Burgemeester Bas Verkerk vond het jaar 2015 nog mooier dan verwacht.
Burgemeester Bas Verkerk vond het jaar 2015 nog mooier dan verwacht.

Burgemeester Bas Verkerk gaat nog zeven maanden met volle teugen genieten van zijn stad

Algemeen

DELFT - Vorig jaar om deze tijd verkondigde burgemeester Bas Verkerk vanaf deze plaats dat 2015 een geweldig jaar zou worden. 2015 Werd in elk geval voor Delft een bewogen jaar waarin de A12-status ternauwernood werd ontlopen, maar ook een aantal hoogtepunten te vieren viel.
 

"Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op 2015", zegt Delfts eerste burger. "We hebben in de raad goed en verstandig gesproken over de financiële situatie van de gemeente en sneller dan we eigenlijk hadden gedacht hebben we de begroting op orde weten te brengen. We hebben wat meer bezuinigd, gaan wat slimmer met de organisatie om en dat alles heeft ertoe geleid dat we onze bestuurlijke vrijheid hebben weten te behouden. We hebben een onderzoekscommissie aan het werk gezet om te bezien hoe we in die financiële situatie terecht zijn gekomen en op 4 januari zal die commissie haar rapport presenteren."


Bas Verkerk was aan de vooravond van 2015 positief gestemd. "En eigenlijk is 2015 nog beter geslaagd dan ik had gehoopt en verwacht. De gemeente heeft het hele sociale domein op haar bordje gekregen van de Rijksoverheid. Ik mag constateren dat we die taak met veel succes hebben volbracht. Wat ik hoor en zie is dat we weinig problemen hebben gekend met het overnemen van de taken en het samenwerken met de instellingen die daar allemaal bij betrokken zijn. We hebben dat, samen met de gemeenten waarmee we samenwerken, Westland, Midden-Delfland en Rijswijk, uitstekend gedaan. Ik ben er echt trots op hoe we die zaken hebben aangepakt want ik hoor van andere gemeentes toch wel andere geluiden."

Het signaleren van problemen kan in de knel komen omdat buurthuizen werden gesloten. "Dat is jammer, ja, maar we hebben het geld er niet meer voor. En dat betekent dat de mensen zelf een aantal taken op zich moeten nemen. Het is goed te zien dat de mensen daartoe bereid zijn. Er wordt een stapje meer gedaan. Dat is de boodschap van de stad, we zullen allemaal een stapje meer moeten doen en dat kan ook. We wonen weliswaar in een stad met 100.000 mensen, maar we zitten op het niveau waarop we elkaar in de stad nog tegenkomen. De huidige ICT-mogelijkheden helpen daar ook bij. Via de moderne communicatiemiddelen kunnen mensen makkelijker met elkaar tot afspraken komen om zaken met elkaar te organiseren. We moeten er wel voor waken dat mensen niet tussen wal en schip vallen. Er wonen in Delft ook mensen die helemaal niet thuis zijn in de wereld van de moderne communicatie. Die zullen we moeten helpen en dat doet de gemeente ook door middel van de helpdesk. Daar kunnen zij hulp vragen en die wordt ook met veel plezier geboden."
Het jaar 2015 was ook het jaar waarin veel grote projecten werden afgerond. "We hebben een schitterend ondergronds station en het spoorviaduct is uit de stad verdwenen. Het nieuwe Stadskantoor kunnen we rond 30 januari in gebruik nemen. Het achterste deel moet dan nog worden afgebouwd, maar er ontstaat dan wel de nodige reuring. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling voor Delft. Verder hebben we een prachtig nieuw ziekenhuis binnen onze stadsgrenzen. Ik ben er trots op dat we erin zijn geslaagd het Reinier de Graaf ziekenhuis binnen onze stadsgrenzen te houden en dan ook nog op een goede plek, middenin het verzorgingsgebied. En dan is er natuurlijk de doorgetrokken A4 die ervoor gaat zorgen dat Delft nog makkelijker bereikbaar wordt. Daar gaan we de vruchten van plukken. Verder zijn we erin geslaagd het Armamentarium te verkopen en heeft zich in het Arsenaal aan de Paardenmarkt een aantal bedrijven gevestigd die onderstrepen dat Delft een heel aantrekkelijke stad is."

Ook het functioneren van de Delftse gemeenteraad stemt Verkerk tot vreugde. "De raadsleden zijn gekozen door de Delftenaren om belangen te behartigen. De politiek ontrolt zich in de arena en ik ben ervan overtuigd dat ieder raadslid zijn of haar uiterste best doet om de belangen van zijn of haar achterban optimaal te behartigen. Dat daar wel eens harde woorden bij vallen, dat hoort er allemaal bij. We hebben daar spelregels voor en zolang iedereen zich daaraan houdt dan is er niets aan de hand. Dat het er af en toe stevig aan toegaat, heeft te maken met het feit dat Delft op dit moment in de fase zit waarin ze overgaat van een oude industriestad naar een belangrijke kern binnen de metropoolregio. Vroeger was alles redelijk voorspelbaar in de stad. We zitten nu in de overgang naar een stedelijke regio die Europees moet gaan concurreren met andere regio's binnen Europa. Dat zijn we aan het organiseren met Den Haag, Rotterdam en Delft als kerngemeenten en dat vraagt heel wat. De belangrijkste eigenschap waarover raadsleden moeten beschikken is hart voor de stad. Hart voor Delft, niet meer en niet minder. Ik ben ervan overtuigd dat de 37 leden van de raad er voor gaan. Daarbij zingt elk vogeltje zoals het gebekt is en zolang binnen de grenzen van het toelaatbare wordt geopereerd is er niets aan de hand. Dat ik in dat proces niet wordt gespaard, dat is inherent aan het politieke bedrijf. Daar ben je burgemeester voor."

Bas Verkerk dicht Delft een geweldige toekomst toe. "Deze stad heeft alles wat een moderne stad in de 21ste eeuw nodig heeft en dat zal zich de komende jaren ontvouwen. Dat zie je terug in de grote infrastructurele projecten die zijn afgerond. In de krachtige samenwerking met Den Haag en Rotterdam voor de totstandkoming van de metropoolregio die er in Europees verband toe doet. Dan is het merk Delft een ijzersterk nummer dat Den Haag en Rotterdam hard nodig zullen hebben om te kunnen laten zien dat het ook een regio is van technologische vernieuwing."

Het enthousiasme spat tijdens het gesprek van Bas Verkerk af, zodanig dat je zou verwachten dat hij nog een periode van zes jaar aan zijn burgemeesterschap zou toevoegen. Toch heeft hij besloten dat het bij twee periodes van zes jaar blijft. "Je moet op een gegeven moment ook afstand kunnen nemen van dat waar je hart ligt. Twaalf jaar vind ik een hele mooie tijd en ik heb het ambt met veel voldoening gedragen. Ik zie dat het alleen nog maar mooier kan worden, maar na twaalf jaar moet je ook zelf weer eens wat anders gaan doen. Delft mag wel weer een nieuwe burgemeester hebben om de stad nieuwe impulsen te geven. Ik laat Delft met een gerust hart achter."

De laatste zeven maanden van zijn burgemeesterschap ziet Verkerk vol vertrouwen tegemoet. "De binnenstad krijgt een wat ander jasje, met wat nieuwe evenementen, wat nieuwe winkels, wat meer gezelligheid op de Markt en dat is wat de mensen zoeken. We zullen merken dat Delft makkelijker te vinden is met het nieuwe spoor en de verlengde A4 en de groei van het centrum van kennis en wetenschap. Er komen alleen maar meer studenten en hoogleraren en nog meer werkgelegenheid in de instituten."
Alle uitdagingen zullen met een kleiner ambtenarenapparaat moeten worden aangepakt want in de laatste weken van 2015 kreeg een aantal ambtenaren te horen dat er voor hen geen plaats meer was in de ambtelijke organisatie. "Dat is triest", zegt Verkerk. "Het waren allemaal mensen die zich met hart en ziel voor de stad hebben ingezet, maar we moeten bezuinigen en dat betekent dat we met een kleiner ambtenarenapparaat aan de slag moeten om richting te geven aan initiatieven in de stad, mensen uit te dagen om zaken op te pakken en initiatieven te faciliteren. We moeten ons met minder mensen gaan toeleggen op onze kerntaken. De stad kan veel meer aan twintig dertig jaar geleden. Ik heb het niet over de hele kwetsbare mensen. Daar moet je wel je zorgen over hebben, maar mensen in het algemeen beschikken allemaal over moderne communicatiemiddelen waarmee ze met elkaar in contact kunnen komen. Dat gaat helpen. De Delftenaren zijn zich ervan bewust dat ze in een mooie stad wonen waar mensen elkaar nog kennen en waarin hun kinderen veilig kunnen opgroeien. Bovendien is Delft de kweekvijver van de industriële en wetenschappelijke zwaargewichten."

Nog zeven maanden heeft Bas Verkerk de tijd om te genieten van Delft. "En dat ga ik met volle teugen doen. Van het carnaval, de 4 mei viering en Koningsdag. Verder blijf ik elke dag met dat prachtige team van wethouders de stad besturen, tot de laatste dag. De raad moet dan een goede opvolger vinden. Ik kan mijn opvolger van harte feliciteren, want er zijn maar tien steden in het land die ertoe doen en Delft is er daar een van."