Afbeelding

Klachtenprocedure voor funderingsproblemen

Algemeen

DELFT - De Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) heeft in de digitale publicatie ‘Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning?’ op de website http://www.platformfundering.nleen klachtenprocedure opgenomen.

Dit naar aanleiding van het feit dat bij de koop soms door de verkoper, makelaar, de gemeente, andere overheden en/of expertisebureaus onjuiste informatie wordt gegeven of wordt achtergehouden over (mogelijke) funderingsproblemen. Waardoor de koper geconfronteerd wordt met funderingsherstelkosten die gemiddeld € 70.000 bedragen boven op zijn/haar net afgesloten hypotheek. Meer dan 200.000 woningen in Nederland hebben funderingsproblemen, vaak veroorzaakt door te lage grondwaterstanden ten gevolge van slecht onderhouden riolen, verlaging van het oppervlaktewater en/of grondwateronttrekkingen. Houten funderingen in klei - en veengebieden komen droog te staan en rotten weg. In sommige steden is hoofdzakelijk bacteriële aantasting de oorzaak, maar ook die wordt versterkt door de grondwaterdynamiek. Funderingen op staal (niet onderheide woningen) in de klei- en veengebieden zakken steeds dieper weg en hebben in toenemende mate last van wateroverlast. Dat wordt zichtbaar in natte kruipruimten, optrekkend vocht, rottende houten vloeren enzovoort.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12