Afbeelding

Omwonenden Spoorsingelgarage voelen zich in de maling genomen

Algemeen

Editie: Week 41, Jaargang 22 |

De enige in- en uitrit van de Spoorsingelgarage komt ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat. Omwonenden vrezen dat dit voor filevorming en dus luchtvervuiling in hun buurt zal leiden.

DELFT – Omwonenden van de toekomstige Spoorsingelgarage vinden dat ze te laat zijn geïnformeerd over de gewijzigde plannen voor de ondergrondse garage. Die telt straks geen 450 maar 650 plekken. Toen omwonenden hier lucht van kregen was het al te laat om mee te praten.

De Spoorsingelgarage moet volgens de Gemeente Delft worden uitgebreid omdat de bouw van een garage onder het nieuwe Stadskantoor is afgeblazen. Bovendien zullen de parkeerplekken onder het spoor, als het viaduct straks verdwijnt, er niet meer zijn. De langwerpige Spoorsingelgarage loopt – zoals de naam al doet vermoeden – in de toekomst evenwijdig aan de Spoorsingel. De in- en uitrit komen ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat.
Omwonenden snappen de noodzaak van een garage. Waar ze minder begrip voor hebben, is dat een Stadsbestuur dat regelmatig roept burgers meer bij plannen te willen betrekken, de burgers er pas bij betrekt als de opdracht al is aanbesteed voor 30,5 miljoen euro. “Waarom loopt dat proces zo raar”, vraagt Van Heemstrastraatbewoner Caroline Samson zich hardop af. “Wat is inspraak als je opdracht al gegeven is?” Bovendien: “Delft staat er financieel niet goed voor, is het dan wel nodig om zo’n garage nog groter te maken?” Enkele omwonenden en de eigenaar van het Klassieker Centrum spraken in tijdens een raadsvergadering over dit onderwerp. Ze deden hun beklag, politici hoorden het aan, maar bleken weinig meer aan de plannen te kunnen veranderen. Dat zou tijd en geld kosten en vertraging opleveren.

Nogal wiedes
Het is te laat om alternatieven te bespreken. ‘Ja, de tijd daarvoor ontbreekt nu inderdaad’, schreef buurtbewoner en oud-wethouder Ton Jacobs onlangs in een brief aan Delftse fractievoorzitters. ‘Dat is nogal wiedes’, vervolgt hij, ‘want toen een paar jaar geleden al intern besloten werd de garage bij het Stadskantoor niet te realiseren en men een nieuwe nota parkeernormen in het algemeen op de rails ging zetten, was de Gemeente Delft bijzonder stil naar de bewoners van de Spoorsingel. Nu kunnen wij helaas alleen aansluiten bij de formele en te korte procedure. Het huidige collegeakkoord spreekt van het veel eerder betrekken van belanghebbenden, zodat zij hun inbreng kunnen hebben en de kwaliteit van de besluiten beter wordt. Ook van het vorige college hadden we een dergelijke benadering mogen verwachten. Het zou toch vanzelf moeten spreken in een tijd zeker waarin een partij als D66 de politieke leiding heeft? Waar iedereen die rond het nieuwe Stadskantoor wilde bouwen de plicht had om in zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien, verschaft de gemeente zichzelf op een beetje ingewikkelde manier een ontheffing en gooit die 200 plaatsen over de schutting naar het eind van de Spoorsingel.’


“Begin 2012 heeft de Gemeente Delft God en iedereen geïnformeerd over de uitbreiding van de garage”, vertelt Wil Jacobs, de vrouw ván. “Ministeries, de Kamer van Koophandel, Evides, noem maar op. Alleen bewoners hebben niks gehoord. Toen wij het hoorden was sprake van een fait accompli. Nu komen ze met een bestemmingsplan. Het is een hele toestand. Allemaal voor de flauwekul, want het lag toch al vast. En omdat het nu al vastligt zegt de wethouder: ‘We kunnen er niets meer aan veranderen’.” De buurt was bovendien ongerust over filevorming voor de enige in- en uitgang van garage en de uitlaatgassen die hier vandaan zouden opstijgen. Een onderzoek en bijbehorend rapport toonden aan dat dit wel mee zou vallen. “Maar de mensen hier maken zich er nog altijd ongerust over”, weet Wil Jacobs. Volgens Caroline Samson vragen de mensen in de buurt zich bovendien af wanneer de bouw begint, wanneer het klaar is, of zij straks ook in de garage mogen parkeren en zo ja, wat dit zou kosten. “We horen dat binnenkort meer bekend wordt, maar meer niet”, zegt Samson.


“Voor Delftenaren die toch al weinig vertrouwen in de overheid hebben is deze gang van zaken natuurlijk koren op de molen”, stelt Wil Jacobs. Dit verdient niet de schoonheidsprijs.” Omwonenden die op tijd waren met het indienen van een zienswijze, weten volgens Jacobs nog niet of ze verdere actie gaan ondernemen.

Een punt
Vorige maand werd tijdens een commissievergadering gesproken over de Spoorsingelgarage. Ook de coalitiepartijen gaven toen toe dat de bewoners een punt hebben als ze stellen te laat bij de plannen betrokken te zijn. Wethouder Lennart Harper zei het vervelend te vinden dat de bewoners zich onvoldoende gehoord voelen. De Gemeente Delft had inspraak eerder en beter moeten regelen. Verder kondigde hij aan dit jaar nog met bewoners te gaan praten over parkeerarrangementen. Tegen de fracties van SP, Stadsbelangen en ChristenUnie, die betwijfelden of Delft zo’n grote garage wel kan betalen, waarschuwde Harpe niet de fout te maken om lopende projecten ter discussie te stellen, te veranderen of te stoppen.


Bewoners hoeven verder niet bang te zijn dat er files en luchtverontreiniging rond de in- en uitrit van de garage gaan ontstaan, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten. “Royal HaskoningDHV heeft een verkeerssimulatie uitgevoerd. Uit het milieu- en verkeersonderzoek blijkt dat de situatie met één toerit voldoet. Het onderzoek gaat bovendien uit van een ‘worst case-situatie’, met veel meer verkeer dan in werkelijkheid te verwachten is. Ook dan is de situatie acceptabel. Uit het onderzoek blijkt verder dat een tweede toerit of andere alternatieve oplossing voor het verkeer, het geluid en de luchtkwaliteit niet noodzakelijk is. Aanpassing van het plan is bovendien niet zonder ingrijpende gevolgen voor het project mogelijk, want het project is al vergevorderd.” Maar, laat de Gemeente weten, om tegemoet te komen aan de omwonenden zullen de verkeersbewegingen, luchtverontreiniging en geluidsbelasting na de ingebruikname van de parkeergarage nader worden beoordeeld. “Indien er op dat moment overschrijdingen van wettelijke normen worden geconstateerd zullen maatregelen worden getroffen.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12