Afbeelding

Buurt en winkeliers vechten tegen verdere verpaupering Verdiplein

Algemeen

Editie: Week 31, Jaargang 22 |

Vier grote plantenbakken en hun inhoud lagen twee weken op hun kant. Enkele buurtbewoners waren dit afgelopen dinsdag zat, trokken zelf de handschoenen aan en herstelden de schade.

DELFT – Fleurige plantenbakken worden omgegooid, ramen van winkels ingegooid, struiken worden als wc gebruikt en zwerfvuil ontsiert het straatbeeld. Omwonenden en winkeliers van Winkelcentrum Verdiplein in Buitenhof strijden tegen verpaupering, maar zien weinig verbetering.

Debbie Molier van Molier Hairstyling zag het winkelcentrum de laatste jaren hard achteruit gaan. Haar ouders begonnen hier in 1975 met hun eigen kapperszaak. Het aanbod aan winkels was toen divers en hangjeugd en zwerfvuil waren ver te zoeken. “Onlangs zijn onze ramen èn die van de Asian Toko weer ingegooid”, begint de huidig eigenaresse. “Er ligt vuiligheid voor de deur, want er wordt bezuinigd op onderhoud van plantsoenen.” Ze ziet van alles gebeuren op haar beveiligingscamera’s. “Maar de politie doet daar niks mee omdat je in verband met privacy geen mensen op straat mag filmen.” Vorig jaar besloot Molier al om vanwege de veiligheid van haar personeel en klanten niet meer ’s avonds open te gaan. “Jammer, maar het was toch al niet meer rendabel. Klanten kwamen ’s avonds niet meer. Het wordt er niet echt leuker op om hier te ondernemen.”
Patricia van Beek van bloemenzaak In Bloei vindt het best meevallen met de verpaupering van het winkelcentrum. “Ik sta hier alleen op woensdag, maar ik vind het een hele leuke buurt met heel leuke mensen. Ik heb van niemand last.” Wel bevreemdt het haar dat het zo lang duurt voordat plantenbakken worden rechtgezet. “En het is jammer dat de drogist weg is. Leegstand is nooit goed.”

Groepje
Een andere ondernemer in het gebied is minder positief. Hij wil niet met naam in de krant. De voornaamste overlast wordt volgens hem veroorzaakt door een groepje van vijftien tot twintig jongens. “Meisjes van vijftien, zestien jaar oud of ouderen durven niet langs ze te lopen. Maar vroeger was het wel erger, toen waren ze nog agressief. Tegenwoordig is het vooral baldadigheid.”
Problematischer is volgens hem dat er niet veel voor nodig is deze jongens op het slechte pad te krijgen. “Want ze hebben niks te doen èn geld nodig. Er zijn anderen die daar misbruik van maken en contact met ze zoeken.” Politiewoordvoerder Cor Spruijt zegt dat de wijkagent met de jongeren in gesprek is en blijft. “Hij laat ze zien dat een winkelcentrum niet de plek is waar je moet zijn. De wijkagent kent bijna al die gasten. We zijn hier in samenwerking met de Gemeente Delft hard en actief mee bezig.” Spruijt benadrukt dat buurtbewoners vooral 112 moeten bellen als ze strafbare feiten zien. “Dan komen we eraan, maar dan moet het wèl worden gemeld.”
Angst voor narigheid
Een omwonende van de bewonerscommissie Bizetstraat laat de moed niet zakken. Ook hij wil uit angst voor narigheid niet met naam in de krant. “De wijk is aan alle kanten aan het verpauperen”, wil hij wèl kwijt. “En het enige fleurige in onze wijk, zoals die bloembakken, wordt dan vernield.” De man wil niet met beschuldigende vingers wijzen, maar geeft aan dat het geen 65-plussers zijn die bloembakken omver duwen. “Je hebt pieken en dalen wat overlast betreft. Het is hier weleens erger geweest.” Om te voorkomen dat de wijk verder verpaupert, doet de bewonerscommissie haar best vernielingen zo snel mogelijk te melden. Hij betreurt het dat hier weinig mee wordt gedaan en bewoners uiteindelijk zelf in actie moeten komen. Maar, wil hij er wel bij opmerken: “Er zitten hier vier grote flats achter elkaar en je hebt de sterflats. Er wonen duizenden mensen op een vierkante kilometer. Als je het zo bekijkt, is het hier nog redelijk rustig.”
Die dichtbevolkte omgeving is voor Debbie Molier de reden dat ze nog niet ergens anders is gaan ondernemen. “Ik zie nog wel mogelijkheden. Dit gebied heeft een eigen winkelcentrum nodig. Met zoveel mensen, waarvoor niet heel veel te doen is, snap ik ook wel dat jongeren bij een winkelcentrum gaan hangen. Wij hingen vroeger ook voor de snackbar, alleen vernielden we niets. Het is overigens vooral vandalisme, het is gelukkig niet zo dat hier mensen worden overvallen.”

Uitbreiden
Volgens Molier is de achteruitgang van het winkelcentrum deels te danken aan Lidl Vastgoed, eigenaar van het winkelcentrum. Die wil volgens haar uitbreiden en daarom van de andere winkeliers in het centrum af.  Ze denkt daarom dat  Lidl Vastgoed het niet zo nauw neemt met het onderhoud om het vertrek van de andere winkeliers te bespoedigen. “De verlichting in het winkelcentrum doet het al een tijdje niet meer en daar wordt niets aan gedaan. We zitten nu in een mooie donkere hoek. Als we Lidl iets vragen over hun plannen krijgen we nul op het rekest.” Ook de bewonerscommissie Bizetstraat heeft lucht gekregen van de uitbreidingsplannen van de supermarkt en is hier geen voorstander van. “Lidl wil nieuwbouw. Ik heb tekeningen gezien van een parkeerdek dat ze op het dak willen. Daar zal ik me met hand en tand tegen verzetten en ik heb ze er in allerlei brieven vragen over gesteld. Maar Lidl reageert niet, die heeft schijt aan ons.”
Lidl reageert wèl op vragen van Delft op Zondag. “We zijn momenteel in gesprek zijn met de Gemeente Delft om het winkelcentrum op te knappen. Uiteraard is dit niet alleen in het belang van Lidl, maar ook van de buurt”, laat een woordvoerster weten. De vraag wat met de andere winkeliers gaat gebeuren, wordt niet beantwoord.

Oplossingen
Over de vraag hoe de problemen kunnen worden opgelost, verschillen de meningen. Veel oudere omwonenden pleiten voor cameratoezicht. De Bizetstraatbewoner denkt dat dit het probleem alleen verplaatst. Debbie Molier pleit voor meer activiteiten voor jeugd die zich verveelt. Ook de anonieme ondernemer pleit voor cameratoezicht en meer surveillance van politie. Verder denkt hij dat het helpt als de ouders van de jongeren erbij worden betrokken. En dat het helpt als je hen mee laat betalen aan vernielingen die hun kroost aanrichten. De Bizetstraatbewoner hoopt vooral dat iedereen wat meer rekening met elkaar houdt. “We moeten elkaar aankijken en zeggen: Dit willen we niet. We willen gezellig leven met elkaar. Helaas is de maatschappij wat egoïstisch geworden en zijn we vooral met onszelf bezig.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12