Grondwateronttrekking bij DSM kan vanaf 2017 worden afgebouwd

Editie: Week 39, Jaargang 22 |

Lenie Dwarshuis-van de Beek van de Provincie Zuid-Holland, Frank Teeuwisse van DSM Delft, wethouder Lian Merkx van de Gemeente Delft en Pleun van der Ende van Hoogheemraadschap van Delfland tekenden in 2009 een contract waarin ze afspraken niet te stoppen met het oppompen van grondwater en de komende vijf jaar te gaan onderzoeken hoe dit in de toekomst verder moet.

DELFT – Op het terrein van DSM Delft wordt elk uur 1200 kubieke meter grondwater opgepompt en afgevoerd richting de Noordzee. Dat blijft ook de komende jaren gebeuren, laat een woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Delfland desgevraagd weten. Vanaf 2017 kan de hoeveelheid water worden afgebouwd.

In de zomer van 2009 tekenden de Provincie Zuid-Holland, DSM Delft, de Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland een overeenkomst. Ze spraken met elkaar af om niet te stoppen met het oppompen van grondwater bij DSM. Daarmee was, meldden ze verheugd, het risico voorkomen dat het grondwaterpeil in en rond Delft ging stijgen, met verzakkingen tot gevolg. Ze lieten weten de komende vijf jaar te gaan bekijken of en hoe de grondwateronttrekking gecontroleerd is af te bouwen of te hergebruiken.


Nu, vijf jaar later, blijkt niets te zijn veranderd aan het beleid voor het oppompen van grondwater. De hoeveelheid wordt vooralsnog niet afgebouwd. De partijen hebben de afgelopen vijf jaar benut om ‘grondig te onderzoeken’ hoe het water, dat nu nog in de zee verdwijnt, opnieuw te gebruiken. “Er zijn wel mogelijkheden, maar een economisch rendabele oplossing is niet gevonden”, weet de woordvoerster. “Bij nieuwe kansen wordt opnieuw bekeken of inzet van het water mogelijk is.”
Verder is onderzoek gedaan naar maatregelen die in de toekomst nodig zijn om de onttrekking gecontroleerd af te kunnen bouwen. “Voor Delfland gaat het om een beperkt aantal maatregelen aan kades. Volgens de planning zullen die maatregelen in 2016 zijn uitgevoerd. Daarmee staat de weg naar een gecontroleerde afbouw open.”


Dat zou weleens in 2017 kunnen gaan gebeuren. “Er zijn in verband met de realisatie van de Spoortunnel afspraken gemaakt met ProRail”, weet de woordvoerster. “Vanaf 2017, als de tunnelbuizen gereed zijn, kan worden begonnen met stapsgewijs afbouwen van de onttrekking. Om dit gecontroleerd te laten verlopen, is een monitoringsplan opgesteld waarmee de eventuele effecten in de omgeving kunnen worden gevolgd.”

Niet meer nodig
Dat kan geen kwaad. Al vanaf 1916 wordt bij DSM op een diepte van 25 tot 40 meter grondwater opgepompt. In eerste instantie gebeurde dat om de productieprocessen op de juiste temperatuur te houden. Daar was gedurende de eeuw steeds meer water voor nodig. Vandaag de dag is echter geen druppel verkoelend grondwater meer nodig. Het oppompen ervan moet echter door blijven gaan. Uit onderzoek van Deltares bleek in 2009 dat stoppen met het oppompen van grondwater grote gevolgen zal hebben. Twaalfhonderd kuub water per uur betekent op jaarbasis een hoeveelheid water ter grootte van zevenduizend voetbalvelden met daarin een meter water. Blijft dat allemaal in de grond zitten dan laat het zich raden dat de bodem zou opzwellen. Volgens de Provincie Zuid-Holland zouden daardoor ‘enkele honderden tot 10.000 woningen’ schade op kunnen lopen. Niet alleen in Delft. Ook Den Hoorn, Rijswijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg zitten in de gevarenzone.


Niemand zit te wachten op verzakkingen, dus besloten de provincie, het hoogheemraadschap, Delft, Den Haag en Rijswijk de knip te trekken. Het kost hen, bleek in 2009, 16 miljoen euro om tien jaar lang water om te pompen. DSM betaalt ook mee: 9 miljoen euro voor tien jaar.


Vanaf 2017 kan dus worden begonnen het afbouwen van de hoeveelheden water die uit de bodem worden gepompt. Mochten dit gevolgen gaan hebben, dan wordt de reductie van de onttrekking tijdelijk  beëindigd, laat de woordvoerster weten. “Totdat maatregelen zijn getroffen om de negatieve effecten te voorkomen of op te heffen.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1