Afbeelding

Geluid van treinen maakt plaats voor getril

Algemeen

Editie: Week 16, Jaargang 23 |

Vooral in de gebouwen pal bovenop de spoortunnel, zoals de Bagijnetoren (links) en Molen de Roos, zijn trillingen van passerende treinen duidelijk merkbaar.

DELFT – Treinen rijden sinds eind februari ondergronds door Delft. Dat scheelt geluid, maar daarmee is de Spoorzone nog geen oase van rust. Vooral pal boven de tunnel zijn trillingen van treinen goed te voelen.

Officiële metingen zijn nog niet verricht, dus kunnen deskundigen nog niet zeggen of de trillingen erger of minder erg zijn dan in de goeie ouwe maar rumoerige tijd van het spoorviaduct.

Molenaar Jan Spruit hoort en voelt elke trein die voorbij komt. “Ik kan inmiddels zeggen of het een Sprinter, een goederentrein of een dubbeldekker is die passeert”, vertelt Spruit. “Vroeger hoorde ik treinen rijden, nu voel ik ze voorbij rijden.” Omdat hij niet voor z’n rust maar om te werken in de molen komt, maakt hij er voor zichzelf niet druk om. “Maar ik hoop dat de trillingen geen gevolgen hebben voor de monumentale status van de molen. Dát baart ons het meeste zorgen.” 

Volgens de molenaar van Molen de Roos zijn diverse partijen al serieus met dit probleem bezig. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Iedereen zet zich volledig in om te kijken hoe dit zich ontwikkelt voor de molen en hoe we het eventueel kunnen oplossen.” Trillingen worden in de Spoorzone al jaren met trillingsmeters in de gaten gehouden. Blijken de trillingen momenteel hoger dan op het moment van de nulmeting, dan moet er voor Molen de Roos een oplossing komen, vindt Spruit.

Geen metingen
Eén van de deskundigen die zich afgelopen jaren met die metingen bezig hield, is Eliam Vlijm, specialist ondergronds bouwen, constructies en dynamica van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Hij heeft nog geen metingen verricht sinds de tunnel in gebruik is genomen. Dat heeft te maken met de sloopwerkzaamheden aan het viaduct, die de metingen te veel zouden verstoren. Vlijm weet niet wanneer wèl wordt gemeten. Maar áls dit gebeurt, zal blijken of het trillingsniveau boven of onder het toegestane niveau ligt. “Voordat de Spoortunnel in gebruik werd genomen, lagen ze er boven”, weet Vlijm wel. “We verwachten dat de situatie nu beter is, maar dat moeten we staven aan metingen.”

Als we ter plekke gaan kijken staat Wim van Oosten tegenover de molen zijn woning aan de Dirklangenstraat te schilderen. Zelf merkt hij nauwelijks iets van voorbijrijdende treinen, vertelt hij. “Twee keer dacht ik: Ik voel wat. Maar toen ze nog over het viaduct reden hoorde ik ze alleen als ik ze ook zag”, voegt hij eraan toe. Hij heeft vernomen dat één buurman wel wat merkt van trillingen. Verder is de buurt vooral blij met ondergronds gaan van de treinen.

Trillingen zijn eveneens merkbaar in de eeuwenoude Bagijnetoren, die eveneens bovenop de tunnel staat. Dit pand wordt tegenwoordig bewoond door het bedrijf Ask Roger! We ondervinden hier tijdens een bezoek aan den lijve hoe het is als een trein passeert. De grond trilt en er klinkt een gerommel als onweer in de verte, zoals de molenaar dit ook omschreef. “We storen ons er niet aan”, zegt één van de mannen die dagelijks in de Bagijnetoren werkt. “Het is dat je er nu over begint. Daardoor merk ik het, maar als je hier hele dagen zit heb je het niet in de gaten.” “Je voelt de treinen wel”, voegt Rob Winkel van Ask Roger! eraan toe. “Maar niet zo dat je je focus verliest. Het went en het hoort erbij. We gaan er niet over klagen.” Dat laatste wil ook molenaar Jan Spruit niet doen. Hij maakt zich alleen wat zorgen om eventuele schade die het kan veroorzaken aan de molen. “Verder knapt het gebied hier enorm op. En ik heb er veel bewondering voor hoe alles wordt gedaan om overlast tot een minimum te beperken…”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12