De directeur, voorzitter en wethouders ontvingen namens docenten en leerlingen tekeningen gemaakt door een zeer talentvolle leerling (midden) (Foto: Koos Bommelé)
De directeur, voorzitter en wethouders ontvingen namens docenten en leerlingen tekeningen gemaakt door een zeer talentvolle leerling (midden) (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Nieuwe tijdelijke locatie ISK Delft geopend

Algemeen Fotoalbum

DELFT - Afgelopen donderdagmiddag 21 maart openden wethouders Karin Schrederhof en Joëlle Gooijer officieel de nieuwe tijdelijke huisvesting van de Internationale Schakelklas (ISK) Delft aan de Juniusstraat 6. Deze lokalen zullen in gebruik worden genomen totdat de permanente nieuwbouwlocatie aan de Aart van der Leeuwlaan wordt opgeleverd. 

Door Cheyenne Toetenel

De ISK Delft, die in de afgelopen jaren een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt, biedt nu onderwijs aan meer dan 300 leerlingen, wat een verdrievoudiging is binnen slechts twee jaar tijd. De kinderen hebben verschillende achtergronden, perspectieven en leerniveaus. De leerlingen betreffen vooral statushouders, maar ook ontheemden en vluchtelingen uit Oekraïne en kinderen van arbeidsmigranten en kennismigranten. Voorheen verspreid over meerdere locaties binnen de gemeente Delft, hebben al deze leerlingen nu de mogelijkheid om op één centrale locatie onderwijs te volgen. Dit zal naar verwachting de leerprestaties en onderwijsontwikkeling ten goede komen. Bovendien staan er nu ook geen leerlingen meer op een wachtlijst. 

ISK Delft
Maar wat doet een ISK eigenlijk? “Deze zorgt voor een stabiele en stevige start voor nieuwkomers in Delft en omliggende gemeenten”, aldus het team. “Hier leren de leerlingen op een betrokken, veilige en dynamische manier de Nederlandse taal en maken ze kennis met onze samenleving. We werken vanuit verbinding, compassie en plezier samen: met de leerling, hun ouders en verzorgers, de omgeving, de vervolgopleidingen, samenwerkingspartners en belanghebbenden. Zo bieden we onze leerlingen perspectief en een springplank naar de toekomst.” De leerlingen van de school zijn onder meer afkomstig uit Delft, het Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker. 

Waar was je, waar sta je, waar ga je?
Directeur Mariska Davids van ISK Delft benadrukte tijdens de opening de symboliek van het thema van de dag: ‘Waar was je, waar sta je, waar ga je?’. Dit weerspiegelt de overtuiging van ISK Delft dat het cruciaal is voor leerlingen om hun afkomst te kennen, hun huidige situatie te begrijpen en zo richting te kunnen geven aan hun toekomst. Zij sprak namens het team van ISK Delft haar dankbaarheid uit aan de gemeente Delft, die heeft gezorgd voor de noodzakelijke faciliteiten. “We zijn zo ongelofelijk blij en trots met deze gecentreerde plek waar we elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en voort kunnen bouwen aan ons onderwijs.”

Peter Lamers, voorzitter van het College van Bestuur van Scholengroep Spinoza, prees het team van ISK Delft voor hun inzet voor deze bijzondere groep leerlingen, die vaak uit complexe situaties en oorlogsgebieden komen. Hij benadrukte het belang van het snel eigen maken van de Nederlandse taal en het kunnen deelnemen aan de samenleving, iets waar ISK Delft in uitblinkt. “Ik ben heel trots op dit team, dat jullie dit voor elkaar hebben weten te krijgen.”

Kansen
Wethouder Karin Schrederhof, verantwoordelijk voor Onderwijshuisvesting, prees de nieuwe locatie als een welkome verbetering ten opzichte van de vorige verspreide huisvesting. “Voorheen zaten jullie als ISK op veel verschillende plekken door de stad heen. Dat was kwetsbaar voor de kinderen en ingewikkeld om daar met docenten les te geven,” merkte ze op. Ze benadrukte ook het belang van deze nieuwe centrale locatie, mede gezien de uitdagingen die sommige leerlingen ondervinden met betrekking tot fietsen in de stad. “Ik vind het een eer om dit gebouw af te zien en wens jullie hier een ongelofelijk mooie tijd.”

Wethouder Joëlle Gooijer van Onderwijs, die tevens verantwoordelijk is voor asiel, sprak over de uitdagingen en kansen voor nieuwkomers in de stad. De opening van de ISK Delft belichaamt de inspanningen om nieuwkomers een stabiele start te bieden in Delft. “Met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen komen leerlingen op een veilige plek samen om te ontdekken waar ze vandaan komen en om trauma’s te verwerken. De educatieve agenda van Delft, ‘Delft kansrijk voor iedereen’, omarmt deze groep, met de hoop dat de stad voor hen een kansrijke omgeving zal zijn om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals de toename van het aantal leerlingen door nieuwe wetgeving, wordt de nieuwe locatie gevierd als een plek waar kinderen zichzelf kunnen ontplooien.” 

Verbinden 
Nadat de sprekers door docenten en talentvolle leerlingen werden voorzien van cadeaus - een symbolische stormparaplu omdat zij ISK Delft ‘door weer en wind in deze veilige thuishaven hebben gekregen’ en prachtige portretten getekend door een zeer talentvolle leerling - was het tijd voor de officiële opening. Het symbolische openingsritueel, waarbij bolletjes wol door de zaal werden gegooid en wethouders een touwtrekwedstrijd aangingen om de kracht van het netwerk te tonen, illustreerde de nadruk op verbinding en samenwerking binnen de ISK Delft-gemeenschap. Dit nieuwe thuis voor de ISK Delft belooft niet alleen een veilige haven te zijn voor nieuwkomers, maar ook een plek waar talenten kunnen worden ontdekt, ontwikkeld en gekoesterd, en waar leerlingen zichzelf kunnen voorbereiden op een kansrijke toekomst in Delft en daarbuiten.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding