Het bouwterrein aan de Juniusstraat (Foto: Koos Bommelé)
Het bouwterrein aan de Juniusstraat (Foto: Koos Bommelé)

Bouw tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs in volle gang

Algemeen

DELFT - De bouw van de noodlokalen voor nieuwkomersonderwijs in de Juniusstraat is in volle gang. Deze lokalen zullen in gebruik worden genomen totdat de permanente nieuwbouwlocatie aan de Aart van der Leeuwlaan wordt opgeleverd. Wij vroegen de Gemeente Delft naar de voortgang. Wanneer zullen de leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) van het Grotius College hier hun intrek nemen? 

Door Cheyenne Toetenel

In de laatste vergadering voor het zomerreces is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel ‘Tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs’. Dit betekent dat voor de leerlingen van de ISK voldoende noodlokalen zullen worden gehuurd, zodat ze de komende tijd op het voormalige terrein van het Delfland College op één plek in de stad les kunnen krijgen. 

Nieuwkomers
Het afgelopen jaar is het aantal leerlingen fors gegroeid naar 260 leerlingen (momentopname voor de zomer). Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs hebben verschillende achtergronden, perspectieven en leerniveaus. De nieuwkomers betreffen vooral statushouders, maar ook ontheemden en vluchtelingen uit Oekraïne en kinderen van arbeidsmigranten en kennismigranten. De omvang van de instroom is afhankelijk van de stabiliteit in de wereld en de economische situatie, en fluctueert.

Kwaliteit onderwijs
Zowel voor de kwaliteit van het onderwijs, als ook voor het schoolbestuur en de interne organisatie, is het volgens het college van Burgemeester en Wethouders noodzakelijk dat de leerlingen op één locatie worden gehuisvest. Als oplossing is, samen met het schoolbestuur, gekozen om noodlokalen te plaatsen op de locatie Juniusstraat 6, het terrein van het voormalige Delfland college. De noodlokalen passen binnen het vigerende bestemmingsplan en liggen naast de locatie van het Grotius College op nummer 8. Het bestaande onderwijsgebouw van het Grotius College kan dienen als locatie waar de ISK-leerlingen ook gebruik kunnen maken van de gymvoorzieningen en als toekomstige uitbreidingslocatie indien het aantal leerlingen in de nabije toekomst nog verder toeneemt.

Oplevering
De uitvoering van de bouw van de tijdelijke onderwijsvestiging voor nieuwkomers in de Juniusstraat verloopt voorspoedig, zo laat een woordvoerder van de Gemeente Delft weten. “De oplevering is echter afhankelijk van aansluiting van de nutsvoorzieningen door Stedin en Evides.” Vooralsnog wordt de oplevering eind februari 2024 verwacht. “De ISK-leerlingen blijven tot die tijd in bestaande locaties gehuisvest. Dit zijn de Maria Duystlaan, Clara van Sparwoudestraat, en er is medegebruik van lokalen van het Grotius College in de Juniusstraat.”

Nieuwbouw Aart van der Leeuwlaan
Om nieuwkomersonderwijs permanent te huisvesten in een veilige leeromgeving is in 2019 besloten om nieuwbouw te realiseren voor 150 leerlingen. Deze nieuwbouw aan de Aart van der Leeuwlaan 12-14 wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd. De uitvoering van het nieuwbouwproject voor permanente huisvesting van het nieuwkomersonderwijs aan de Aart van der Leeuwlaan heeft een langere doorlooptijd. Dat was een belangrijke aanleiding voor de tijdelijke huisvesting. “Inmiddels loopt de aanbesteding voor de aannemer”, vertelt de woordvoerder. “De planning en oplevering is vooralsnog zomer 2025. De planning is echter erg ambitieus. Dat is meegegeven in de selectieprocedure.”

Woningbouwontwikkeling
Oplevering van het permanente pand zal tegen die tijd met zich meebrengen dat het tijdelijke pand in de Juniusstraat weer verdwijnt. “De locatie van de noodlokalen is uiteindelijk bedoeld voor woningbouwontwikkeling. De tijdelijke huisvesting is gehuurd met het doel om tot de nieuwbouw de leerlingen tijdelijk goed en gecentraliseerd te huisvesten. De huidige locatie van noodlokalen voor de ISK mag geen beperkingen opleveren voor de ontwikkeling van het zuidelijk woonblok van de kavel Juniusstraat 6. Als op termijn nieuwe, onvoorziene toekomstige ontwikkelingen spelen en vragen om langere inzet van noodlokalen, wordt dit afgestemd met de gebiedsontwikkeling en indien nodig opnieuw ter besluitvorming voorgelegd.”