Afbeelding
Foto: Alyssa van Heyst Photography

Welkom bij Basisschool Het Mozaïek: Een plek voor Uniek, samen leren!

Algemeen

Onze school kenmerkt zich als een school met veel aandacht voor ieder kind, met een focus op het bieden van een sterke basis voor de toekomst.  Wij werken vanuit twee mooie locaties in de wijken Voordijkshoorn en Hof van Delft. Samen zijn wij één school. We hebben een gedreven en gemixt team dat onderwijs op maat hoog in het vaandel heeft. Op beide locaties wordt een volledig onderwijsaanbod van groep 1 t/m 8 geboden. Een plek waar ontwikkeling en plezier samenkomen!

Speerpunten waar we trots op zijn:

We geloven in de kracht van diversiteit. Elk kind en elke medewerker wordt gewaardeerd en gestimuleerd, ongeacht achtergrond of capaciteiten. Vanuit een open christelijke visie trekken wij met elkaar op. Steeds zoeken wij de dialoog op om elkaar te leren begrijpen en elkaar ruimte te geven. Hierdoor creëren wij een ondersteunende en betrokken gemeenschap, waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Onze duidelijke structuur stelt ons in staat om af te stemmen op de individuele onderwijsbehoefte van de leerlingen. Door schoolbrede afspraken over werken en leren in de klassen en een gemeenschappelijke dagstructuur is het leerkrachthandelen voorspelbaar voor leerlingen. Zo realiseren we onderwijs op maat en beogen wij rust en een prettige werksfeer.

Wij vinden dat leren boeiend, uitdagend en gevarieerd moet zijn. Naast de basisvaardigheden bieden wij een breed aanbod dat wordt ondersteund door moderne leermiddelen en een stimulerende leeromgeving.  Engels in alle groepen, een leerlijn voor sociaal-emotioneel leren, een plusprogramma, filosofie projecten, bewegend leren activiteiten, thematisch werken bij wereldoriëntatie en kunsteducatie,  onze leerlijn voor digitale geletterdheid en sociale media. Wij betrekken leerlingen actief bij hun eigen leerproces. Een voorbeeld hiervan is het werken aan eigen leerdoelen bij bewegingsonderwijs. 

Een recente ontwikkeling om met moderne leermiddelen en technologie het leerproces te verrijken is het SCO Delft SkillsLab (locatie Voordijkshoorn). Dit is een innovatieve ruimte waar kinderen kunnen onderzoeken en ontwerpen. Hier worden wetenschap en technologie gecombineerd met projecten en probleemoplossend denken. 

Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen school en ouders. Onze deuren staan altijd open voor gesprekken en wij betrekken ouders actief bij het leerproces van hun kind. Wij werken vanuit een open en vriendelijke dialoog met elkaar.

Kom gerust langs voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding tijdens schooltijd. U kunt via de mail (administratie.mozaiek@scodelft), via onze website of telefonisch een afspraak maken. 

Namens het team,

Marianne Wijshake-Laarberg, directeur