Afbeelding

Albeda Open Dag op 16 november

Algemeen

“Kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Dat geven wij. In al onze 13 colleges. We werken veel en overal samen. Zo zijn we een aantrekkelijke en ondernemende school voor beroepsonderwijs. Durf vinden we belangrijk. Voor jou. Dat je durft te kiezen. Durft te groeien. Jezelf durft te zijn. Dat kan allemaal bij ons. Want je krijgt uitstekend en inspirerend onderwijs. Daardoor ontwikkel jij je talenten en je kwaliteiten. Je ontdekt wat je wilt. Met je diploma ben je straks een gewilde professional. Actief in de samenleving. Verbonden en betrokken. Anders omdat je jezelf bent. Daar houden we van. Kijk op albeda.nl voor meer info. Jij durft.”