Wethouder Karin Schrederhof overhandigde de definitieve Woonvisie donderdag aan betrokkenen
Wethouder Karin Schrederhof overhandigde de definitieve Woonvisie donderdag aan betrokkenen

‘Verbondenheid met partners blijft belangrijk’

Algemeen

DELFT - Na jarenlange voorbereiding, inclusief veel participatie vanuit de stad, ligt de Woonvisie Delft 2023-2028 er nu definitief. Om dat te vieren werd afgelopen donderdagmiddag met betrokken partners getoost op de positieve afronding. 

Door Cheyenne Toetenel

Op 7 december 2023 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de woonvisie. Op basis van aangenomen amendementen en moties is de visie nog aangepast en vormgegeven. Donderdag presenteerde wethouder Wonen Karin Schrederhof de definitieve Woonvisie 2023-2028. Deze is samen met de stad tot stand gekomen. Tijdens stadsgesprekken, overleggen en inspraakrondes konden inwoners, partners, belangenverenigingen en professionals hun mening geven. De wethouder sprak haar dank uit aan alle betrokkenen. Aanwezigen reflecteerden vervolgens namens de TU Delft, het Delfts Overleg Bewonersbelangenorganisaties (DOBB), de woningcorporaties en de huurdersorganisaties kort op het proces, en gaven inzicht in hoe zij zelf in het verlengde van de woonvisie naar de toekomst van het wonen in Delft kijken.

Werken aan goed wonen
In de woonvisie is te lezen hoe de gemeente werkt aan ‘goed wonen’. De woontevredenheid van de inwoners en groei van de stad staan hierbij centraal. In Delft is grote behoefte aan huur- en koopwoningen in elk prijssegment. De gemeente kan deze behoefte op korte termijn niet oplossen. Wel stuurt het college de komende jaren per wijk op voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. De gemeente werkt samen met woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met voldoende zorg of begeleiding in de wijk als dat nodig is. Daarnaast gaat Delft de komende jaren aan de slag om 3.500 studentenwoningen te bouwen op en rond de campus, en in kleinere aantallen elders in de stad. De gemeente wil samen met woningeigenaren ook inzetten op de kwaliteit van de woningen. Delft wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast krijgt de gezondheid in de woning en de leefbaarheid in buurten en wijken aandacht.

Trots
Wethouder Schrederhof zegt trots te zijn, dat de visie er nu definitief ligt. “Het opstellen van zo’n woonvisie is een proces dat je met elkaar doorloopt. Dat de raad tijdens de vergadering op 7 december akkoord ging met de woonvisie was natuurlijk al fantastisch, maar dat zoveel betrokkenen vandaag aanwezig zijn bij deze afrondende bijeenkomst maakt dit een wel heel bijzonder en mooi moment. Iedereen die hier aanwezig is heeft op zijn of haar eigen manier bijgedragen aan een breed gedragen visie. Dat zij hier vandaag zijn om een klein ‘feestje’ te vieren, geeft zicht op een verdere prettige samenwerking in de toekomst.”

Vervolgstappen
Zoals de wethouder zelf al aangeeft, betekent deze afrondende bijeenkomst niet dat het proces stopt. “Want we moeten natuurlijk ook nog verder met de uitwerking van de woonvisie. We hebben netjes in beeld waar we gaan bouwen. Dat betekent dat we moeten zorgen dat we op deze plekken proberen om van de kant te roeien. Dat is echt nog wel even een uitdaging. Bouwen wordt op dit moment alleen maar ingewikkelder, met primair de stijgende rente en bouwkosten. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk indirect ook veel om rekening mee te houden. We bouwen immers in een bestaande stad. We hebben afgesproken dat we per wijk gaan bekijken wat precies de opgave is en hoe we de ambities die we hebben daar kunnen laten landen. Dat geldt zowel voor de bestaande woningvoorraad als voor nieuwbouw. Dit wordt dan ook onze belangrijke vervolgstap. Dit proces gaat uiteraard niet alleen maar over wonen. We zullen ook vragen krijgen over bijvoorbeeld de openbare ruimte en voorzieningen. In ieder geval hebben wij vanuit de gemeente genoeg mensen om te betrekken in deze gesprekken, want deze middag zien wij dat iedereen zich nog verbonden voelt met waar we mee gestart zijn. Dit geeft veel vertrouwen in het verdere verloop van dit proces dat niet stopt. Participatie en verbondenheid met partners blijft belangrijk.”

Reflectie
Riet Middelhoek, voorzitter van Huurdersraad Vidomes, kijkt positief terug op het participatieproces. “We hebben als huurdersorganisaties ons ei kwijt gekund en beoordelen deze woonvisie als een echte bewonersvisie. Wij zien corporaties en de gemeente niet als tegenstanders, maar als waardevolle partners.” William van Treuren sprak ook positief namens het DOBB, al verliepen de eerste gesprekken volgens hem niet van een ‘leien dakje’. “Maar tijdens stadsgesprekken was er aandacht. Nu moeten we zorgen dat het gaat lukken om wijktafels te gaan houden en de wijkbewoners naar de bijeenkomsten te krijgen, zodat mensen het gevoel krijgen dat ze zijn gehoord en iets hebben kunnen inbrengen.” Stedelink-bestuurder Zakaria El-Khetabi: “De woonvisie is een product van ons allemaal en zo wordt die ook ervaren. Het feit dat het een visie is die perspectief en groei laat zien, is ongelofelijk belangrijk. Want de nood is hoog. Nu komt het aan op doen.”