Vertegenwoordigers van verschillende studentenorganisaties waren aanwezig bij de overhandiging.
Vertegenwoordigers van verschillende studentenorganisaties waren aanwezig bij de overhandiging.

‘Subsidie op zijn kop, studentenhuis op de schop’

Algemeen

DELFT - Het woningtekort blijft een grote uitdaging in onze samenleving, zo ook voor studenten. Afgelopen dinsdag 30 januari vond een petitieaanbieding plaats aan de vaste Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om meer aandacht te vragen voor de huisvestingsproblematiek. Het initiatief lag bij politieke partij STIP Delft en ORAS Delft, de grootste studentenraadspartij van de TU Delft. De LKvV heeft op landelijk niveau meegeholpen om meer draagvlak te creëren. 

Door Cheyenne Toetenel

STIP, ORAS en de LKvV hebben op 18 december reeds een brief aan het Ministerie gestuurd om aandacht te vragen voor studentenhuisvesting. Onder meer de studentenorganisaties WijWonen Delft, VeRa Delft en SHS Delft hebben de brief mede ondertekend. Met deze brief hopen de organisaties richting te geven aan de koers van het regeerakkoord, waarin de komende jaren onder andere de plannen voor studentenhuisvesting worden vormgegeven. De brief kreeg afgelopen week extra kracht door het aanbieden van de petitie door vertegenwoordigers van de verschillende studentenorganisaties. 

Oplopend tekort
Met het huidige tekort van 24.000 studentenwoningen in Nederland en de verwachting dat dit cijfer tegen 2030 kan oplopen tot 57.000, benadrukken de studenten de dringende behoefte aan daadkrachtige actie. Het gebrek aan studentenwoningen leidt niet alleen tot directe problemen voor woningzoekenden, maar veroorzaakt ook ernstige psychische klachten, aldus de ondertekenaars. “Steeds minder studenten gaan op kamers, waardoor de kans op het ontwikkelen van zelfstandigheid en sociaal emotionele vaardigheden afneemt.” 

Onzelfstandig wonen
Een van de kernpunten van de brief is het pleidooi voor het stimuleren van de realisatie van gedeelde studentenwoningen. Ontwikkelaars vinden het momenteel financieel onaantrekkelijk om onzelfstandige eenheden bij te bouwen vanwege beperkingen in het huidige woningwaarderingsstelsel en het ontbreken van huurtoeslag, waardoor voornamelijk zelfstandige woonruimten worden gebouwd. “Het is belangrijk dat studenten op kamers kunnen, en zeker gedeeld wonen met meerdere huisgenoten is een essentieel onderdeel voor studenten”, aldus de studentenorganisaties. “Het is een uitvalsbasis in een onbekende stad en een plek waar je jezelf persoonlijk kan ontwikkelen. Het samenleven met anderen is uitermate geschikt tijdens deze levensperiode en goed voor het welzijn van studenten. Ondanks dat het gedeelde studentenhuis, naar ons idee de beste sociale structuur is voor het studentenleven en het meeste houvast biedt aan elk individu, zijn we de verkeerde richting in geslagen. Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting introduceert de ambitie om 60.000 eenheden bij te bouwen tegen de tekorten, wat een hele goede stap is. Echter is hierin geen sturing op het type studentenwoning.” De studenten wijzen in het huidige beleid ook op de ruimte inefficiëntie die zich voordoet bij het bouwen van zelfstandige studentenwoningen. “Ruimte die we nu verliezen aan overbodige zelfstandige voorzieningen, legt onnodige druk op beschikbare grond voor woningen voor andere doelgroepen.” 

Dringend beroep
De studenten doen een dringend beroep op het Ministerie om in het regeerakkoord concrete doelen op te nemen, waaronder de uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen tot 2030, het gelijktrekken van het speelveld tussen zelfstandige en onzelfstandige kamers, en het stimuleren van samenwonen door herintroductie van huurtoeslag voor onzelfstandige kamers. “Denk aan het welzijn van de studenten bij het stellen van doelen zoals de aantallen van 60.000 eenheden. Het oplossen van het tekort moet niet ten koste gaan van het welzijn en toekomstige studentenleven. Bouw ruimte efficiënt, zorg ervoor dat de businesscase voor woningbouwcoöperaties gelijk is. Denk daarbij aan oplossingen waardoor het voor ontwikkelaars financieel interessanter is om onzelfstandig te bouwen.” De Delftse studentenorganisaties hopen op een constructieve dialoog met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kamerleden om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de nijpende huisvestingsproblematiek onder studenten.