Afbeelding

Schiedamse poort

Algemeen

Door Jeroen Stolk

In de zuidelijke stadswal van Delft was, net als in de noordelijke stadsmuur, een dubbele poort gerealiseerd. Deze bestond uit de Rotterdamse Poort en de Schiedamse Poort. In dit bestek beperken we ons tot de meest westelijke van de twee; de Schiedamse Poort. Deze poort werd ook wel Kethelpoort genoemd. Hoewel Delft al vanaf 1394 toestemming had stadspoorten te bouwen werd de poort pas in 1514 voltooid. Bij rioolwerkzaamheden kwamen funderingen en een kelder tevoorschijn. Hierbij werden restanten van zowel de eerste generatie (vóór 1359) Kethelpoort als van de tweede generatie (na 1394) gevonden. Zoals de benamingen van de poort al aangeven verschafte de poort toegang tot de land- en waterverbinding met Schiedam en Kethel. De poort, die door geschiedschrijver Dirck van Bleyswijck werd omschreven als ‘een oud, doch hecht en sterk gebouw‘, was voorzien van een klok aan zowel de stadszijde als aan de buitenzijde. Hierop konden schippers hun tijden van afvaart baseren. Ook de Schiedamse poort moest uiteindelijk wijken voor het al maar groeiend verkeer in de negentiende eeuw. In 1836 werd besloten dat de poort voor afbraak zou worden verkocht. Samen met het belendende huis werd het voor 1900 gulden van de hand gedaan. Heden herinnert nog slechts een stoeptegel met tekst aan deze poort. Zou het niet mooier zijn om ter herinnering op de voormalige locatie het silhouet van de verdwenen stadspoorten in oude baksteen op te trekken? Dit vergt nauwelijks ruimte en zou, met name in geval van de Koepoort, Schiedamse poort en Rotterdamse poort een prachtig doorkijkje opleveren. Maar zou op de locatie van de Waterslootsepoort vanaf de Binnenwatersloot ook een mooi uitzicht opleveren. Postzegels met Delftse poorten zijn verkrijgbaar bij: Voordeelshop, Wijnhaven 4; Delft Souvenir Shop, Markt 23, postzegelhandel van Domburg, Voldersgracht 24 en The Readshop Kempers (Hoven).