Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 3, Jaargang 23 |

Klantbelang woonlastenverzekeringen onder druk, aldus de AFM
DELFT – Het klantbelang staat bij veel woonlastenverzekeringen onder druk. Hiervoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten. Een woonlastenverzekering is bedoeld om een huiseigenaar te beschermen tegen de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij veel verzekeringen blijkt de duur van de uitkering te zijn gekoppeld aan die van de Werkloosheidswet (WW) of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat een verzekerde alleen gedurende de looptijd van een uitkering op de woonlastenverzekering kan terugvallen. Een werkloze huiseigenaar met een korte arbeidshistorie heeft zodoende vrij weinig aan een dergelijke verzekering. Zo heeft een starter op de arbeidsmarkt maximaal drie maanden recht op WW. Een woonlastenverzekering betaalt in dat geval ook niet langer dan drie maanden uit, terwijl de werkloosheid langer kan duren. De AFM betwijfelt of woonlastenverzekeringen in de huidige vorm nog aansluiten bij het belang van de klant en de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Volgens de financiële waakhond moeten verzekeraars duidelijker de doelgroep voor een woonlastenverzekering afbakenen, zodat alleen huiseigenaren die werkelijk baat hebben bij dit product ervan gebruik kunnen maken. De verzekeraars hebben ondertussen verbetering beloofd. Vereniging Eigen Huis houdt nauwgezet in de gaten of het consumentenbelang bij woonlastenverzekeringen beter wordt gediend.

Bestaande systeem van gemeentebelastingen tegen het licht
DELFT – Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten meer mogelijkheden bieden om belasting te heffen. Dat is één van de voorstellen in de Agenda Lokale Democratie, die de minister onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Het is een goed moment om het bestaande systeem van gemeentebelastingen tegen het licht te houden, in termen van eerlijkheid en transparantie”, zegt Rob Mulder, directeur van de Vereniging Eigen Huis. “Verder is belangrijk dat minister Plasterk heeft aangegeven dat de totale belastingdruk voor de burger niet omhoog mag.” Burgers betalen namelijk niet alleen belasting aan de gemeente, maar vooral ook aan het Rijk. De gemiddelde huiseigenaar betaalt aan de gemeente nu jaarlijks zo’n 700 euro aan onroerendezaakbelasting – de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarvan gaat gemiddeld 263 euro naar de OZB. Minister Plasterk wil, in samenwerking met staatssecretaris Wiebes van Financiën, in de tweede helft van 2015 nader uitgewerkte plannen presenteren voor gemeentebelastingen.

Consumentenvertrouwen in de woningmarkt vlakt af
DELFT – Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt vlakt af, zo blijkt uit de decemberstand van de Eigen Huis Marktindicator. De stemmingsgraadmeter blijft steken op 105 punten. Hiermee komt voorlopig een einde aan twee jaar van constante stijgingen. Wel blijft de Eigen Huis Marktindicator met de huidige stand boven de normaalwaarde van 100. De combinatie van een voortdurend dalende hypotheekrente, fors lagere huizenprijzen en het snelle vertrouwensherstel droegen hier aan bij. Dat het vertrouwen nu afvlakt, heeft te maken met de verwachting onder consumenten dat de hypotheekrente nu niet verder meer zal dalen. Bovendien stijgen in sommige regio's de huizenprijzen weer. Ook zijn consumenten minder positief over het verdere herstel van de economie en hun eigen financiële situatie. Voor steeds meer potentiële huizenkopers is het de vraag of zij dit jaar stappen zullen ondernemen op de woningmarkt. De mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten worden dit jaar verder beperkt. Ook willen veel hypotheekverstrekkers dat de aanvrager een vast arbeidscontract heeft. Daarnaast neemt in de ogen van veel consumenten de betaalbaarheid van een woning af. In april vorig jaar zag ruim 70 procent van de Nederlanders de betaalbaarheid verbeteren, nu is dat minder dan 40 procent. Wel vindt een meerderheid, namelijk 55 procent van de bevolking het een gunstige tijd een huis te kopen. Dit komt vooral door de lage hypotheekrente.

Slimme energiemeter vervangt de oude draaischijf of digitale meters
DELFT – Alle huishoudens in Nederland krijgen vanaf begin 2015 tot en met 2020 een slimme energiemeter van de netbeheerder aangeboden. Deze vervangt de oude draaischijf of digitale meters die in de meterkast hangen. Zowel de stroom- als de gasmeter. De netbeheerder leest de slimme meter zes keer per jaar op afstand uit en geeft de meterstanden door aan de energieleverancier. Die stuurt huiseigenaren op zijn beurt elke twee maanden een kosten- en verbruiksoverzicht. Want, hoopt de Europese Commissie, huishoudens die regelmatig worden geconfronteerd met hun energieverbruik gaan energie besparen. Als u de slimme meter krijgt aangeboden, kunt u deze accepteren, weigeren of laten uitzetten. Lees op de volgende website meer informatie over de slimme meter en bekijk wanneer u de energiemeter krijgt aangeboden. Kijk op www.energieverbruiksmanagers.nl als u uw energieverbruik wilt bijhouden.

Eigen Huis stopt met deelname aan Stichting Garantiewoning
DELFT – Vereniging Eigen Huis wil een betere positie van de consument in de bouw en stopt daarom met haar deelname aan Stichting Garantiewoning – de SGW. Deze is enkele jaren geleden opgericht met als doel de consument in de nieuwbouw te beschermen. De vereniging is van mening dat in de praktijk niet genoeg terecht komt van het beschermen en verbeteren van de positie van de consument. Vereniging Eigen Huis wil dat kopers van nieuwbouwwoningen wettelijk beter beschermd gaan worden. De aansprakelijkheid voor gebreken moet worden verscherpt en kopers moeten vanuit de wet worden beschermd tegen de gevolgen van een faillissement van de bouwer. Ook moeten er sterkere prikkels voor de bouwer komen om gebreken te herstellen. Nieuwe wetgeving over kwaliteitsborging is op handen. De vereniging wil vol inzetten om deze verbeteringen wettelijk verankerd te krijgen. Deelname van de vereniging aan de Stichting Garantiewoning brengt dit doel niet dichterbij, zo leert de ervaring van de afgelopen jaren. De vereniging wil zich daarom volledig richten op het wetgevingsspoor. Zolang de wet nog niet is veranderd, blijft het voor consumenten belangrijk om goed op te letten of het risico van faillissement van de bouwer is verzekerd. De Stichting Garantiewoning is in 2010 opgericht door Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland, NEPROM en de NVB. De stichting verstrekt een keurmerk als een garantieregeling voor een nieuwbouwwoning voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals een goede herstel- en afbouwzekerheid, gebruik van de model koop- en aannemingsovereenkomst en het bieden van onafhankelijke geschillenbeslechting.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12