Afbeelding

Hemd van het Lijf: Mieke van Schie

vaste rubrieken

Editie: Week 19, Jaargang 23 |

Mieke van Schie (55) werkt in de tuin en boerderij van de afdeling DOEL van GGZ Delfland, waar ze mensen met een psychiatrische achtergrond begeleidt.

1. Waarom wilde je hier, in de tuin van GGZ Delfland, worden gefotografeerd?
“Omdat dit verreweg de mooiste plek is op het terrein van GGZ Delfland. We hebben hier een kas, een boerderij, een groentetuin en een kennel die publiek toegankelijk zijn. Bovendien ligt in ons park een historisch museum.” 

2. Wat doen jullie hier precies?
“We begeleiden cliënten bij de tuin- en boerderijactiviteiten. Onze cliënten zijn veelal mensen met een psychiatrische achtergrond. Sommigen van hen wonen hier op het terrein, anderen komen van buitenaf. Hierbij staan het onderhouden van sociale contacten en het voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt centraal.”

3. Hoe ben je hier terechtgekomen?
“Ik werk hier al vijfendertig jaar en dat is begonnen met een vakantiebaantje. Ik heb nooit bewust gekozen voor het werken met psychiatrisch patiënten. Nu ik het doe, zou ik echter nooit meer anders willen. Het psychiatrische element van het werk heb ik later bijgeleerd.”

4. Heb je altijd al groene vingers gehad?
“Ik kom uit een tuindersgezin en heb de tuinbouwschool gedaan en een bloemistenopleiding. Dit werk past dus helemaal in mijn straatje. Verder is het, ook door de seizoenen heel afwisselend en weet je vooraf nooit wat de dag gaat brengen. Zo heb ik zojuist bijvoorbeeld een geit uit de sloot gered.”

5. Doe je dit werk alleen?
“Nee, we runnen dit gedeelte van het terrein met zijn vieren. Ik heb dus drie collega’s en als team vullen we elkaar perfect aan. We hebben allen ons eigen deel waarvoor we verantwoordelijk zijn, maar helpen elkaar natuurlijk ook. Verder zijn er ook vrijwilligers, die zijn onmisbaar voor ons.”

6. Hoe gaan jullie te werk?
“We kijken vooral naar wat de cliënten nog wel kunnen. Daarbij hebben we een heel goede mix van jong en oud met allen hun eigen kwaliteiten. Het mooie is dat het niet uitmaakt of je schizofreen, alcoholist of depressief bent: er is voor iedereen wel wat te doen.”

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan…
“… zou ik hier ten eerste een dagje meelopen. Verder zou ik nooit bezuinigen op dit soort dagbesteding. Dat zie ik nu wel gebeuren en ik zie het bij sommige mensen ontzettend verkeerd gaan. Ik weet zeker dat crisisopvang in die situaties vele malen duurder is dan het faciliteren van deze dagbesteding. Wij willen de mensen helpen, maar mogen dat alleen doen als ze geïndiceerd worden.”

8. Kunnen jullie nog hulp gebruiken?
“Ja, ten eerste kunnen we altijd goede vrijwilligers gebruiken. We hopen bijvoorbeeld nog een aantal oud-tuinders die ervaring hebben in het tuinieren bij het project te betrekken.  Zij kunnen cliënten begeleiden. Verder staan we dit jaar met een kraam bij de Golden Tenloop. Belangstellenden zijn altijd welkom om eens een kijkje op ons terrein te nemen.”

9. Zijn jullie dan ook open voor publiek?
“Inderdaad. We hopen meer mensen bij onze tuin en winkel aan de Sint Jorisweg 2 te betrekken. Een heel aantal buurtbewoners heeft ons al gevonden. Je kunt hier zien hoe we onze producten biologisch dynamisch kweken; voor kinderen is er een wipkip en ze kunnen op de boerderij rondkijken. Al onze producten worden gekweekt en verkocht door onze cliënten.”

10. Wat is het mooiste aan je werk?
“Vooral de dankbaarheid en het feit dat je niet alleen de producten, maar ook de cliënten ziet groeien. De bezuinigingen hebben er hard ingehakt, maar ze hebben ook tot creativiteit geleid. Wat hier gebeurt is prachtig en ik voel me dan ook een bevoorrecht mens.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12