Afbeelding

Hemd van het Lijf: Lex Haak

vaste rubrieken

Editie: Week 22, Jaargang 23 |

Professor Ingenieur en architect Lex Haak (85) ontving twee weken geleden de Pro Ecclesia et Pontifice, een zeer hoge pauselijke onderscheiding.

1. Waarom wilde u hier, in uw appartement, worden gefotografeerd?
“Omdat in de TU-wijk Noord weinig fotogenieke plekken zijn. Ik heb een voorliefde voor Friesland, waar ik drieënveertig jaar lang in de weekenden vertoefde. In mijn woonkamer heb ik veel Friese accenten. Ik woon hier nu twee maanden, maar door de Friese kunst is het nu al echt mijn plekje.”

2. Bent u altijd al gelovig geweest?
“Ik ben in Heemstede opgegroeid als protestants jongetje. Dat betekende dat je niet met katholieke jongetjes mocht spelen en naar de zondagsschool ging. Toen ik in Delft ging studeren volgde ik catechisatie bij dominee Wiersma. Ik miste daarbij iets en ging naar 'De Open Deur' aan de Oude Langendijk, waar het geloof 'verkocht' werd. Uiteindelijk bekeerde ik me tot het Katholicisme.”

3. Werd dat u in dank afgenomen?
“Mijn kleine broertje, die nu eenentachtig is, was er inderdaad niet blij mee. Ik legde hem uit dat er in het katholieke geloof door de eeuwen heen genoeg mis was gegaan, maar dat ik er nog altijd de oorsprong van het Christendom in vond. Gelukkig was hij gewoon aanwezig toen ik onderscheiden werd.”

4. Waar heeft u de onderscheiding vooral aan te danken?
“Toen ik eenmaal parochiaan was,  vroeg Kees Hillenaar me om in het bestuur van het dekenaat te komen. Dat heb ik gedaan en al snel wist men me in het Bisdom ook te vinden. Ik kwam terecht in de werkgroep Kerk & Interieur.”

5. Wat hield dat precies in?
“In die tijd werden veel kerken naar eigen inzicht heringericht. Het bisdom wilde hier  meer grip op krijgen en heeft deze commissie ingesteld. Hierbij zijn we met deskundigen gaan kijken hoe we het interieur van de kerken het best konden onderhouden. Verder heb ik een stoel voor de Bisschop ontworpen.”

6. Hoe dat zo?
“Er moest een zetel voor de Bisschop komen en mij werd gevraagd of ik iemand wist die dat kon ontwerpen. Ik ben er zelf mee aan de slag gegaan en heb een perspex stoel ontworpen. Toenmalig Bisschop Bär was daar zo van onder de indruk dat hij fotomateriaal naar het Vaticaan stuurde.”

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
“... zou ik me meer onder de mensen begeven en leven als een Delftenaar. Op die manier kom je achter dingen die niet deugen. Verder denk ik dat burgemeester Verkerk, die lid is van de Rotaryclub waarvan ik ook deel uitmaak, het erg goed doet.”

8. Kwam de onderscheiding als een verrassing?
“Jazeker, maar toen ik de kerk binnenkwam, had ik wel het idee dat er iets gaande was. Heel mijn familie en vriendenkring zat er, terwijl velen van hen nooit in de kerk komen. Het was een mooie mis en Pastoor Bolmer had een mooie dienst voorbereid.”

9. Wat betekent het geloof voor u?
“Ik heb een goed voorbeeld aan Christus en de Bijbel kan, zoals bij zoveel Christenen, leiding geven aan mijn leven. Verder kan het geloof een goed beeld geven van hoe dingen in elkaar zitten. Daarbij kan het je helpen in moeilijke situaties. Dat het niet verenigbaar is met exacte wetenschap is absolute onzin.”

10. Wat heeft u in de omgeving ontworpen?
“De Driemaster aan het Delflandplein, waar nu een tandartsenkliniek in is gehuisvest en het voormalig pand van ABN AMRO op de Burgwal, waar nu kapper Sjenkels zit. Verder heb ik ook de bibliotheek in Pijnacker ontworpen en verschillende woonhuizen gerestaureerd.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12