Afbeelding

Hoe houden werkgevers in Delft hun werknemers gezond?

Partnerbijdrage

Delft is een van de steden in Nederland waar veel bedrijven zijn gevestigd. Om hun werknemers gezond en productief te houden, investeren veel werkgevers in Delft in goede arbodeskundige diensten. Zo’n dienst kan onder andere adviseren over de inrichting van het kantoor, het voorkomen van psychosociale risico’s en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Maar wat zijn alle andere manieren waarmee werkgevers in Delft hun werknemers gezond houden? In deze blog leer je hier meer over.

Een veilige werk omgeving

In de eerste plaats is het belangrijk dat werknemers zich veilig voelen op hun werk. Wanneer werknemers zich onveilig voelen, kunnen ze stress ervaren en dat kan weer leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Werkgevers in Delft doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat hun werknemers zich veilig voelen. Zo wordt er bijvoorbeeld regelmatig een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij mogelijke gevaren in kaart worden gebracht. Op basis van deze risico-inventarisatie worden er maatregelen genomen om het veiligheidsniveau op het werk te verbeteren.

Fun op de werkvloer

Naast het creëren van een veilige werkomgeving, is het ook essentieel dat werknemers zich prettig voelen op hun werk. Wanneer werknemers plezier beleven aan hun werk, zullen ze meestal ook gemotiveerd zijn en harder werken. Er is dan ook veel aandacht voor de sfeer op de werkvloer in Delft. Zo worden er regelmatig leuke teamuitjes georganiseerd waar werknemers elkaar beter kunnen leren kennen en plezier kunnen maken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de sociale contacten tussen collega’s, zodat iedereen zich welkom voelt en een band kan opbouwen met anderen.

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers die gezond zijn en plezier hebben in hun werk, zullen ook langer inzetbaar zijn. Werkgevers in Delft investeren dan ook graag in duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Maar wat is duurzame inzetbaarheid? Dit houdt in dat dat er bijvoorbeeld maatregelen worden genomen om de kans op uitval door burn-out te verkleinen. Zo wordt er bijvoorbeeld regelmatig gesproken over hoe je met stress om moet gaan en wat de eerste signalen van een burn-out zijn.

Goede arbeidsvoorwaarden

Naast een veilige en prettige werkomgeving, is het ook van belang dat werknemers goede arbeidsvoorwaarden hebben. Wanneer werknemers niet tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden, kan dit leiden tot ontevredenheid en een verhoogde kans op uitval. Werkgevers in Delft investeren dan ook graag in goede arbeidsvoorwaarden voor hun werknemers. Zo wordt er bijvoorbeeld regelmatig gesproken over wat de wensen van de werknemers zijn en wat er verbeterd kan worden.

Al met al zijn er dus veel verschillende manieren waarop werkgevers in Delft hun werknemers gezond houden. Zo investeren ze in veiligheid, plezier op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid. Ook zorgen ze ervoor dat werknemers goede arbeidsvoorwaarden hebben. Op deze manier kunnen werknemers gezond en gelukkig blijven werken.

!