Afbeelding

Alle belangrijke informatie over de PMO

Partnerbijdrage

Werknemers zijn de meest waardevolle activa van een bedrijf. Zonder deze mensen, stopt alles. Geconfronteerd met deze realiteit worden werkgevers zich steeds meer bewust van het belang van investeringen in Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Als je werkgever of werknemer bent van een middelgrote of grote onderneming, heb je zeker van deze term gehoord. Maar weet je wat gezondheid op het werk inhoudt, hoe belangrijk het is en hoe je het op de werkplek kunt bevorderen? Dat is wat we in dit artikel zullen zien! Lees verder en bekijk het.

PMO onderzoek: wat is het?

Bedrijfsgeneeskunde is ontstaan uit de behoefte om een specifiek gezondheidsgebied te creëren om zorg te dragen voor het welzijn van de werknemers van middelgrote en grote bedrijven, voornamelijk grote industrieën, en zo bij te dragen tot een betere werkomgeving en een betere levenskwaliteit voor de werknemers.

Met andere woorden, de bedrijfsgeneeskunde zorgt ervoor dat de werknemers gezond blijven. Verschillend van zorg gezondheidszorg, die zorgt voor mensen die al ziek zijn.

Sinds enkele jaren is PMO verplicht in grote industrieën die werken met materialen die toxisch kunnen zijn of zware metalen bevatten. Het begon echter ook te worden gebruikt in bedrijven uit andere sectoren en segmenten, die een veiliger werkplek voor hun werknemers nastreefden.

De gezondheid op het werk heeft tot doel zich uitsluitend bezig te houden met de gewoonten die de werknemer rechtstreeks beïnvloeden. Een van de belangrijkste functies ervan is te werken aan de preventie van beroepsziekten en gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van werk in welke sector dan ook.

Bedrijven die kiezen voor PMO onderzoek investeren dus in de bevordering van het welzijn van hun werknemers, zowel fysiek als emotioneel, en bieden bovendien een plaats die bevorderlijk is voor een goede uitvoering van de taken op het werk.

Het belang van gezondheid op het werk

Een bedrijf dat in gezondheid op het werk investeert, laat zijn werknemers zien dat het om hen en hun welzijn geeft.

Bovendien is investeren in de gezondheid van werknemers ook investeren in het bedrijf, omdat fitte en gezonde werknemers, zowel fysiek als mentaal, hun werk beter doen. Daarom moet elke onderneming op dit gebied investeren.

De routinematige PMO-onderzoeken worden uitgevoerd om na te gaan of het werk van invloed is op het gezondheids behoud van de werknemer, zodat het veiligheidsteam kan optreden om toekomstige problemen te voorkomen.

Daarnaast is het team arbeidsveiligheid belast met het toezicht op en de begeleiding van het bedrijf met betrekking tot de veiligheidsprocedures die op de werkplek moeten worden gevolgd, het garanderen van goede fysieke voorzieningen en het vermijden van biologische, chemische en ergonomische risico’s in de omgeving.

PMO verplicht: Wanneer moet de onderneming in deze dienst investeren?

Bedrijfsgezondheidszorg is een recht van de werknemer, PMO is verplicht voor alle bedrijven die een potentieel risico voor hun werknemers inhouden. Dit programma kan echter in bedrijven van alle sectoren worden uitgevoerd, aangezien iedereen, werknemers, bedrijf en maatschappij, baat heeft bij het bieden van een veilige werkomgeving.

De onderneming kan er echter voor kiezen deze dienst uit te besteden. Op het platform HR navigator is het mogelijk om verschillende in bedrijfsgezondheidszorg gespecialiseerde dienstverleners te vinden en met elkaar te vergelijken. Met de beste hulpmiddelen op de markt en een compleet leveranciersportfolio bent je in staat de beste oplossing voor jouw bedrijf te vinden. 

De voordelen van investeren in gezondheid op het werk

De investering in gezondheid op het werk levert zowel de werknemer als de werkgever een reeks voordelen op. Hieronder vindt je er enkele:

1. Vermindering of uitbanning van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Werkgevers die investeren in gezondheid en veiligheid op het werk voorkomen situaties die de fysieke en mentale integriteit van hun werknemers in gevaar kunnen brengen. Door risicopreventie acties en gezondheidsinitiatieven wordt het gevaar van arbeidsongevallen en beroepsziekten beperkt.

2. Verlaging van de bedrijfskosten

Aanvankelijk zijn de investeringen in bedrijfsgezondheidszorg iets hoger, maar op middellange en lange termijn dragen deze praktijken bij tot de verlaging van de bedrijfskosten.

Dit heeft twee belangrijke redenen: de eerste is gebaseerd op het feit dat het bedrijf minder zal uitgeven aan medische verloven en schadeloosstellingen die door de rechtbanken worden toegekend wegens ongevallen die voorkomen hadden kunnen worden. De tweede heeft betrekking op het feit dat er minder onderbrekingen en uitvaltijden zijn, die logischerwijs nadelig zijn voor het bedrijf.

3. Vermijdt het risico van boetes en arbeidsrechtzaken

Arbeidsveiligheid is een wettelijke verplichting en bedrijven moeten voorbereid zijn op inspecties en bezoeken van de verantwoordelijke gemeentelijke of overheidsinstanties.

Adequate investeringen in deze sector garanderen dat de risico’s van een probleem met de arbeidsinspectie, de boetes en de arbeidsprocessen worden verminderd of zelfs geëlimineerd. Als alle processen op de juiste manier werken, is er immers geen reden om het bedrijf te bestraffen.