Voor de eerste keer een Kerstnachtdienst in kerkgebouw 'het Boek' in Tanthof

  kijk op de wijk

Editie: Week 51, Jaargang 22 |

Het voormalige bibliotheekgebouw van DOK Tanthof is een jaar geleden verbouwd tot kerkgebouw 'het Boek'.

DELFT – Veel mensen gaan graag naar een kerk op kerstavond. Sfeervol kaarslicht, muziek, klanken van bekende kerstliederen en woorden over licht en vrede kunnen een verlangen naar saamhorigheid  oproepen. Kerstavond is één van de bekendste christelijke feestdagen. Om die reden opent de Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft op woensdag 24 december a.s. de deuren van kerkgebouw 'het Boek' voor een kerstnachtdienst die om 21.00 uur zal beginnen. Het kerkgebouw vindt u aan de Sandinoweg 151 in Tanthof. Het wordt een viering waarin naast traditionele kerstliederen, zoals 'Komt allen tezamen' en 'Stille nacht', ook hedendaagse liederen gezongen worden of ten gehore worden gebracht. Dat 'Gods Licht komt!' zal in zang, beeld en gesproken woord doorklinken en verbeeld worden. Er wordt stil gestaan bij een centrale gebeurtenis binnen het Christendom: de geboorte van Jezus Christus.
Voor Tanthof, met 16.000 inwoners de grootste wijk van Delft, is een kerstnachtdienst binnen de eigen wijkgrenzen een primeur! Wijkbewoners kunnen nu betrekkelijk dichtbij huis kerstavond in een kerk vieren.  Een eerste reactie van een bewoner die hier erg blij mee was, is al vernomen. Afstand speelt daarbij een grote rol, zeker in weer en wind. De Sandinoweg is veel dichterbij als men hier in de wijk woont, dan het centrum van Delft.
Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk zelf is het organiseren van een kerstnachtdienst een uitdaging die ze graag aangaat! De voorbereidingen zijn in volle gang. Muzikanten repeteren ijverig en aan inhoud en vormgeving wordt hard gewerkt. Het kerkgebouw is in kerstsfeer gebracht. Voor een gastvrije ontvangst na afloop van de kerstnachtdienst wordt alles in gereedheid gebracht. Via onder andere een flyer die huis-aan-huis in de wijk verspreid wordt, geeft de kerk bekendheid aan de bijeenkomst.
Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk zelf is het ook spannend. Het zal de eerste keer zijn dat kerst gevierd gaat worden in het nieuwe onderkomen. Een jaar geleden was de kerk net nog niet verhuisd vanuit de binnenstad van Delft naar de Sandinoweg. Dat gebeurde toen in de dagen na kerst. Dat betekent dat het nu bijna een jaar geleden is dat het voormalige bibliotheekgebouw van DOK Tanthof verbouwd is tot kerkgebouw 'het Boek'. Inmiddels weet men hier in de wijk 'het Boek' te vinden. Wekelijks worden gasten en belangstellenden welkom geheten bij verschillende activiteiten. Zo ook op kerstavond, is het oprechte verlangen. De Christelijke Gereformeerde Kerk is klaar voor de eerste kerstnachtdienst in Tanthof! Internet: www.cgkdelft.nl.
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft is een gemeenschap van ongeveer tweehonderd leden uit Delft en omgeving. Landelijk maakt ze deel uit van het gelijknamige kerkverband. De kerkelijke gemeente in Delft wil een gemeenschap zijn waarin God geprezen wordt, de boodschap van de bijbel centraal staat en er zorg gedragen wordt voor elkaar en voor mensen om haar heen. Wat daarbij bindt, is het geloof in Jezus Christus. Sterk leeft in deze kerk het verlangen om kerk te zijn in de voetsporen van Jezus Christus. Graag wil ze laten zien dat de boodschap van Jezus Christus zeer actueel kan zijn voor het leven van vandaag de dag. Door dienstbaar te zijn aan medemensen, ongeacht afkomst, geloof of levensvisie en door klaar te staan om hulp te geven bij vragen over geloof en over God, hoopt de kerk er te zijn voor mensen om haar heen. Gastvrijheid en toegankelijkheid streeft de kerk daarbij van harte na, evenals verstaanbaarheid van de boodschap.
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft is opgericht in 1899.  De leden kwamen op zondag samen in een zaaltje aan het Oosteinde, in de Delftse binnenstad. In 1905 bouwde men een kleine kerk aan de Nieuwe Langendijk. In 1932 kon de kerk de twee naastliggende percelen aankopen, en zo kon er in 1933 een iets groter kerkgebouw worden neergezet. Vanaf de straatkant leek het bijna een soort schuilkerk en van binnen was het een typisch jaren-dertig stijl kerkgebouw. De gemeenschap groeide in die tijd snel tot meer dan vijfhonderd leden. Vanaf de jaren 70 liep het ledental terug  tot ongeveer 250 halverwege de jaren 90 en 200 nu. In 1953 werd het verenigingsgebouw  'Conventum' aan de Van der Mastenstraat in gebruik genomen, waar vergaderingen en andere gemeenteactiviteiten konden worden gehouden. De situatie met twee gebouwen was niet ideaal en daarom werd er vanaf de jaren 60 regelmatig uitgekeken naar een ander kerkgebouw. Huisvesting bleef een steeds terugkerend thema, totdat in 2014 definitief verhuisd werd naar het nieuwe gebouw 'het Boek' in Tanthof. Dit gebouw, een voormalige bibliotheek, konden de kerkleden eind 2012 kopen van de Gemeente Delft en dit is verbouwd tot een mooi, licht kerkgebouw waar de kerk voor het eerst sinds meer dan honderd jaar alle activiteiten onder één dak heeft.
 

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1