Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 5/8

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Storm, regen, wind, het zijn elementen waarmee we deze zomer voldoende zijn geconfronteerd. Wind is een speling van de natuur waar we over het algemeen niet echt enthousiast over worden. Die wind komt op déze locatie erg goed uit: de wieken van molen ‘De Roos’ varen wel bij dit natuurverschijnsel. ‘De Roos’ is de enige overgebleven molen van de molens die binnen de veste van Delft hebben gestaan. De molen heeft niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk vele stormen doorstaan. Begin jaren tachtig blijkt dat de vele afgravingen, het dempen van het water naast de molen en bemaling ervoor zorgen dat De Roos tamelijk scheef begint te staan. Doordat de kapconstructie ernstig is aangetast wordt om veiligheidsredenen het wielenkruis van de molen gehaald. In drie jaar tijd weet de Stichting ‘Molen de Roos’, samen met een aantal overheidsorganen en veel steun van Delftenaren, voldoende geld binnen te halen om molen ‘De Roos’ grondig op te knappen. Molen ‘De Roos’ is een stellingkorenmolen gebouwd op een plek waar eens standerdmolen ‘De Bordeel’ stond. De eerste versie van ‘De Roos’ had een houten bovenkant, die in de achttiende eeuw werd vervangen door een stenen versie. Molen De Roos heeft veel te verduren gehad, maar gelukkig alles steeds weer overleefd. Daar zijn wel de nodige bouwkundige ingrepen aan te pas gekomen. Zo bleek de molen er begin jaren 80 van de vorige eeuw slecht aan toe. Hij stond scheef door een verzakking in 1929 en de kap was zwaar aangetast door de bonte knaagkever. In 1988 is de molen opgeknapt en de bovenbouw rechtgezet. In 2012 werd het complete molencomplex een meter opgevijzeld om de bouw van de spoortunnel mogelijk te maken. Een paar maanden later werden molen, huis en pakhuis weer neergelaten op het dak van de tunnel. Het hele complex weegt zo’n 1100 ton. In molen De Roos werd koren gemalen voor bakkers en burgers, gerst voor bierbrouwers en veevoer voor boeren uit de omgeving. En sinds het voorjaar van 2015 maalt de molen biologisch graan voor particulieren, bakkers en de horeca. De restanten van de stadswal zorgen, samen met molen ‘De Roos’, voor de instandhouding van de sfeer van de historische stad. Met of zonder wind. En zonder het gehate treinviaduct.

Afbeelding