Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 24/4

Algemeen

DELFT - Molen de Roos en de huizen aan de Spoorsingel zijn zo ongeveer de enige elementen op de oude foto die ongewijzigd zijn. Tiemen maakte zijn foto in de jaren na de aanleg van het spoorviaduct, nog net links van de molen zichtbaar. Voor de molen ligt de rails en de bovenleiding van tramlijn één, vrij dicht langs de huizen rechts. Op de achtergrond vergane glorie van de Gistfabriek met de karakteristieke kleine flat direct naast de Kampveldweg, die de Wateringsevest verbindt met de Ruys de Beerenbrouckstraat. De plek waar ooit de spoorwegovergang was, waar iedere Delftenaar regelmatig stond te wachten op weer een goederentrein met basaltblokken. Links een vrouw op een ‘fiets met hulpmotor', de Solex en rechts een jongmens op een wat modernere brommer. Molen ‘De Roos' is de enige overgebleven molen van de vijftien die binnen de veste van Delft hebben gestaan. De molen heeft niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk vele stormen doorstaan. Begin jaren tachtig blijkt dat de vele afgravingen, het dempen van het water naast de molen en bemaling ervoor zorgen dat De Roos tamelijk scheef begint te staan. Doordat de kapconstructie ernstig is aangetast wordt om veiligheidsredenen het wielenkruis van de molen gehaald. In drie jaar tijd weet de Stichting Molen de Roos, samen met een aantal overheidsorganen en veel steun van Delftenaren, voldoende geld binnen te halen om molen De Roos grondig op te knappen. Molen de Roos is een stellingkorenmolen gebouwd op een plek waar eens standerdmolen De Bordeel stond. De allereerste versie van De Roos had nog een houten bovenkant, in de achttiende eeuw werd die vervangen door een stenen. Er hebben nogal wat molenaars op deze fraaie Delftse molen koren gemalen. Eén van de meest bekende is molenaar Van Rhijn, die rond 1860 op de molen komt. Deze molenaar is zozeer met de molen verbonden dat men in Delft in die dagen ook spreekt van 'de molen van Van Rhijn'. Molen De Roos heeft jarenlang koren gemalen voor bakkers en veevoer voor boerenbedrijven uit de omgeving. Onder in de molen is Molenwinkel Ambacht, daar koop je meel dat in de molen gemalen is, en ze hebben alles voor thuisbakkers: gist, bakvormen, rijsmanden, en nog veel meer. Kijk op delftsemolen.nl voor alle info over De Roos.

Afbeelding