Afbeelding

Woningen en maatschappij

Algemeen

“Ons makelaarskantoor Van Leerdam Makelaardij was vele keren betrokken bij de verkoop van kerkgebouwen, pastorieën of, aan de kerk gerelateerde verenigingsgebouwen in Delft, Schipluiden, Maassluis en Naaldwijk. Soms worden de gebouwen na verkoop gesloopt om plaats te maken voor de bouw van woningen maar bijvoorbeeld in Schipluiden werden er, met grotendeels behoud van het uiterlijk van de kerk, 9 appartementen in het kerkgebouw gerealiseerd. Omdat ik (Cor van Leerdam) meelevend lidmaat van een Delfts kerkgenootschap ben en als voormalig kerkbestuurder alle moeizame afwegingen van de kerkbestuurders voorafgaande aan zo’n verkoop ken, kijk ik misschien net iets anders tegen dergelijke acties aan dan een andere doorsnee-burger. Een kerk verlaten en slopen doet namelijk bij vele kerklidmaten pijn. Gelukkig realiseren kerklidmaten dat niet het kerkgebouw maar uitsluitend de Bijbelse boodschap het fundament behoort te zijn van kerkgenootschappen. Om het voortbestaan van kerkgebouwen te waarborgen worden soms andere inkomstenbronnen aangeboord. Zo worden de Oude en Nieuwe Kerk in Delft eveneens voor het toerisme geëxploiteerd. Uit een deel van die toerismeopbrengsten, van deze prachtige maar dure gebouwen, kan het voortbestaan van wekelijkse kerkdiensten gewaarborgd blijven. Uit een ander deel van die toerisme opbrengsten kunnen gedeeltelijk ook restauraties van die gebouwen worden betaald. De Maria van Jessekerk en de Oude- en Nieuwe Kerk, grenzend aan fraaie monumentale woningen en/of pleinen vervullen daarmee echt een belangrijk kerkelijke centrum- en sociale functie in de stad. De zich telkens weer vernieuwende kerkbesturen zijn daarmee moedige vrijwilligers die werkelijk hun nek blijven uitsteken voor de kerk en voor de stad. Echter mogen ook de andere fraaie en bezichtigingswaardige kerkgebouwen zeker niet worden vergeten zoals o.a. Bethlehemkerk, Franciscus en Clarakerk, Genestetkerk, St. Hypolytuskapel, Hofkerk, Immanuelkerk, Luthersekerk, Marcuskerk, Waalsekerk, Zuiderkerk, Het Boek, Vierhovenkerk. En natuurlijk niet te vergeten de fraaie kerken in Den Hoorn, ‘t Woudt, en de Dorpskerk in Schipluiden en de kerken in Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker.
Nu we in Europa oorlog kennen en Rusland zich in Oekraïne als agressor gedraagt en infrastructuur, graansilo’s en steden in Oekraïne worden gebombardeerd en er duizenden onnodige slachtoffers vallen treden veel kerken naar buiten door Oekraïense gedupeerden, vluchtelingen van andere continenten maar ook arme Nederlanders, huisvesting, eten, kleding en warmte aan te bieden. De instroom van vluchtelingen in ons land is zo’n “hot item” dat zelfs het kabinet er over viel. De kerken maar ook gemeentebesturen proberen met hun initiatieven waar te maken waar ze voor (horen te) staan. Met name het beschikbaar stellen van huisvesting is het belangrijkste probleem waar de overheden mee worstelen. De ene gemeente stelt zich daarbij duidelijk socialer op dan de andere. Nu we het toch over kerken hebben: een huis wordt in de Bijbel ook als een belangrijke plaats en als een belangrijk begrip gezien. Ik las bijvoorbeeld: “Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen”. En: “als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen, dan zul je een schat in de hemel hebben”.
Aankoopbemiddeling, verkoopbemiddeling, taxaties en ruimtelijke ordeningsadvisering zijn zakelijke trajecten waarbij wij (Van Leerdam Makelaardij en Advies) zakelijk en scherp dienen te zijn ten behoeve van het beste resultaat voor onze opdrachtgevers. Van “weggeven” is daarbij geen sprake. Ook als makelaarskantoor ontmoeten wij in onze werkzaamheden de vele sociale problematieken die de maatschappij kent. Net als vele anderen proberen we daar, met oog voor de ander, zo goed mogelijk mee om te (blijven) gaan.”