Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 29/4

Algemeen Dubbel Delft

DELFT – Het eerste gebouw dat opvalt op de oude foto is de kerk, de Sint Hippolytuskerk. Voor de bouw van deze kerk waren een aantal factoren van belang: de bevolking van Delft groeide, en dus ook het katholieke volksdeel; er was simpelweg meer kerkruimte nodig. Daarnaast kregen katholieken steeds meer vrijheid. Onder meer de vrijheid om zich te organiseren in kerkelijke structuren. Nadat in 1848 de godsdienstvrijheid in de grondwet was verankerd en in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie was hersteld, werden in 1854 de dekenaten ingevoerd. De Hippolytuskerk werd aangewezen als hoofdkerk van het dekenaat Delfland. En, niet onbelangrijk, waren de franciscanen sinds 1875 alweer bezig een nieuwe en veel grotere kerk te bouwen, de huidige Maria van Jessekerk. Een nieuwe Hippolytuskerk was het antwoord. De bouw van een nieuwe kerk werd mogelijk gemaakt door de rijke Hendrik van Berckel. Aan de overkant van de Voorstraat bezat hij panden en terrein over de hele breedte van het blok, van de Voorstraat tot aan de Verwersdijk. Groot genoeg voor de bouw van een kerk die niet misstond tussen de andere kerken. De bouw startte in 1884 en de kerk werd ingewijd in 1885. De kerk deed niet onder voor de twee middeleeuwse kerken en zou een eeuw lang ook gezichtsbepalend zijn voor de skyline van Delft. Jammer is dat de kerk nooit afgebouwd is. Zo zou de toren met zijn spits net iets hoger worden dan de toren van de Nieuwe Kerk. Van deze toren is alleen het onderste deel gebouwd. Toen vanaf de jaren zestig het aantal kerkgangers drastisch terugliep was het financieel niet meer haalbaar de kerk te behouden en uiteindelijk werd de kerk in 1974 gesloopt. Overgebleven zijn het toegangshek en het dekenaatsgebouw dat naast de kerk stond en waar nu studenten in gehuisvest zijn. Toen de kerk verdween werd de parochiegemeenschap samengevoegd met die van de Jozefkerk aan de Burgwal en gingen samen verder als Maria van Jessekerk. Een gedeelte van de parochianen van de Hippolytuskerk wilde echter een eigen kerkgebouw en kochten een oude kapel aan de Oude Delft. Waarmee de naam terugkwam: de Hippolytuskapel. En zo zijn er meer verschillen te zien op de foto’s, zoals de brug tussen Doelenplein en Dertienhuizen.

Afbeelding