Afbeelding
Foto: KOOS BOMMELE

Delft past woonvisie aan

Algemeen

DELFT - Delft heeft een woonvisie, waarin staat hoe de gemeente werkt aan goed wonen in Delft. De woonvisie is geschreven in 2016, maar de wereld is daarna snel veranderd. Daarom past de gemeente de woonvisie aan. Het college van burgemeester en wethouders nam onlangs een besluit over de beleidslijnen, oftewel de richting van de nieuwe woonvisie. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met bewoners en organisaties over hoe het nieuwe beleid kan worden ingevuld. Daarna stelt de gemeente de uiteindelijke woonvisie op en neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Woningbouw
De komende jaren wil Delft woningen bijbouwen. Omdat de ruimte in de stad beperkt is, zijn dit vooral woningen in de vorm van stedelijke appartementen. Eerder was al bekend dat Delft tot 2040 ongeveer 15.000 woningen wil bijbouwen. Het gaat dan onder meer om woningen voor jonge Delftenaren die aan het begin staan van hun wooncarrière. Dat betekent onder andere dat er minder nieuwbouw zal zijn van traditionele eengezinswoningen.

Woningen voor ouderen en studenten
Het gaat ook om woningen voor ouderen die hun eengezinswoning willen achterlaten. Ze willen graag kleiner en gelijkvloers wonen. En het liefst in de buurt van goede voorzieningen, zoals winkels, groen en openbaar vervoer. Een seniorenmakelaar gaat ouderen die in een huur- of koopwoning wonen, helpen bij hun verhuisvragen. En er moeten meer studentenwoningen komen. Het college van B&W ziet het liefst dat deze woningen op de TU Campus komen en aan de randen daarvan.

Betaalbaar
De gemeente wil er verder voor zorgen dat woningen over meerdere jaren betaalbaar blijven. Ook is er veel aandacht voor de duurzaamheid en het goed en prettig wonen in de woning zelf. Ook is er aandacht voor de woonomgeving. Het aantal mensen dat zorg en begeleiding bij het wonen nodig heeft, groeit. De gemeente werkt daarom met zorgaanbieders en corporaties samen om ervoor te zorgen dat ook deze groep en hun omgeving goed en prettig kan wonen. De komende jaren worden ook voor deze groep bestaande woningen geschikt gemaakt en worden er woningen bijgebouwd. Deze woningen moeten bij elkaar staan. Op die manier zijn zorg en begeleiding goed te organiseren.

Gezond en veilig wonen
Het gaat de komende jaren niet alleen over nieuwe woningen. De kwaliteit van de huidige woningen moet ook goed zijn en blijven. Wonen mag geen gezondheidsklachten opleveren en mag geen gevoelens van onveiligheid oproepen. Het klimaat in de woning moet goed zijn. De gemeente is geen eigenaar van woningen. Een goede samenwerking met woningeigenaren, particuliere verhuurders en woningcorporaties is dus van groot belang.

Onderzoek
De nieuwe beleidslijnen zijn tot stand gekomen na onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau RIGO. Het bureau voerde onder meer gesprekken met bewoners en organisaties over de toekomst van wonen in Delft. Dat is gebeurd sinds de zomer van 2022. RIGO deed ook onderzoek naar de vraag naar woningen in Delft. Het college van B&W heeft aan de hand van dat onderzoek bepaald waar de aandacht voor het wonen in Delft de komende jaren vooral naar uit moet gaan.

Bewonersbijeenkomsten
De gemeente organiseert in de tweede helft van mei opnieuw bewonersbijeenkomsten. Het gaat dan vooral over de uitvoering van de richting die het college van B&W heeft bepaald voor het wonen in Delft. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Informatie over locatie en de wijze van aanmelden worden nog bekendgemaakt.