Delft werkt aan Woonvisie 2016-2023

Algemeen

Delft werkt komende maanden aan een nieuwe woonvisie 2016-2023. Uit voorgesprekken met partners in de stad zijn drie hoofdthema's gekomen: Delft in het hart van de Metropoolregio, Delft Kennisstad en Delft Solidair.

In een startnotitie zijn de eerste denkrichtingen rond de hoofdthema's op papier gezet. Samen met betrokken partners worden deze thema's uitgewerkt tot een definitieve woonvisie. Daarbij worden de overwegingen en adviezen uit het rapport Deetman, 'Delft parel in de Randstad', meegenomen.

De aantrekkende woningmarkt, de nieuwe sociaal-maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkelingen van de kennissector vragen om hedendaagse kaders en ideeën. Er is volgens de gemeente 'werk aan de winkel', waardoor samenwerken met bekende, maar juist ook nieuwe, investerende partijen voor de stad steeds belangrijker is om de ambities te kunnen halen. Ook in een tijd waarin er minder financiële middelen beschikbaar zijn en de rolverdeling verandert. 

De woonvisie wordt in verschillende themabijeenkomsten met partners in de stad zoals maatschappelijke organisaties, de corporaties, grote werkgevers, de onderwijsinstellingen, bewoners initiatieven, ontwikkelaars van vernieuwende woonconcepten en investeerders opgesteld. 

Op 8 maart bespreekt het college de startnotitie met de gemeenteraad. In het 3e kwartaal van 2016 zal de woonvisie voorgelegd worden aan de raad.