Het Gemeenlandshuis in Delft is het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland
Het Gemeenlandshuis in Delft is het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland

Advies verkenner Delfland: BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen

Algemeen

DELFLAND - Maandag 17 april is het advies van verkenner Bert Blase voor een nieuw akkoord gepresenteerd aan alle fracties van Delfland. De fracties van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen zouden volgens de verkenner de ‘romp’ van het nieuwe bestuur moeten vormen en bij de totstandkoming van het nieuwe akkoord zouden ook andere fracties betrokken moeten worden. Verder adviseerde verkenner Blase snel een informateur te benoemen die een breed akkoord kan sluiten.

Verkenner 
Bert Blase was aangetrokken als verkenner door BBB, de partij die op 15 maart van dit jaar de meeste stemmen heeft gekregen bij de waterschapsverkiezingen in het gebied van Delfland. Na een reeks gesprekken met alle fracties van het nieuwe algemene bestuur van Delfland presenteerde hij op 13 april zijn advies aan Nieske Dijkshoorn van BBB. Na de presentatie aan alle fracties is de verkenningsfase om te komen tot een nieuw dagelijks bestuur van Delfland afgerond.

Vervolg
BBB neemt de adviezen van de verkenner over en gaat snel aan de slag met het opstellen van een nieuw akkoord voor Delfland samen met (zo veel mogelijk) andere fracties. Naast het advies van de verkenner, gebruiken zij voor de formatie ook de verklaring die het algemeen bestuur op 29 maart heeft ondertekend als uitgangspunt. In deze verklaring staat samenwerking centraal om te komen tot een krachtig, resultaatgericht bestuur voor de inwoners en bedrijven van Delfland.

Verkenning
AWP, Water Natuurlijk, PvdA en PvdD hebben een gezamenlijke verklaring gepubliceerd waarin ze aangeven dat ze van mening zijn dat er geen sprake is geweest van een brede verkenning.”Wij constateren dat van een werkelijke verkenning naar een coalitie die een goede afspiegeling vormt van de samenstelling van de Verenigde Vergadering, en daarmee op een breed draagvlak kan rekenen, helaas geen sprake is geweest. Van de vier progressieve partijen is door BBB en VVD alleen met Water Natuurlijk gesproken. Op basis van de intentieverklaring voor goede samenwerking die bij de installatie door alle fracties is ondertekend hadden wij op meer gerekend en gehoopt. Wij maken ons grote zorgen of een coalitie op zo’n smalle rechtse basis de grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering wel voortvarend wil aanpakken. Dat is niet goed voor Delfland en slecht nieuws voor de mensen, bedrijven, dieren en planten in ons gebied.”