Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt (Foto: Hiske van der Gronden)
Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt (Foto: Hiske van der Gronden)

Kandidaten waterschapsverkiezingen Delfland bekend

Algemeen

DELFT - Op 15 maart gaan we weer naar de stembus. U kunt dan stemmen voor de Provinciale Staten én voor de waterschappen. Tijdens de aankomende waterschapsverkiezing doen twaalf partijen mee. 

Acht van de twaalf deelnemende partijen maken momenteel al onderdeel uit van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het gaat om: VVD, AWP voor water klimaat en natuur, Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS en ChristenUnie-SGP. Belang van Nederland (BVNL), BBB, JA21 en GOUD, zijn nieuwe partijen. Vanuit de twaalf deelnemende partijen zijn 193 kandidaten verkiesbaar voor het algemeen bestuur van Delfland. Daarvan is 65 procent man en 35 procent vrouw. De jongste kandidaat is Daan Siskens van BBB. Hij is op het moment van de verkiezingen 19 jaar oud. De oudste kandidaat is Louise Simmers van AWP voor water, klimaat en natuur. Zij is 86 jaar oud. Een overzicht van alle deelnemende partijen vindt u op de pagina ’Op wie stem je tijdens de waterschapsverkiezingen?’ op de website hhdelfland.nl. 

Waarom stemmen?
“Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland”, aldus het Hoogheemraadschap van Delfland. “Al eeuwenlang leven we hier met water. Met alle gevaren die in het water schuilen én de kansen die het water ons biedt. Het water om ons heen, raakt ons allemaal. En daarmee raakt het werk van de waterschappen ook u.” De waterschappen, en het Hoogheemraadschap van Delfland in uw omgeving, maken keuzes over hoe Nederland omgaat met uw water. “Delfland zorgt bijvoorbeeld voor sterke dijken, duinen en kades. Voor schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en kanalen. Dat klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet. U woont, werkt en recreëert in een dichtbevolkt gebied met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven dat voor meer dan 50 procent onder zeeniveau ligt: goed waterbeheer is in uw regio cruciaal. Zeker nu het door de verandering van ons klimaat niet langer vanzelfsprekend is dat u altijd droge voeten en schoon water zult hebben.” De keuzes die Delfland als waterschap maakt, hebben gevolgen voor de toekomst van het water in uw directe omgeving. “Om te bepalen waar we uw belastinggeld aan uitgeven, horen we graag van u wat voor u belangrijk is. Door op woensdag 15 maart te stemmen vertelt u het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hoe u de toekomst van ons water ziet. Zo bepalen we samen de toekomst van ons water.”

Dijkgraaf
Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt verwacht dat Delfland straks een algemeen bestuur heeft dat een goede afspiegeling is van de mensen die in het gebied wonen. Hij hoopt dat alle partijen in het nieuwe bestuur wel het belang van het waterschap en haar inwoners centraal blijven zetten op momenten dat ze belangrijke besluiten moeten nemen. Daverveldt: “In de politiek is het steeds lastiger geworden om een goed gesprek te voeren met mensen die niet jouw wereldbeeld aanhangen. Toch moeten we de komende jaren ingrijpende keuzes maken, bijvoorbeeld om de gevolgen van hevige regenbuien of langdurige droogtes in ons gebied te beperken. Politisering mag er dan niet toe leiden dat we ingrijpende besluiten over die onderwerpen voor ons uit schuiven.”

Geborgde zetels
In totaal heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland dertig zetels. Over 26 zetels daarvan heeft u zeggenschap. Het algemeen bestuur van Delfland heeft namelijk ook vier zogenoemde ‘geborgde’ zetels. Die zetels zijn bestemd voor vertegenwoordigers van boeren en beheerders van natuurterreinen. U kunt niet op die kandidaten stemmen: zij worden aangewezen door de koepelorganisaties LTO (agrariërs) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Zij vertegenwoordigen een specifiek belang. Wilt u invloed hebben op de invulling van de overige zetels? Stem dan tijdens de waterschapsverkiezingen van 2023! 

Stemwijzer
Benieuwd welke standpunten van de twaalf deelnemende partijen het best bij u passen? U kunt via de stemhulp op mijnstem.nl een stemadvies krijgen voor de waterschapsverkiezingen in Delfland. Veertien dagen voor de verkiezingen ontvangt u per post een stempas. Vier dagen voor de verkiezingen ontvangt u per post ook de kandidatenlijst van de waterschapsverkiezing en de adressen van de (mobiele) stembureaus waar u terecht kunt om te stemmen, ook voor de Provinciale Staten.