Westlandseweg / Van Leeuwenhoekpark, inrichting binnenplein (Foto: Koos Bommelé)
Westlandseweg / Van Leeuwenhoekpark, inrichting binnenplein (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

De genomineerden voor de Le Comteprijs zijn bekend!

Algemeen

DELFT - Ieder jaar reikt de Historische Vereniging Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor opvallende verfraaiingen aan het Delftse stadsbeeld. De verfraaiingen worden beoordeeld door de Le Comte-commissie en deze draagt de geselecteerde nominaties voor aan het bestuur van Delfia Batavorum. De commissie ontving elf mogelijke kanshebbers, waaruit drie nominaties zijn gekozen.

Door Christine Lvov

De verfraaiingen die in aanmerking komen voor een nominatie refereren bij voorkeur aan de historie van Delft, en variëren van restauraties en verbouwingen van gevels tot het plaatsen van beelden en het aanbrengen van muurschilderingen. De winnaar van de Le Comteprijs wordt gekozen door het bestuur, maar lezers van de Delft op Zondag kiezen de winnaar van de Le Comte Publieksprijs. Ook u kunt uw stem uitbrengen. Mail deze uiterlijk zondag 14 mei naar redactie@delftopzondag.nl onder vermelding van ‘Le Comteprijs’. Zowel de winnaar van de Le Comteprijs als de winnaar van de Le Comte Publieksprijs 2022 zullen bekend worden gemaakt op 25 mei 2023, tijdens een bijeenkomst van Delfia Batavorum.

Nominatie 1: De Vries van Heystplantsoen / Julianalaan, herinrichting
Vorig jaar zijn het De Vries van Heystplantsoen en de omringende straten heringericht. De Julianalaan aan de zuidkant is nu uitsluitend voor langzaam verkeer bestemd en dat gaf de mogelijkheid het plantsoen te verbeteren. Bij de herinrichting is een nieuwe begrenzing aan de zuid- en westkant gevormd. Voor de tweede rijstrook van de Julianalaan is halfverharding gebruikt, materiaal dat aansluit op dat van de paden in het plantsoen. Aan de westkant is, naast een soortgelijke strook, een brede groenstrook aangelegd waar de vroegere bestrating lag. Door het maken van nieuwe doorsteken aan deze korte zijde is het park nu optimaal toegankelijk. Het plantsoen is niet langer een enigszins geïsoleerd groen eiland maar is veranderd in een rustige verblijfsplek die in verbinding staat met de omgeving.

Nominatie 2: Station Delft Campus, nieuwbouw
Station Delft Campus, dat tot 2019 Delft Zuid heette, is de afgelopen jaren flink verbouwd. Het vernieuwde station is vanaf 2021 in gebruik en geldt sinds december 2022 als gereed, maar moet nog officieel worden geopend. De meest recent aangebrachte veranderingen zijn de terreininrichting aan de oostzijde en de begroeiing van de tunnelwand. Door de verwachte hogere reizigersaantallen en -stromen was een andere toegang, in verband met de sociale veiligheid, noodzakelijk. De verbouwing werd ook als gelegenheid gezien om het uiterlijk van het station te verbeteren. In het dakoppervlak van de overkappingen die de toegangen accentueren zijn zonnepanelen opgenomen, die Delft Campus het eerste energieneutrale station van het land maken.

Nominatie 3: Westlandseweg / Van Leeuwenhoekpark, inrichting binnenplein
In het zuidelijke deel van de Spoorzone, om het Van Leeuwenhoekpark, is een woonblok aan de oostkant gereedgekomen. Dit blok is in vier woongebouwen verdeeld die een binnenplein omsluiten dat van alle zijden bereikt kan worden. In het ontwerp wordt met contrast gespeeld door donkere gevels tegenover lichte gevels te plaatsen en een golvende, tweekleurige bestrating naast de hoge strakke gebouwen te plaatsen. Op het plein is, naast enkele speels geplaatste zwerfkeien, een lage plantenbak geplaatst, met een houten randafdekking die als zitelement kan dienen. De intieme sfeer die tussen de hoge woonblokken is ontstaan vormt een welkome afwisseling van de onpersoonlijkheid die de grote stedelijke maten in de Spoorzone uitstralen.

Westlandseweg / Van Leeuwenhoekpark, inrichting binnenplein
Station Delft Campus, nieuwbouw (Foto: Vincent Basler)