Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Passie met een Gouden Rand: Leroy Nijhoff

Algemeen Passie met een gouden rand

DELFT - Hij is pas 26 jaar, maar nu al meer dan een jaar bestuurslid van de Sportraad van Delft. Leroy Nijhoff haalt naast zijn baan bij het Ministerie van Volksgezondheid veel plezier uit zijn vrijwilligerswerk bij de Sportraad. Naast de traditionele sporten, houdt Leroy zich bezig met de nieuwe sporten. “Ik noem het meer de upcoming sports. Sporten die in het verleden nog niet zo bekend of heel klein waren, maar die tegenwoordig wat groter worden.”

Door Frank van der Steen 

Als bestuurslid is Leroy in principe met alle sporten aan de gang. “Het is niet zo dat je perse alleen de nieuwe sporten vertegenwoordigt. Natuurlijk vind ik het ook belangrijk dat mensen nog steeds gaan voetballen en hockeyen, maar ik focus me iets meer op de nieuwe sporten.” De laatste tijd was Leroy iets minder bezig met de nieuwe sporten. “We hebben onlangs een rondje langs de velden gemaakt. Toen hebben we vooral de sportverenigingen bezocht waar het eigenlijk niet zo goed ging, om te kijken hoe wij die kunnen ondersteunen. Het kan dan gaan om financiële problemen door bijvoorbeeld COVID of het ledenaantal dat terugloopt. Dit deed zich vooral voor bij traditionele sporten.” Leroy houdt zich naast nieuwe sporten ook bezig met een positief sportklimaat binnen de Sportraad. Hij probeert de nieuwe sporten als het ware te vertegenwoordigen. “Ik ga dan het gesprek aan met die sportvereniging om te kijken wat hun belangen zijn en hoe ik ze het beste kan vertegenwoordigen in Delft.” 

Sport en maatschappij
Zelf heeft Leroy altijd gesport. Op een gegeven moment is hij in een bestuursfunctie terechtgekomen bij Oliveo Handbal in Pijnacker. “Daar hield ik me bezig met de praktische zaken, maar soms ook met de toekomst van de vereniging. Dat is toch wat meer de praktische uitvoering.” Leroy is via een bekende bij de Sportraad gekomen. “Ik ken Frank Engering, die aan mij vroeg of ik een keer wilde komen kijken. Bij mij kriebelde het, zeker omdat ik was gestopt met de bestuursfunctie in Pijnacker. Ik wilde iets doen voor de sport en toen leek mij juist het lange termijn denken leuk.” Op de vraag waar hij voldoening uithaalt tijdens zijn vrijwilligerswerk is Leroy duidelijk. “Sport heeft een belangrijk plekje in mijn hart en ik wil graag maatschappelijk actief zijn.” Toch is de Sportraad, zoals hij al eerder zei, meer lange termijn denken, waarin je niet altijd direct actie kan ondernemen waardoor iets beter wordt. “Mij geeft het heel veel voldoening als ik in een gesprek met een vereniging informatie verzamel over wat er bij de verenigingen speelt.” Volgens Leroy wordt de maatschappij wat meer individualistisch en commercieel. “De sport heeft daar heel veel mee te maken. Vroeger waren vrijwilligers echt nog bezig bij een sportvereniging, maar tegenwoordig zie je toch wat meer dat het wat afstandelijker wordt. Wij proberen verenigingen te helpen hoe daarmee om te gaan.”

Verandering en toekomst
In het verleden was de Sportraad vooral gefocust op de traditionele sporten, en dan vooral voetbal. “Tegenwoordig zie je dat mensen zich met veel meer bezig houden dan alleen voetbal, tennis of hockey. Daarin is de Sportraad ook veranderd.” Tegenwoordig is de Sportraad met verschillende zaken bezig. “We zijn regelmatig in gesprek met de gemeente waarbij we spreken over sportfaciliteiten in de toekomst. Ook werken we samen met de verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar, waarmee we laatst nog actie hebben gevoerd voor een positief sportklimaat. Toen hebben nagenoeg alle verenigingen bierviltjes en flyers gekregen over aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.” Nu wordt bij de Sportraad, samen met de verenigingen, geschreven aan een sportnota voor de toekomst, waarin alle verhalen worden verwerkt van de sportverenigingen waarbij de sportraad op bezoek is geweest. “Verenigingen geven aan wat ze nodig hebben om in de toekomst een maatschappelijk verantwoorde sportvereniging te zijn.” Wat betreft de toekomst van de Sportraad heeft Leroy een duidelijke wens. “Meer bestuursleden en meer vrouwen. Ook mogen er in mijn ogen meer jongere mensen in de Sportraad komen, en niet omdat oudere mensen er niet in horen, maar omdat je uit elke hoek van de samenleving mensen nodig hebt!”