Afbeelding

Zo kom jij de zomer door in Delft: Urban Walking! (aflevering 7)

Algemeen

DELFT - Delftenaren Cock Hazeu en Peter Kuiper zijn al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van flinke rondwandelingen, onder het motto 'Wandelen Dichtbij’. Ook in je eigen omgeving, ook in de drukke Randstad, valt prima te wandelen!

Samen hebben de heren een serie van tien wandelingen van 12 à 15 km ontwikkeld in en om Delft: ‘Tien keer Delft; urban walking op z’n best!’ Al deze wandelingen zijn ook ontsloten op de WandelZoekPagina (www.wandelzoekpagina.nl). Daarop kun je (gratis) routebeschrijvingen en GPS-tracks downloaden, en zo aan de wandel gaan. Op de WZP beschrijven we ook kort de aard van iedere wandeling, met een paar foto’s en interessante kijkpunten erbij.

De Tanthofkade en het Abtswoudse Bos 12 km
Sinds de jaren zestig is Delft enorm uitgebreid aan de zuidzijde van de stad. Links en rechts van de Abtswoudseweg – de eeuwenoude boerenlandweg door de polders – ontstonden er nieuwbouwwijken: Voorhof, Poptahof, Buitenhof en Tanthof. De aanliggende polders zijn een heerlijke wandelattractie. Je loopt hier over de vroegmiddeleeuwse Tanthofkade, en door het Abtswoudse Bos: een mooi wandelgebied dat dertig jaar geleden is aangelegd om in de recreatiebehoefte van de ‘nieuwe wijken’ te voorzien. Hier volgt een korte beschrijving. Om de complete routebeschrijving met alle kijkpunten te downloaden: https://www.wandelzoekpagina.nl/delft-j

Tanthof: laagbouw en bloemkoolwijken
Het eerste stukje van de wandeling ga je door Tanthof; ruwweg gebouwd tussen 1972 en 1992. Hier geen hoogbouw, maar laagbouwwijken, en met name de zogenaamde ’bloemkoolwijken’ waren toen een populair ontwerpprincipe. Een bloemkoolwijk heeft een boomstructuur. De verkeersstromen zijn sterk hiërarchisch geordend. De zijtakken van de ‘boom’ bestaan vaak uit kronkelende straatjes en woonerven. Die straten zijn doodlopend of rondlopend. Door dit ontwerp ontstaat er in een wijk een veelheid aan subwijkjes die niet met elkaar verbonden zijn. Wie het - met name met de auto - van buiten komend wel eens heeft meegemaakt, leert z’n les: verdwaal nooit in een bloemkoolwijk! In Tanthof is ook wat meer gebouwd met gevoel voor cultuurhistorische waarde.

Midden-Delfland en de Midden-Delfland Vereniging
Vanaf de zuidelijke rand van Delft heb je al een prachtige kijk op de polders van Midden-Delfland, de gemeente waar in 2004 Schipluiden en Maasland in zijn opgegaan. Schipluiden en Maasland bestaan vooral uit boerenland en natuur: het enige en laatste open veenweidegebied in de hele regio. Dit karakter – van groene long – wil Midden-Delfland graag benadrukken. Sinds 2017 is het gebied uitgeroepen tot ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’, een eretitel! Toen het gebied steeds meer bedreigd werd door de uitbreidende economische bedrijvigheid, de permanente zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties, en het doortrekken van de A4, is in 1977 de Midden-Delfland Vereniging opgericht: om op te komen voor het behoud van het karakter van dit unieke groene gebied in het zo drukke westen van Nederland. De Midden-Delfland Vereniging is dus een gebiedsvereniging, met ruim 3.000 (!) leden, ca. 100 vrijwilligers en tal van activiteiten. De ‘Werkgroep Paden’ heeft voor wandelaars veertig ‘Ommetjes’ (korte wandelingen) en vijftien langere wandelingen in het gebied uitgezet en gedocumenteerd; zie: www.middendelflandvereniging.nl.

De Tanthofkade en de Abtswoudeweg
De Tanthofkade vormt het einde van de ontginning van het Hof van Delft (Tanthof = ‘t Eind van ’t Hof). De Tanthofkade en de Harreweg waren vroeger onderdeel van de landscheiding tussen het Oostland en het Westland van Delfland. Ze scheidden ook de afzonderlijke polders. Her en der aan deze kades zie je een mooie opgaande begroeiing met essen, wilgen en meidoorns. De Abtswoudseweg en het vroegere buurtschap Abtswoude hebben hun naam te danken aan de abt van het klooster van Egmond die een belangrijk aandeel had in de middeleeuwse ontginningen hier.

Het Abtswoudse Bos en Moeder Aarde
Vroeger waren het hier allemaal boerenpolders, maar Delft-Zuid moet ook kunnen recreëren; daartoe is het Abtswoudse Bos aangelegd. Het Bos is een afwisselend gebied met grote oppervlaktes bos, moeras en ruigtegebied, maar heeft ook aan het water gelegen speel- en ligweides. Er lopen veel wandel- en fietspaden doorheen. De landschappelijke ruggengraat van het gebied is de meanderende kreek. Centraal in het Abtswoudse Bos ligt het land art project ‘Moeder Aarde’. Moeder Aarde is een heuvelpartij van 200 meter lang en 170 meter breed, in de vorm van een vrouwenlichaam. Eigenlijk is het alleen vanuit de lucht (nog) goed te zien. Het hoogste punt (circa vijf meter) geeft een uitzicht over het hele bos, de polder en de nabij gelegen steden.

Afbeelding