(Foto en tekst: Cock Hazeu en Peter Kuiper)
(Foto en tekst: Cock Hazeu en Peter Kuiper)

Zo kom jij de zomer door in Delft: Urban Walking!

Algemeen

DELFT - Eerder vroegen wij in Delft op Zondag de lezers hoe zij deze zomer in Delft moeten doorkomen. Delftenaren Cock Hazeu en Peter Kuiper weten daar wel raad mee. Zij zijn al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van flinke rondwandelingen, onder het motto ‘Wandelen Dichtbij’. Ook in je eigen omgeving, ook in de drukke Randstad, valt prima te wandelen! Als je maar weet waar je moet zijn, en wat er in het Delftse landschap te ‘lezen’ valt.

Cock bracht in 2019 al de wandelgids ‘Wandelen in Delfland’ uit, bij de in wandelgidsen gespecialiseerde Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Begin oktober gaat er van hen samen een tweede gids komen: ‘Wandelen in Rijnland; twaalf flinke rondwandelingen in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart’. En ook hebben ze een serie van tien wandelingen van 12 à 15 km ontwikkeld in en om Delft: ‘Tien keer Delft; urban walking op z’n best’. Al deze wandelingen zijn ook ontsloten op www.wandelzoekpagina.nl. Daarop kun je (gratis) routebeschrijvingen en GPS-tracks downloaden, en zo aan de wandel gaan. De wandelingen gaan we de komende weken kort beschrijven. Voor de auteurs was het de uitdaging om als je denkt alles in en om Delft wel zo’n beetje te kennen, te laten zien dat er toch nog het nodige te ontdekken valt!

Delft door de zuidelijke helft 
15 km
Voor de helft van deze wandeling loop je door het groene Delft aan de zuidelijke en westelijke kant van de stad. Via de middeleeuwse Tanthofkade bereik je het Abtswoudse Bos. Hier ervaar je het land art project ‘Moeder Aarde’. Op weg naar de Tanthofkade volg je de Buitenwatersloot, en op de terugweg loop je door de TU-wijk. Al bij al maak je een lange, maar zeer gevarieerde wandeling binnen de grenzen van de gemeente Delft. Hier volgt een korte beschrijving van een paar van de kijkpunten onderweg. Om de complete routebeschrijving met alle kijkpunten te downloaden: https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/delft-door-de-zuidelijke-helft-a/18488/

Het voormalige Kartuizer Klooster
In 1469 is ten westen van Delft het Kartuizer Klooster ‘Sint Bartholomeus in Jerusalem’ gesticht. Er hoorde ook een flinke lap grond bij. In 1572 sloot Delft zich aan bij de opstand tegen de Spaanse overheersing. Toen kwam ook Willem van Oranje met zijn hofhouding naar Delft. Om te voorkomen dat de Spaanse troepen zich in de directe omgeving van Delft zouden kunnen vestigen, gebood de prins dat een aantal kloosters moesten worden afgebroken.

De voormalige Delftse groenteveiling en de stoomoliemolen
Van 1902-1921 had Delft aan de Westvest, in het centrum van de stad, bij het station waar deze wandeling begint, een eigen groenteveiling. Maar die locatie was al snel te klein en ‘De Delftsche Groentenveiling’ verhuisde naar Den Hoorn, waar hij tot 1973 heeft gezeten. Er was hier een doorvaart waar de veilingschuiten met groenten voor de veilingklok passeerden. De veiling was ook aangesloten op de eertijdse spoorlijn van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij voor de afvoer van de producten. In 1973 verdween de veiling uit Den Hoorn ten gevolge van de algehele schaalvergroting in de tuinbouwsector. Er wordt nu gewoond in het gebied, ook in de vroegere stoomoliemolen Mercurius direct naast het voormalige veilingterrein.

De Tanthofkade
De Tanthofkade vormde in de middeleeuwen het einde van de ontginning van het Hof van Delft (Tanthof = ‘t Eind van ’t Hof). De Tanthofkade was onderdeel van de landscheiding tussen het Oostland en het Westland van Delfland. Toen vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw het enorme nieuwbouwgebied Delft-Zuid werd ontwikkeld, heeft men de Tanthofkade ongedeerd gelaten. Het vormt nu een prima wandelkade langs de rand van de intensieve bebouwing.

Het Abtswoudse Bos en ‘Moeder Aarde’
Het Abtswoudse Bos is een afwisselend gebied met grote oppervlaktes bos, moeras en ruigtegebied, maar heeft ook aan het water gelegen speel- en ligweides. Er lopen veel wandel- en fietspaden doorheen. De landschappelijke ruggengraat van het gebied is de meanderende kreek. Centraal in het bos ligt het land art project ‘Moeder Aarde’: een heuvelpartij in de vorm van een vrouwenlichaam. Eigenlijk is het alleen vanuit de lucht nog goed te zien.

Begraafplaats Jaffa
Begraafplaats Jaffa werd in 1868 in gebruik genomen, toen de algemene begraafplaats Haagpoort bij het Kalverbos vol was. De begraafplaats ligt aan de Jaffalaan, vlakbij de aula en de bibliotheek van de Technische Universiteit. Op de begraafplaats is ook een oorlogsmonument te vinden voor de 67 soldaten die omkwamen in mei 1940. Ook liggen hier de Delftse abstracte kunstenaar Jan Schoonhoven (1914-1994) en de industrieel Jacques van Marken (1845-1906) begraven.

Afbeelding