Logo delftopzondag.nl
Hoogheemraadschap Delfland had in 2019 een financiële meevaller
Hoogheemraadschap Delfland had in 2019 een financiële meevaller (Foto: )

AWP: ‘Wisselgeld terug naar inwoners’

DELFT – De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil dat de inwoners van de regio Delfland iets terugzien van de financiële meevaller van afgelopen jaar.

Hoogheemraadschap Delfland had in 2019 een meevaller van maar liefst 5,5 miljoen euro. “Uit de jaarrekening blijkt dat deze meevaller afkomstig is van de inwoners”, vertelt Ko Heijboer namens de AWP. Daar zijn volgens de partij twee redenen voor. “Ten eerste woonden er in 2019 meer huishoudens in de regio Delfland dan waar rekening mee was gehouden. En ten tweede was de opbrengst van de waterschapsbelasting op huizen ook hoger dan verwacht, vanwege de sterke stijging van de WOZ.”

Stroppenpot
Volgens de AWP is het niet de eerste keer dat Delfland meer waterschapsbelasting ophaalt dan was geraamd. “Delfland is daarnaast met stip het duurste waterschap van Nederland en dat zal nog wel een paar jaar zo blijven vanwege de grote schuldenberg uit het verleden. Delfland wil de meevaller daarom in de stroppenpot doen om de schuldenberg af te betalen, bovenop het bedrag van 22,5 miljoen euro dat al werd afgelost in 2019. Daardoor hoeft Delfland in de toekomst iets minder rente te betalen. Het argument van het college is dat iedereen daarvan profiteert. Maar aan andere belastingbetalers, zoals bedrijven en boeren, wordt niet gevraagd om extra geld te betalen.” En dat vindt de AWP niet eerlijk.

Nieuwe uitdagingen

"Dankzij stevige (financiële) maatregelen in de afgelopen jaren is een betere financiële positie ontstaan", informeert een woordvoerder van Hoogheemraadschap Delfland. "Hierdoor was het mogelijk de tarieven voor 2020 te bevriezen, waardoor de lasten voor de burgers en bedrijven gelijk blijven aan die van 2019. Er is bovendien ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. Zoals het klimaatbestendig maken van ons gebied en het verder aanpassen van de rioolwaterzuiveringen. En dat is nodig, want ook voor de toekomst wil Delfland zorgen dat mensen hier veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren."

Schuldenlast
"Het positieve resultaat wordt ingezet om de schuldpositie te verbeteren", vertelt de woordvoerder. "Delfland heeft door grote investeringen in de afgelopen decennia een schuldenlast van circa 700 miljoen euro. Het omlaag brengen van de schuldenlast is nodig en zorgt voor minder rentelasten, wat de belastingbetaler ten goede komt. Dat is ook zo afgesproken in het breed gedragen coalitieakkoord. Het geld wordt dus nuttig ingezet voor de belastingbetaler."


Meer berichten