Logo delftopzondag.nl
Dit jaar geen collecte aan de deur: de collecte vond digitaal plaats!
Dit jaar geen collecte aan de deur: de collecte vond digitaal plaats!

Digitale collecte voor Rode Kruis

DELFT - De collecte voor het Rode Kruis van 21 t/m 27 juni vond digitaal plaats. Vanwege de coronacrisis was er gekozen voor een alternatief op de vertrouwde collectebus: de digitale collecte en flyers met een QR-code.

Collectanten konden een digitale collectebus aanmaken, die online gedeeld werd. Die mogelijkheid had iedereen, of je vrijwilliger bij het Rode Kruis bent of niet. Daarnaast hebben zestig vrijwilligers ruim 18.000 flyers verspreid in Delft en Midden-Delfland met een QR-code erop. Via een mobiel bankieren-app kon men zo een donatie doen. Wil je ook een collectebus aanmaken? Ga dan naar www.rodekruis.digicollect.nl. Storten kan nog tot 30 juni.

Opbrengst
De opbrengst van de collecteweek gaat naar de lokale hulpverleningsactiviteiten van het Rode Kruis. Vrijwilligers in deze regio hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis op allerlei manieren ingezet in om te helpen. Zo ondersteunen ze ziekenhuizen en huisartsenposten in de regio, hebben ze geholpen bij maaltijden ophalen en rondbrengen en houden ze contact met een groep kwetsbare ouderen. De afdeling hoopt dat de reguliere hulp en voorlichting binnenkort ook weer opgepakt kan worden. De eerste EHBO-cursus is vorige week weer van start gegaan.

Overschrijven
Niet iedereen heeft een digitale collectebus voorbij zien komen en ook de flyers zijn niet bij iedereen aangekomen. Bijdragen aan het Rode Kruis kunnen nog altijd gedaan worden via de bekende overschrijving. Dit kan op NL14RABO 0153 1380 68 t.n.v. 'Rode Kruis afdeling Delft en Midden-Delfland'.

Bianca Poort
Meer berichten