Over het plaatsen van fietsnietjes langs de Delftse grachten zijn de meningen verdeeld (Foto: Koos Bommelé)
Over het plaatsen van fietsnietjes langs de Delftse grachten zijn de meningen verdeeld (Foto: Koos Bommelé)

'Schroot voor schroot levert geen beter straatbeeld op'

DELFT - Dat het concept Mobiliteitsplan 2040 - en dan met name de parkeertransitie - aardig wat heeft teweeggebracht in Delft is bekend. Bewoners verzetten zich hevig tegen het plan om auto's uit het zuidwestelijk deel van de binnenstad te weren. Maar ook over de opzet voor het fietsparkeren zijn de meningen verdeeld.

Door Cheyenne Toetenel

In het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 maakt de gemeente keuzes op het gebied van mobiliteit om de ambities van Delft op de lange termijn te realiseren. Om de groeiende en drukker wordende stad leefbaar, duurzaam én bereikbaar te maken, krijgt de ene weggebruiker meer prioriteit dan de andere. De volgorde die de gemeente daarbij aanhoudt is voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto. Niet door iedereen wordt dit positief ontvangen. Vooral het idee om autoparkeerplaatsen langs de grachten om te zetten in fietsparkeerplekken leidt tot verzet, onder meer door Marcel Koelewijn, commissielid van Stadsbelangen Delft. "Ik noem dat 'schroot voor schroot'. De fiets is uiteraard van harte welkom in de binnenstad, maar moet wel zoveel mogelijk uit het straatbeeld."

Straatbeeld
Dat er een tekort aan fietsparkeerplekken is in de Delftse binnenstad, is al begin 2014 door de Fietsersbond aangekaart middels een 10-puntenplan, waarin de bond voorstelt hoe het stallingsprobleem is aan te pakken. De problemen namen daarna alleen maar toe volgens Marien Vermeer, voorzitter van de Delftse afdeling van de Fietsersbond: "Het probleem is eigenlijk dat de beperkte ruimte in de Binnenstad onder steeds grotere druk wordt gezet, vanwege maatschappelijke verschuivingen." Koelewijn erkent dit: "Met alle woningen die ze nog gaan bouwen en de verwachting dat deze nieuwe Delftenaren grotendeels met de fiets naar de binnenstad komen, levert dit voor de komende jaren een tekort van al gauw 6000 stallingsplekken op. Het Mobiliteitsplan zegt dat al deze fietsen, mits juist geparkeerd, in het straatbeeld passen. De oplettende burger ziet het nu al ontsporen. Niet alleen met de gewone fietsen, maar ook met de fietsen van studenten, de Swapfiets en de Mobike. Dit ziet er gewoon niet uit en wordt alleen maar erger."

Kwaliteitsverbetering
Raadslid Marnix Weiler van STIP is een stuk positiever over het gepresenteerde plan om autoparkeerplaatsen te herinrichten met fietsnietjes. "Dit plan combineert twee breed gedeelde wensen. Ten eerste is het voornemen om tot 2040 de binnenstad stapje voor stapje autoluw te maken. Dit geeft in de smalle straten de ruimte aan voetganger en fietser en is een echte kwaliteitsverbetering waar iedereen profijt van heeft. Ten tweede is er een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Dit ontmoedigt het gebruik van de fiets en oogt slordig. Gericht op locaties waar een tekort is, op vrijgekomen autoparkeerplekken op straat fietsparkeerplekken realiseren lijkt STIP daarom een goede oplossing." Ruimte vrijmaken voor die fietsen is belangrijk, vindt Weiler. "Fietsen is gezond, goed voor het milieu en past bij Delft. Onze stad is compact met elke bestemming op fietsafstand, een kans om te benutten dus. In onze compacte stad zal komende jaren nog veel gebouwd worden en ook daarom is inzet op fietser, voetganger en openbaar vervoer belangrijk, omdat deze vele malen minder ruimte innemen dan de auto." Volgens Vermeer van de Fietsersbond moet meer ruimte voor het stallen van fietsen gemaakt worden, maar moeten ook voorwaarden worden gesteld aan ruimtegebruik en in bouwvergunningen. "Helaas worden er nogal wat plekken in de stad, zoals de oude bibliotheek of V&D, ingevuld zonder rekening te houden met een fietsenstalling voor algemeen gebruik. Ruimte kun je nog wel vinden in de parkeergarages, waar je op mooie dagen autostallingsruimte kunt inwisselen voor fietsstallingsruimte. En om openbare ruimte over te houden is inpandig stallen echt hard nodig."

Fietsenstalling
Stadsbelangen Delft pleit voor een grote ondergrondse fietsenstalling, in plaats van fietsparkeerplekken verspreid door de stad. Koelewijn noemt als voordelen de verbetering van het straatbeeld en serviceverlening voor de fietser. "Elektrische fietsen die je bijvoorbeeld tijdens het shoppen of terrasje pakken kunt opladen. Je fiets staat ook bewaakt en het lost direct het tekort aan stallingscapaciteit voor de komende twintig jaar op." Wel is volgens Koelewijn een gedragsverandering nodig. "We kunnen straks niet allemaal onze fiets precies daar neerzetten waar we willen, dat levert chaos op." Volgens Weiler wordt in het voorstel van Stadsbelangen Delft erg makkelijk de vergelijking gemaakt van fiets met de auto. "Maar het verschil is groot. De fiets is een vervoersmiddel voor een kortere afstand en tot aan de bestemming. De auto is een vervoersmiddel voor de langere afstand en niet altijd realistisch om voor de deur te parkeren. Een fietsparkeergarage die straatparkeren vervangt ziet STIP daarom niet als een oplossing en lijkt ons bovendien buitenproportioneel duur vergeleken met het plaatsen van fietsnietjes." Koelewijn ziet een fietsparkeergarage wél als een goede investering voor de toekomst. "Met bijdragen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie en het Rijk is deze prima te realiseren. Ook ontvangt Delft nog gelden uit de verkoop van Eneco. Stadsbelangen Delft heeft de wethouder meerdere malen verzocht om de haalbaarheid van een fietsparkeergarage te onderzoeken, maar hier is ze tot nu toe nog niet op ingegaan."

Ambities
Een woordvoerder van de gemeente Delft laat weten in de directe nabijheid van plaatsen waar sprake is van een grote fietsparkeerbehoefte op zoek te gaan naar nieuwe fietsparkeerplekken. "Dit kan op straat zijn, maar ook inpandig." De rol van de auto in de binnenstad wordt volgens de woordvoerder verder ingeperkt omdat rijdende en geparkeerde auto’s veel ruimte nodig hebben en niet passen in het karakter van de binnenstad. Ook zegt zij dat het nadrukkelijk niet de wens van de gemeente Delft is om alle ruimte die vrijkomt in te richten voor het stallen van fietsen. "De ruimte wordt gebruikt om de fietsparkeerplaatsen te realiseren, maar ook om andere ambities in te vullen. Hierbij kun je denken aan meer groen om de leefbaarheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en meer verblijfsruimte, bijvoorbeeld een bankje aan het water."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten