<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl

Luchtwachters Delft zetten zich in voor schonere lucht

Schonere lucht, dat is wat ze willen, de Luchtwachters. Een paar maanden geleden sloot een groep bezorgde burgers uit Delft zich aan bij dit landelijke initiatief. De Luchwachters van Delft gaan nu de strijd aan tegen vervuilend vervoer en proberen zoveel mogelijk mensen voor te lichten over de effecten van vervuilde lucht op de gezondheid.

Het eerste succes hebben ze al behaald, vindt Luchtwachter Esmeralda van Tuinen. "In het nieuwe coalitieakkoord wordt het woord 'luchtkwaliteit' in ieder geval genoemd. Er staan een aantal belangrijke punten in die de kwaliteit van de Delftse lucht moeten verbeteren. De gesprekken van de Luchtwachters met de politiek hebben dus vruchten afgeworpen!"

Eigenlijk is er nog maar heel weinig bekend over de luchtkwaliteit in Delft. Waarom maken de kersverse luchtwachters zich dan toch nu al zorgen? "Ieder lid had zo z'n eigen aanleiding waardoor hij of zij toch eens na ging denken over dit onderwerp", vertelt Esmeralda. "Bijvoorbeeld de staat van de Julianalaan, waar het roet op de ruiten van de woningen zit, en wat waarschijnlijk alleen maar erger gaat worden als straks de Sebastiaansbrug dichtgaat en al dat verkeer ook door de Julianalaan moet. Of een enorme stank die ineens over de wijk trok en van houtkachels bleek te komen. Of mensen die last kregen van hun luchtwegen. Maar veel mensen zijn er ook bij gekomen vanwege het algemene gebrek aan informatie. Meer bewustzijn kweken en meer duidelijkheid scheppen over een tamelijk abstract onderwerp: daar is het ons vooral om te doen."

Overigens zijn er wel cijfers, maar de vraag is in hoeverre die de werkelijkheid benaderen, zeggen ze bij de Luchtwachters. "Luchtkwaliteit berekenen is een complex vak. Gegevens van bijvoorbeeld verkeersintensiteit en luchtstromingen worden in een computermodel gekoppeld aan metingen.van een meetstation in Ypenburg. Maar de allerkleinste deeltjes fijnstof zitten niet in de berekening. Kun je dan werkelijk weten hoe de luchtkwaliteit in een buurt is? Die vraag stellen wij graag hardop..."
Overigens voldoet de luchtkwaliteit in Delft volgens dit model aan de Europese norm, die voorschrijft dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht niet hoger mag zijn dan 20 microgram per kubieke meter als jaargemiddelde. Fijnstof is een verzamelnaam voor uiteenlopende deeltjes die door de lucht zweven: roetdeeltjes, opstuivend zand, uitlaatgassen, zeezout, plantmateriaal en bijvoorbeeld cementdeeltjes. "Maar als we naar de norm van de World Health Organisation kijken, die maar 10 microgram per kubieke meter voorschrijft, voldoen we al niet meer", zegt Esmeralda. "De normen die Europa voorschrijft zijn gebaseerd op minimale veiligheid, niet op gezondheid."

Effecten van vervuilde lucht op de volksgezondheid openbaren zich vaak pas op latere leeftijd. Om die reden is het belangrijk om nu al te handelen, meent Esmeralda. De Luchtwachters pleiten daarom onder andere voor gebruiksregels vanuit de gemeente. "Zoals een roetfilter op houtkachels. Dat is lastig te handhaven, maar wij hopen dat door bewustwording een dergelijke maatregelen dan toch gemeengoed wordt.. Daarnaast pleiten we ook voor het aan banden leggen van het meest vervuilende verkeer, zoals scooters ouder dan 2010, en hopen we dat de gemeente wil meewerken aan meer uitstootvrij vervoer, zoals fietsbezorgers of elektrisch vervoer in plaats van auto's bij restaurants. Een bescheiden reductie van de luchtvervuiling is ook al een verbetering."

Om het onderwerp minder abstract te maken, gaan de luchtwachters een projectgroep opstarten die het zelf meten van de luchtkwaliteit in Delft wil aanjagen. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers uit Delft die continu met een meetapparaat in hun buurt de luchtkwaliteit willen meten. De projectgroep, aangevuld met bedrijven met kennis van luchtkwaliteit, zal vervolgens de resultaten analyseren. "Wij maken ons natuurlijk geen illusies dat wij met onze goedkope meetapparatuur zeer betrouwbare resultaten zullen krijgen", benadrukt Esmeralda. "De waarde van de cijfers zouden dus een discussie kunnen opleveren, maar het RIVM heeft wel al aangegeven dat ze open staan voor een samenwerking met burgerinitiatieven zoals de luchtwachters. Onze cijfers zouden dus een mooie aanvulling kunnen zijn op het al bestaande model, waardoor die cijfers nauwkeuriger worden."

Geïnteresseerden die mee willen doen aan het project 'Citizen Sensing', kunnen zich opgeven voor het project en/of de workshop die deze maand zal plaatsvinden. Hier wordt een meter gemaakt en uitgelegd hoe de vrijwilligers de informatie kunnen verzamelen. Aanmelden kan via info@luchtwachtersdelft.nl. Meer informatie via www.luchtwachtersdelft.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>