Hoogbouw Poptahof: Mogelijk sloop in plaats van renovatie

Links wordt de flat Purper flink gerenoveerd. Rechts staat de flat Zwaluw te wachten op haar bestemming: Renovatie of sloop.

DELFT – Woningcorporatie Woonbron, de Gemeente Delft en projectontwikkelaar Kristal denken na over mogelijke sloop van de hoogbouw in Poptahof.

De flats worden dan vervangen door nieuwbouw en worden niet meer gerenoveerd. De gedetailleerde sloop, als voorbereiding op de renovatie, blijkt complexer dan was voorzien en het is namelijk nog maar de vraag of die sloop en renovatie op hoog niveau, zoals nu bij de flat Purper gebeurt, wel zo duurzaam is als van tevoren was bedacht. De hoogbouw waar de gedetailleerde sloop en aansluitende renovatie reeds is gestart, de flat Purper, wordt volgens woordvoerster Liesbeth Mingardo van de projectorganisatie volgens plan afgewerkt, maar voor het flatgebouw De Zwaluw, gerekend vanaf de Papsouwselaan de derde hoogbouwflat van Poptahof-Zuid en ook bekend als veld 6, wordt nu bekeken of de flat gesloopt kan worden. Een definitief besluit is er nog niet over genomen. “Voorlopig kijken we eerst of het mogelijk is De Zwaluw te slopen en nieuwbouw te plegen in plaats van te renoveren. Mocht blijken dat sloop beter is dan renovatie, dan is het niet ondenkbaar dat andere hoogbouwflats ook onder de slopershamer gaan vallen.” 

Ook bij de Gemeente Delft is men inmiddels op de hoogte van eventuele gewijzigde sloop c.q. renovatieplannen. Een woordvoerster van het Stadhuis laat, ook namens de ontwikkelaar, weten dat de gedetailleerde sloop, als voorbereiding op de renovatie, complexer is gebleken dan voorzien. “Dat valt dus tegen. Rond de zomer bleek dat als gevolg van het ontmantelen in het bestaande casco een aantal vloeren, overigens onder toezicht van Bouw- en Woningtoezicht, gedeeltelijk moesten worden vervangen. Natuurlijk gaan genoemde onvoorziene ingrepen gepaard met extra kosten, maar deze hebben geen invloed op de koop- en huurprijzen van de woningen. Er zijn geen verborgen gebreken in Purper, maar het ontmantelen van de bestaande flat als voorbereiding op renovatie is helaas moeilijker en dus kostbaarder dan voorzien.” 

Projectontwikkelaar Kristal gaat nu, met de ervaring van Purper in de hand, de nieuwbouwvariant voor de volgende flat De Zwaluw onderzoeken. “We gaan daarin zorgvuldig te werk; buurtplatform, klankbordgroep en de Gemeente zijn nauw betrokken bij deze studie of de uitkomsten daarvan.” 

Woningcorporatie Woonbron laat in een eerste reactie verder weten dat renovatie ook haar beperkingen heeft omdat er, in tegenstelling tot nieuwbouw, minder gevarieerde woningen kunnen worden gebouwd. Nieuwbouw biedt volgens Woonbron meer mogelijkheden. “En zowel sloop als renovatie brengt even hoge kosten met zich mee. Nieuwbouw kost meer energie om te maken, maar verbruikt tijdens de bewoning minder energie. Bij renovatie is dat omgekeerd. De mogelijkheden om bij nieuwbouw een gevarieerder woningaanbod te creëren zijn dus de reden voor de serieuze sloop- of nieuwbouw afweging”, aldus Woonbron. De woningbouwcorporatie laat verder weten dat de planning van de herstructurering geen gevaar loopt. De herstructurering van de jaren zestig wijk zal overigens, mocht voor sloop van de hoogbouw worden gekozen, ook niet sneller gaan. 

De Gemeente Delft en Woonbron hebben in principe besloten om de Zwaluw te vervangen door nieuwbouw, maar een definitief investeringsbesluit moet nog door Woonbron worden genomen. Dat besluit wordt binnen een half jaar verwacht. Een besluit om ook andere hoogbouwflats te slopen waarna nieuwbouw op dezelfde plek volgt, is nog niet genomen. (MdW)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1