Korte berichten uit de Delft op Zondag 12 april

Algemeen

Editie: Week 15, Jaargang 23 |

Nieuw en groen schoolplein op Freinetschool Delft

DELFT - De Vrienden van Freinetschool Delft openden afgelopen vrijdag met leerlingen en leerkrachten van de school het nieuwe schoolplein van locatie Hugo aan de Loevestijnplaats 8 in Delft. Dit plein is, samen met het plein van locatie Libel, verbouwd tot een groen schoolplein. De pleinen konden betaald worden met dank aan Fonds 1818 én vooral met dank aan de kinderen zelf die tijdens een in juni 2014 georganiseerde sponsorloop zelf ook een substantieel bedrag bij elkaar gerend hebben.


Elektrische boten blijven welkom in Delftse binnenstad

DELFT - Fluisterstil varen in de Delftse grachten blijft de komende tijd mogelijk. De pilot waarbij bootverhuurders ontheffing krijgen voor het varen met een elektrisch aangedreven boot door de binnenstad, wordt met twee jaar verlengd. Doel is om de komende tijd te bekijken of het (beperkt) openstellen van de Delftse grachten voor elektrische boten, een meerwaarde oplevert voor de stad. Bootjes in de grachten brengen levendigheid in de binnenstad. Vorig vaarseizoen waren de grachten beperkt opengesteld. Via huurboten van verhuurders die over een ontheffing beschikken, is het mogelijk om de grachten van de binnenstad op te varen. Voorheen was dit alleen mogelijk met een roeiboot of kano. Tijdens het vorig vaarseizoen is gebleken dat er tijdens de pilotperiode weinig gebruik is gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid en dat de pilotperiode te kort was om alle effecten te meten. Omdat de bezoekers die wel gebruik hebben gemaakt van deze ontheffingsmogelijkheid enthousiast waren, is besloten om de pilot met een periode van twee jaar te verlengen.

Proef met voordelig inhuren van huishoudelijke hulp

DELFT - Om de werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden, krijgen de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Rijswijk in 2015 en 2016 extra geld van het Rijk voor huishoudelijke hulp. De gemeenten en thuiszorgorganisaties gebruiken dit geld om inwoners tijdelijk de gelegenheid te geven om betrouwbare hulp in het huishouden te kunnen inschakelen, tegen het voordelige tarief van 7 euro 50 per uur in 2015. Inwoners kunnen tegen een voordelig tarief huishoudelijke hulp inschakelen en de werkgelegenheid in de thuiszorgsector blijft behouden.

Kringlooplandbouw geeft duurzaam rendement

MIDDEN-DELFLAND - Melkveehouders uit Midden-Delfland werken sinds 2010 samen in het project Duurzaam Boer Blijven. Wethouder Govert van Oord van Agrarische Zaken reikte vorige week woensdag de krant ‘Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland’ uit aan de kringloopboeren. Uit dit activiteitenoverzicht blijkt dat hun inzet zichtbaar resultaat oplevert op het gebied van duurzaamheid en rendement.

Brandstofcelauto op waterstof wordt energiecentrale

DELFT - In de toekomst kan een brandstofcelauto die op waterstof rijdt ook dienst doen als een energiecentrale voor huizen en kantoren. Deze auto rijdt op elektriciteit die in de brandstofcel uit waterstof wordt gemaakt. Als de wagen stilstaat, kan de brandstofcel ook elektriciteit produceren en vele woningen van stroom voorzien. Woensdag presenteerde Hyundai het type IX35 FCEV in Nederland waarvan een exemplaar voor het onderzoek in The Green Village van de TU Delft is bestemd. Hiermee gaan onderzoekers het rendement en de werking van stroom leveren met brandstofcelauto’s verder onderzoeken.
 

Gemeente neemt maatregelen tegen overlast touringcars

DELFT - De Gemeente Delft neemt maatregelen om de overlast van touringcars bij het Blauwe Hart en op de Oude en Nieuwe Langendijk te verminderen. Op korte termijn wordt het gebruik van de Koepoortplaats als in- en uitstapplaats gestimuleerd. Daarnaast heeft het college het voornemen tot besluit genomen om voor aanvang van het toeristenseizoen in 2016 de touringcars op de Nieuwe en Oude Langendijk te weren. Eind 2013 is in overleg met de gemeenteraad besloten om pas een touringcarverbod in te stellen als een alternatieve in- en uitstaplocatie bij het Prinsenhof in 2017 goed functioneert. Echter, na gesprekken met omwonenden en ondernemers van de Nieuwe Langendijk is duidelijk geworden dat het niet wenselijk is om te wachten met het nemen van maatregelen tot de aanleg van de toekomstige in- en uitstaplocatie bij het Prinsenhof.


TU Delft opent nieuw Process & Energy Lab

DELFT - De TU Delft opende woensdag het nieuwe Process & Energy en Delft Process Technology Institute Lab. “Met de komst van het nieuwe Lab wordt al het grootschalige onderzoek van de TU Delft op het gebied van proces- en energietechnologie bijeengebracht op één centrale plek op de campus”, zegt hoogleraar Energietechnologie en afdelingsvoorzitter Bendiks Jan Boersma. “Daarnaast zijn onze faciliteiten en werkplaats grondig gemoderniseerd en hebben we nu een grotere capaciteit beschikbaar voor onze studenten. Het Lab is de enige plek in Nederland waar nog grootschalig universitair onderzoek op dit gecombineerde vakgebied plaatsvindt. Het  is een bewuste keuze geweest van de TU Delft om daarin te (blijven) investeren. Voor het bedrijfsleven, ook het MKB, blijft de TU daardoor een aantrekkelijke onderzoekspartner op het terrein van Energie- en Procestechnologie.”
 

Sportfondsen BV neemt beheer Delftse wijkcentra over

DELFT - Sportfondsen BV heeft vorige week het beheer van de Delftse wijkcentra en jongerencentra overgenomen van SRO. Sportfondsen is een grote landelijke organisatie die in 90 gemeentes ruim 300 locaties beheert op allerlei gebied. De organisatie neemt het personeel over van SRO, dat het afgelopen jaar de wijkcentra beheerde. De bekende beheerders blijven daarmee eerste aanspreekpunt voor de centra. Voor het boeken van ruimte in de Delftse wijkcentra hoeven inwoners, clubs en bedrijven vanaf nu de deur niet meer uit. Via het nieuwe online zoek-en-boek systeem van de Gemeente Delft kunnen zij 24-uur per dag ruimte zoeken en reserveren. Het systeem maakt het in de toekomst mogelijk om ook bij andere Delftse organisaties en maatschappelijke verhuurders online ruimtes voor activiteiten te reserveren. Zo worden alle overdekte gemeentelijke sportaccommodaties toegevoegd en kunnen instellingen als kerken en andere partijen zich aanmelden. Voor de gebruikers ontstaat zo een compleet overzicht van het aanbod in Delft. Met de overdracht van het beheer en de invoering van het zoek-en-boek systeem heeft de gemeente de uitvoering van het accommodatiebeleid uit 2011 volledig afgerond.

Mecanoo breidt bureau in Manchester uit

DELFT - Mecanoo architecten versterkt de positie in het Verenigd Koninkrijk door het bureau in Manchester uit te breiden. Vanwege het groeiende aantal projecten in de regio, is het bureau verhuisd naar Princess Street in het centrum van de stad. De uitbreiding onderstreept Mecanoo’s focus op de Britse markt en intensieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in Noordwest-Engeland.
 

Open onderwijs TU Delft valt in de prijzen

DELFT - Drie cursussen van de TU Delft winnen dit jaar ‘Awards for OpenCourseWare Excellence’ van het wereldwijde Open Education Consortium. Het consortium is de grootste internationale organisatie op het gebied van open onderwijs. Honderden onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties die onderwijsmateriaal vrij delen via internet zijn er bij aangesloten. De prijzen worden uitgereikt op een congres dat 22, 23 en 24 april in Canada plaats vindt.

 

Vrijeschool afdeling Grotius College begint met twee klassen

DELFT - Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is Delft een nieuwe schoolsoort rijker. De Vrijeschool Afdeling (VSA) Grotius College aan de Juniusstraat maakt in augustus direct een vliegende start. De vraag naar de vernieuwende vorm van onderwijs was direct zo groot dat er met twee klassen kan worden gestart: een mavo-havo klas en een havo-vwo klas. Een initiatiefgroep heeft samen met het Grotius College de afgelopen twee jaar met succes geprobeerd om ook in Delft vrijeschools-onderwijs voor voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Op de Vrijeschool Afdeling is naast de reguliere vakken veel aandacht voor creatieve ‘doe-vakken’.

 

Inzamelingacties DE-punten was een succes

DELFT - De landelijke inzameling van Douwe Egberts-punten voor de voedselbanken is een groot succes geworden. Na een oproep van twee Delftse Lions clubs in Delft op Zondag werden de punten ook in Delft massaal ingeleverd. Alleen al in Delft en omgeving zijn 1,3 miljoen punten verzameld. Inclusief de bijdrage van DE is dit goed voor 2600 pakken koffie voor de Voedselbank Delft.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12