Biobased proeffabriek is in gebruik genomen

Algemeen

Editie: Week 12, Jaargang 23 |

DELFT - Delft is een opschalingsfabriek voor biobased productieprocessen rijker. Afgelopen donderdag werd de Bioproces Pilot Facility (BPF) in gebruik genomen. Deze nieuwe fabriek bevindt zich op de Biotech Campus Delft, waar ook DSM is gevestigd. Komende decennia staan in het teken van de overgang van een ‘fossil-based economy’ naar een ‘biobased economy’. Hiermee wordt de overgang bedoeld van een economie die te sterk afhankelijk is van fossiele grondstoffen naar een economie die is gebaseerd op hernieuwbare biologische stromen. Dit vraagt tijd en inspanning, maar biedt grote kansen voor economie, duurzaamheid en maatschappij. De stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal is cruciaal bij het omzetten van biobased reststromen, zoals landbouwafval, naar grondstoffen voor bouwmaterialen, chemische en farmaceutische producten en biobrandstoffen. In de BPF kunnen bedrijven en kennisinstellingen testen of hun innovaties ook op grotere schaal haalbaar zijn. De BPF is tot stand gekomen in een samenwerking van provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft, TU Delft, CSM/Purac, DSM en overige BE-Basic-partners.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12