Afbeelding

Werklozen weer aan het werk bij nieuwbouw ziekenhuis

Algemeen

Editie: Week 16, Jaargang 23 |

Afgelopen jaren werd hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis, ook door regiogenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

DELFT – Dankzij een bijzondere samenwerking hebben afgelopen jaren bijna honderd langdurig werklozen bijgedragen aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De betrokken partijen kijken met grote tevredenheid terug op dit initiatief.

Die partijen, het Werkgeversservicepunt van de Gemeente Delft, Reinier de Graaf en bouwcombinatie Hurks Kuijpers, werden het er eind 2011 over eens dat het project social return voor iedereen weleens voordelen kon hebben. Dat bleek het geval.
Vooraf, bij de aanbesteding, werd afgesproken dat 5 procent van het bedrag dat bij de bouw aan loonkosten zou worden besteed, moet worden ingezet om regiogenoten zonder baan aan de slag te krijgen. Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw bij Reinier de Graaf, vindt dit achteraf ‘een groot succes’. “We hebben zelfs drie keer dat bedrag van 5 procent waargemaakt”, weet hij. In de praktijk ging het om bijna honderd werkelozen die in en rond het ziekenhuis weer aan het werk gingen. “We vonden het mooi om als ziekenhuis onze sociale verantwoordelijkheid te nemen en mensen dicht bij huis nieuwe kansen te bieden. Mensen die zonder baan zaten deden weer werkervaring op, ze hoorden er weer bij, hadden weer collega’s. Een deel van hen is hierdoor doorgestroomd naar een betaalde baan. Heel mooi om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.”

Het Werkgeversservicepunt kijkt al even tevreden terug, vertelt teamleider Jörg Bauer. “Ook voor ons was dit een avontuur dat we zijn aangegaan.” Het Werkgeversservicepunt deed vaker zulke social return projecten, maar altijd met de Gemeente Delft. “Dit was de eerste keer dat we dit met een andere partij deden, een partij die het durfde deze regeling op te nemen in de aanbesteding. Dat was in het begin best spannend.” Iedereen was vol goede moed, maar ook erg benieuwd hoe het zou lopen. “Als je nu terugkijkt op de hele periode van de bouw en het resultaat, dan kan ik alleen maar zeggen dat het een grote kick is. Ik ben super blij dat we het zo hebben kunnen aanvliegen. We zijn ervan overtuigd dat dit dè manier is daadwerkelijk succes te boeken.” Vooraf is goed gekeken waar ieders behoefte lag, vertelt Bauer. “Op basis daarvan konden we goed voor aansluiting zorgen. bouwcombinatie Hurks Kuijpers liet laatst weten dat ze in het begin heel even dachten: Wat moeten we hiermee? Maar nu ze erop terugkijken zeggen ze: Waarom doen we dit niet met elk bouwproject? Als zij er zó op terug kijken, heb je het goed gedaan en mag je met recht trots zijn.”

Aanraden
Het voordeel voor het ziekenhuis was dat zij konden rekenen op zeer gemotiveerde mensen die relatief weinig kostten, geeft Van der Zande aan. “Ik kan het andere bedrijven en organisaties aanraden om een social return project aan te gaan. We gaan het straks, als we de parkeergarage gaan bouwen, ook weer doen. Het is een heel goede optie om aan arbeidskrachten te komen. Je doet iets goeds en hebt er zelf eveneens voordeel van. Het is daarnaast mooi om de werknemers te zien opbloeien. Dat voelt ook voor ons goed.”
Jörg Bauer weet dat steeds meer bedrijven maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, maar niet altijd weten hoe hier invulling aan te geven. “Dat kun je natuurlijk doen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden”, wil hij hen meegeven. “Dan kan door rechtstreeks plekken te creëren, maar ook als je een bouwproject aanbesteed zijn er mogelijkheden. Hoe mooi zou het zijn als grotere partijen die met aanbestedingen te maken hebben er zo in staan? Het is voor hen zeker interessant om eens bij ons na te gaan wat voor mogelijkheden er zijn.”

 

Van de bank naar de bouwplaats

In de periode 2013 en 2014 zijn in totaal 52 mensen betaald aan de slag gegaan bij bouwcombinatie Hurks Kuijpers of Reinier de Graaf. Daar bovenop kregen in totaal 40 mensen een werkervaringsplek - met behoud van uitkering - als parkeerwachter of servicemedewerker binnen het ziekenhuis. Van deze groep werken nog 14 mensen binnen het project en vonden 25 deelnemers (extern) een betaalde baan.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12