Afbeelding

Korte berichten: zondag 19 april

Algemeen

Alle korte berichten uit de Delft op Zondag van 19 april.

'Risico's voor ondergronds bouwen onvoldoende onderzocht'
DELFT - Door gedegen vooronderzoek en een deskundige risicoanalyse in het ontwerpstadium, is 60 procent van alle schadegevallen aan aangrenzende panden bij ondergrondse bouwprojecten te voorkomen. Dat stelde onderzoeker dipl.-ing. Holger Netzel, afgelopen vrijdag promoveerde aan de TU Delft. Vooral bij binnenstedelijke bouwprojecten is een risicoanalyse in het ontwerpstadium van groot belang voor het inschatten van risico's voor aangrenzende gebouwen, stelt Holger Netzel. De uit Duitsland afkomstige onderzoeker heeft tijdens zijn promotieonderzoek belangrijke verbeteringen bereikt bij de voorspelling van zettingsschade van gebouwen naast diepe bouwputten of bij boortunnels. 


Delft steunt Wereldculturen Festival
DELFT - De Gemeente Delft heeft aan het Nyama Wereldculturen Festival een subsidie toegekend van 47.500 euro. Het festival vindt plaats tijdens één van de vier Cultuurweekeinden die in het kader van het Cultuurjaar 2009 worden georganiseerd. Tijdens het Nyama Wereldculturen Festival spelen van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni op diverse plekken in de stad bandjes en zijn er dans- en theateracts afkomstig uit de hele wereld. 


Nog meer verkooppunten Delftpas
DELFT – De Delftpas is sinds afgelopen woensdag eveneens verkrijgbaar bij de DOK filialen in Voorhof en Tanthof. Om dat te vieren vonden er ’s middags op beide locaties diverse kinderactiviteiten plaats. De Delftpas biedt korting of gratis toegang op veel activiteiten in Delft en omgeving. De pas is ook verkrijgbaar bij DOK centrum en kan daarnaast digitaal besteld worden via de website www.delftpas.nl. De vaste verkooppunten, de Publieksbalies aan de Phoenixstraat 16 en het Werkplein aan de Westlandseweg 40 verkopen de pas aan de balie. 


Kranslegging bij Delftse Daltonschool
DELFT - Bij het verzetsmonument op het schoolplein van de Delftse Daltonschool vindt donderdag 23 april om 13.30 uur de jaarlijkse kranslegging plaats. Op de school aan de Van Rijslaan wordt volgende week een ‘vredesweek’ gehouden met thema’s die te maken hebben met vrijheid en vriendschap. Dit om de leerlingen bewust te maken van het feit dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Tijdens de kranslegging worden zelfgemaakte gedichten voorgedragen door de leerlingen van de school. Er worden liederen gezongen en korte toespraken gehouden door wethouder Saskia Bolten en bestuursleden van de Stichting Librijn openbaar onderwijs. Om half 3 is de plechtigheid afgelopen en kan er iets gegeten en gedronken worden. De opbrengst van dit vredescafé komt ten goede aan Unicef.


Samen Veiliger naar (de Gabriël) School
DELFT - De Gabriëlschool in Delft gaat samen met de Gemeente en de Politie de verkeersveiligheid rondom de school en op de schoolroutes verbeteren. Wethouder Anne Koning ondertekende hiervoor afgelopen woensdag namens het College van B en W een convenant. Met het ondertekenen van het convenant 'Samen Veiliger naar School' beloven alle betrokken partijen een pakket van maatregelen uit te voeren. Dit zijn niet alleen infrastructurele maatregelen, maar ook maatregelen op het gebied van educatie, informatie, handhaving en mobiliteitsbeïnvloeding.


Flinke toename in aanbod van kamers
DELFT - Uit onderzoek van de website Kamernet.nl blijkt dat de gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden kamers in Delft met 1,9 procent lichtjes is gestegen. Een nieuw aangeboden kamer in Delft kostte gemiddeld 314 euro in maart van dit jaar. Het aanbod nieuwe kamers is met 22,9 procent echter flink toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Er werden in de maand maart 2009 in totaal 129 nieuwe kamers aangeboden. 


Verkeersaanpassing Achterdijkshoorn
DEN HOORN – De komende week wordt begonnen met de voorbereidingen voor aanpassing van de verkeerssituatie in de Achterdijkshoorn rondom de MFA Het Lint. De werkzaamheden vinden plaats in de wijk Look-West, tussen de Lookwatering en het fietspad Mirabel. Om de overlast tijdens schooluren te beperken, worden de werkzaamheden voor de MFA Het Lint zo veel mogelijk in de meivakantie uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier fasen: eerst ter plaatse van de aansluiting met de Mirabel. Vervolgens voor de MFA Het Lint tussen de Mirabel en de Victoria. In fase 3 komt het gebied tussen de Victoria en de Lookwatering aan bod. De laatste fase bestaat uit overige werkzaamheden, bij de voetgangersoversteekplaats Dijkshoornseweg. 


Wegwerkzaamheden Rotterdamseweg
MIDDEN-DELFLAND – In Schipluiden worden de komende periode werkzaamheden uitgevoerd aan de Rotterdamseweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen de gemeentegrenzen van Delft en Rotterdam (Overschie). Ter plaatse van het gedeelte van de Zweth tussen de gemeentegrens van Rotterdam en de Kandelaarsbrug wordt klinkermotief aangebracht in het asfalt. Op het fietspad komen rode asfaltslijtlagen. In het gedeelte van de Zweth worden oude lichtmasten vervangen door nieuwe. Naast de grondkering langs de Rotterdamseweg wordt de asfaltverharding aangevuld. Tijdens de werkzaamheden zal de Rotterdamseweg zo veel als mogelijk bereikbaar blijven voor doorgaand autoverkeer. Het doorgaande verkeer wordt dan geregeld met verkeersregelaars. Als gevolg van de werkzaamheden aan het fietspad kunnen fietsers en bromfietsers geen gebruik maken van het fietspad. Het fietsverkeer wordt omgeleid over de rijbaan. 


Landschapsontwikkelingsplan Midden-Delfland
MIDDEN-DELFLAND – De tweede grote conferentie over het Midden-Delflandgebied heeft onlangs plaats gevonden. Hier spraken de gemeenten, ondernemers, agrariërs, natuurbeheerders, het Rijk, de Provincie, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Recreatieschap Midden-Delfland en bewoners over de toekomst van dit leefgebied. De uitkomst van deze conferentie moet de basis leggen voor het nieuwe Landschapsontwikkelingsplan voor Midden-Delfland. De Raadsleden van Midden-Delfland en omliggende gemeenten hadden zich uitermate goed voorbereid op de bijeenkomst. Namelijk met een fietsexcursie door het gebied. Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor veehouderij als drager van het mooie open landschap, aan de inpassing van de A4 en aan de stad-land-relatie.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!