Onlangs ontving Stichting Move Delft een donatie van maar liefst 4500 euro vanuit het Rabo Impactfonds!
Onlangs ontving Stichting Move Delft een donatie van maar liefst 4500 euro vanuit het Rabo Impactfonds!

Mooie financiële bijdrage Stichting Move Delft

Algemeen

DELFT - Stichting Move Delft brengt kinderen met ‘Move je buurt’ in contact met studenten. Samen organiseren ze activiteiten die iets opleveren voor de buurt én bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. Het project ontving onlangs een donatie van 4500 euro vanuit het Rabo Impactfonds! 

Move je buurt is het grootste project van Stichting Move en bestaat uit verschillende buurtprojecten. Voor de uitvoering werkt de stichting samen met basisscholen in Delftse wijken met sociaaleconomische achterstanden. De begeleiding is in handen van studenten die zich vrijwillig inzetten en een uitje organiseren voor de kinderen. “Studenten volgen een training bij ons waarin ze leren hoe ze kinderen didactisch en inhoudelijk kunnen begeleiden. Op die manier leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en vergroten ze hun netwerk”, aldus projectcoördinator Pieter Jacobs. Volgens Pieter levert Move je buurt de meest uiteenlopende activiteiten op: “Zo hebben kinderen een keer ludieke verkeersborden gemaakt, omdat buurtbewoners zich stoorden aan auto’s die te hard reden. In een andere wijk vonden buurtbewoners de huizen en straten te grijs, waarop de kinderen een kunstexpositie organiseerden. En tijdens een ander project ontdekten kinderen dat mensen uit hun buurt elkaar maar weinig zagen. Ze bedachten een cultuurmarkt met hapjes en drankjes uit alle windstreken, zodat bewoners elkaar en verschillende culturen beter leerden kennen.”

Donatie
Als coöperatieve bank investeert Rabobank een deel van de winst in maatschappelijke en/of innovatieve projecten. De donatie van maar liefst 4500 euro zet Stichting Move volgens Pieter onder andere in om nog meer kinderen en studenten te bereiken: “We zijn blij dat het Rabo Impactfonds de waarde inziet van Move je buurt. Het geld besteden we aan de verbetering van de projectorganisatie, de trainingen en de werving van studenten en scholen. Ook willen we nog beter in beeld brengen wat precies de impact is van onze projecten op kinderen, studenten en de buurt.” Ook de reacties vanuit andere partijen zijn volgens de projectcoördinator erg positief: “We krijgen veel positieve reacties. Docenten zien kinderen opbloeien en doen meerdere jaren mee met verschillende klassen. Ook studenten zijn enthousiast en begeleiden vaak meer projecten achter elkaar. Mede dankzij deze donatie kunnen we ons werk voortzetten.”

Kijk voor meer informatie over Stichting Move op www.stichtingmove.nl.