Burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam na middernacht kort langs bij het Reinier de Graaf om de zorgprofessionals op de Spoedeisende Hulp een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam na middernacht kort langs bij het Reinier de Graaf om de zorgprofessionals op de Spoedeisende Hulp een gelukkig nieuwjaar te wensen. Foto:

Onrustige jaarwisseling voor hulpdiensten in Delft

Algemeen

DELFT - Vorige week zondag was het oud en nieuw en dat staat vaak garant voor veel onrust binnen de stad. Ook dit jaar verliep de jaarwisseling helaas niet zonder problemen en hadden de hulpdiensten in Delft hun handen vol aan verschillende incidenten. Vooral in Buitenhof en rond de Papsouwselaan was het onrustig en moest de politie in actie komen.

Door Frank van der Steen

Wat volgens de voorlopige rapportage van de Veiligheidsregio Haaglanden dit jaar opvallend was, waren de zwaarte en de hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk. Ondanks dit gegeven en de grimmige sfeer op sommige plekken, waren het aantal incidenten in vergelijking tot voorgaande jaren aanzienlijk minder: “We hebben uiteraard te maken gehad met een behoorlijk aantal meldingen met oud en nieuw. In totaal hebben we tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur maar liefst 63 incidenten gehad, waarvan we een registratie hebben gemaakt. Deze incidenten variëren van brandstichting en het afsteken van vuurwerk tot geluidshinder en vandalisme”, laat een woordvoerder van de politie ons weten. Ook zijn er diverse aanhoudingen verricht en moest in de Debussystraat zelfs de hulp van de ME worden ingeroepen om agenten te ontzetten en de orde te herstellen. Volgens de politie werden agenten hier ernstig belaagd: “We kwamen daar in eerste instantie omdat er vernielingen werden gepleegd bij een supermarkt. Ook verleenden we eerste hulp bij een vrouw die was flauwgevallen. Hierbij werden agenten belaagd en werd er vanaf de flat aan de Debussystraat gegooid met zwaar vuurwerk. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen aflopen. Ons doel is om de jaarwisseling voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat hulpverlening bij een onwelwording onmogelijk wordt gemaakt, is volstrekt onacceptabel. We rangschikken incidenten niet, maar de incidenten op de Debussystraat hebben wel impact gehad op ons als politieorganisatie.” 

Onacceptabel
Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt ging na middernacht met de politie mee op pad en sprak over een onacceptabele situatie: “Ik vind het belangrijk om goed te weten hoe de jaarwisseling verloopt in de stad. Er zijn heel veel mensen, van brandweer en politie tot jongerenwerkers, buurtvaders en ambtenaren, weken voorafgaand en in de nacht zelf in touw om Delft veilig door de uren heen te loodsen. Maar een goed verloop is zeker geen vanzelfsprekendheid. Vooral in Buitenhof en rond de Papsouwselaan zagen we grote groepen jongeren met veel zwaar illegaal vuurwerk. Wat er rond de Papsouwselaan en met name bij de Debussyflat in Buitenhof gebeurde is ronduit schokkend. Ik wil benadrukken dat ik geweld tegen hulpverleners volstrekt onacceptabel vind. Onze hulpverleners doen geweldig belangrijk werk en verdienen daarvoor ons respect en moeten dit veilig kunnen doen.”

SEH en brandweer
Ook voor de mensen op de spoedeisende hulp in het Reinier de Graaf ziekenhuis was het een drukke nacht. In totaal kregen de zorgprofessionals 18 patiënten te zien, waarvan er zeven werden behandeld vanwege overmatig alcohol- of drugsgebruik. Ook had een persoon vuurwerkletsel opgelopen in het gezicht. Burgemeester van Bijsterveldt kwam na middernacht nog even langs in het ziekenhuis om de mensen van de SEH een gelukkig nieuwjaar te wensen. Voor de brandweer was er gelukkig wél beter nieuws te melden, daar kwamen minder meldingen binnen dan vorig jaar! Er is tijdens de jaarwisseling eigenlijk maar één groot incident geweest waarbij meerdere brandweereenheden zijn ingezet. Het ging hier om een woningbrand, waarbij gelukkig geen gewonden vielen en het bij materiële schade bleef. Toch werden ook brandweerlieden twee keer belaagd tijdens hun werkzaamheden. Omdat dit niet geaccepteerd wordt is er direct aangifte gedaan. Ondanks dit soort incidenten, benadrukt de burgemeester dat het niet overal onrustig was: “Het ging op veel plekken goed. Zo was er een dag eerder een mooi georganiseerd vreugdevuur in Tanthof en verliep de oudjaarsnacht daar ook rustig. Ik dank de mensen van de politie en brandweer, zorgverleners, Delft voor Elkaar, de buurtvaders, Avalex en onze eigen medewerkers voor hun inzet.”

Veiligheidsrisicogebied
Na een onrustige jaarwisseling zou je denken dat de rust op nieuwjaarsdag terug zou keren in de stad. Toch was er in Voorhof nog een hoop onrust op de eerste dag van het nieuwe jaar, waarbij de politie massaal aanwezig was na signalen dat het opnieuw zou gaan escaleren. Er werd zelfs een veiligheidsrisicogebied ingesteld door de burgemeester: “We kregen signalen dat er opnieuw ernstige onregelmatigheden plaats zouden gaan vinden. Ik heb die avond om geen enkel risico te nemen het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied waarbinnen op bevel van het Openbaar Ministerie preventief werd gefouilleerd. Dat is een zwaar middel, maar nodig om gebeurtenissen zoals tijdens oud en nieuw waar mogelijk te voorkomen.” Het gebied bestreek het gebied rond de Papsouwselaan, de Debussyflat en de Herculesflat in Delft. De dag erna is het veiligheidsrisicogebied weer opgeheven, maar er zal door de gemeente niet geschroomd worden het weer in te stellen indien nodig. “Voor dit moment heeft het gewerkt en dat is een goede zaak. Het zwaartepunt van de aanpak zal echter in de preventie moeten zitten. Er gebeurt al veel, maar we moeten de komende tijd aan de slag met alle betrokkenen om te kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen voor een veiligere jaarwisseling.”

Maatregelen
Met die uitspraak blikte de burgemeester dus ook alvast vooruit op de jaarwisseling van 2024-2025. Hierbij benadrukt ze dat ouders van jongeren een grote rol kunnen spelen bij het behouden van de rust binnen de stad: “Om te beginnen is reeds in de gemeenteraad het besluit genomen om samen met andere gemeenten in de regio een oproep te doen aan de coalitievormende partijen in Den Haag voor een nationaal vuurwerkverbod. We zien in andere steden dat lokale verboden niet werken; dit zal echt nationaal moeten gebeuren. Maar het gaat toch vooral om wangedrag van vaak nog heel jonge mensen. Dat is zeer verontrustend. Allereerst zijn hierin ouders verantwoordelijk, zij moeten weten wat hun kinderen op straat uitspoken. Hen spreek ik daarop aan. Ook zullen we voor komend jaar opnieuw, samen met betrokken inwoners uit de wijk, goed moeten kijken naar een versterking van de preventieve kant. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van camera’s, eventueel hekwerken op kwetsbare plekken en de inzet van het jongerenwerk voorafgaand en tijdens de nacht.”      

Boodschap
Ondanks de onrust tijdens de jaarwisseling heeft de burgemeester natuurlijk wel nog een boodschap voor alle Delftenaren: “Ik wens alle Delftenaren een gezond en gelukkig nieuwjaar. Het zijn roerige tijden. Elkaar ontmoeten is in een tijd als deze, waar onzekerheid en verdeeldheid is, ontzettend belangrijk. Ga het gesprek aan met elkaar, zie om naar elkaar, dat is mijn oproep. Zo versterken we met elkaar de gemeenschapszin in onze stad. Dat vind ik een belangrijke opdracht voor het komende jaar.”