Er is tot nu toe, ondanks de vele regen, weinig wateroverlast in Delft. (Koos Bommelé)
Er is tot nu toe, ondanks de vele regen, weinig wateroverlast in Delft. (Koos Bommelé)

Veel regen, weinig wateroverlast in Delft

Algemeen

DELFT - De afgelopen maanden is er ook in Delft ontzettend veel regen gevallen. Toch was er nauwelijks echte wateroverlast in de stad, iets wat Okke van der Linden van de afdeling Riolering van de gemeente Delft goed kan verklaren.

Op jaarbasis valt er gemiddeld 950 mm regen in Delft. Van der Linden rekent voor dat er in Delft in oktober en november maar liefst 360 mm regen per vierkante meter is gevallen. Er is dus in dertig dagen tijd een derde gevallen van de regen die normaal in een jaar valt! “De afgelopen tijd hebben medewerkers van Werkse! en de gemeente Delft alles uit de kast getrokken om de wateroverlast te beperken. Tot het draaien van dubbele diensten toe.” 

Toekomst
Tuurlijk ontstonden er volgens van der Linden ook wel eens situaties die je liever niet hebt: “Natuurlijk hielden we het niet overal droog. Er zijn straten tijdelijk blank komen te staan en tunnels liepen onder. Dat is niet erg zolang er geen gevaarlijke situaties ontstaan en het water snel genoeg wegloopt.” Om in de toekomst nog beter voorbereid te zijn op veel regenbuien werkt de gemeente volgens van der Linden hard aan maatregelen om in te spelen op klimaatverandering: “Dat doen we onder meer door de hemelwaterafvoer los te koppelen van de gewone rioolbuis met daarin vuil water uit wc, keuken en douche. In Delft is dat inmiddels in driekwart van de wijken het geval. De buis die het water afvoert heeft gaatjes en daardoor kan het regenwater de grond in. Wat de grond niet opneemt aan water, voert de buis af naar een sloot in de buurt. Zo houd je het water in de buurt en droogt de grond niet uit. Het riool voert minder water af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, wat energie en kosten scheelt.”

Klimaatadaptief
De gemeente legt ook zogenaamde wadi’s aan op plekken waar plaats is. Dit zijn kleine slootjes in de buurt die het teveel aan regenwater tijdelijk kunnen opvangen, zodat het tijd krijgt om in de grond te zakken. “Op dit moment werken we in Delft om de stad zo ‘klimaatadaptief’ mogelijk te maken. Dat doen we van gevel tot gevel en gebeurt nu onder meer aan de Fuutlaan en omgeving. Eind volgend jaar is dat helemaal klaar. Verder zijn we bezig op de Paardenmarkt waar we regenwater sneller afvoeren naar de dichtstbijzijnde gracht. De komende tijd worden meer buurten van Delft aangepakt. We gaan aan de slag in Buitenhof Noord, de Gillisbuurt en in Fledderus. In Voorhof komt op termijn het gebied tussen de Martinus Nijhofflaan en de Kruithuisweg aan de beurt.”

Tegelwippen
Als laatste raad van der Linden bewoners aan om goed te kijken naar hun omgeving: “De laatste tijd zijn er veel bladeren gevallen. Ze zorgen er soms voor dat de kolken verstopt raken. Als je dat ziet, pak dan een bezem en veeg de bladeren uit de kolk. Verder raden we aan om niet alles in de tuin te verharden. Ga tegelwippen en vervang tegels door groen.”