Het zuidwestelijk deel van de binnenstad, waaronder de Oude Delft, wordt autoluw als het aan het college ligt. (Foto: Koos Bommele)
Het zuidwestelijk deel van de binnenstad, waaronder de Oude Delft, wordt autoluw als het aan het college ligt. (Foto: Koos Bommele)

Veel zorgen over autoluw maken zuidelijke binnenstad

Algemeen

DELFT - Als het aan het college ligt is de Delftse binnenstad over niet al te lange tijd ‘autoluw’. Het plan is om parkeren in het zuidwestelijk deel van de binnenstad, grofweg vanaf de Zuidpoort tot de Westvest in het zuidwesten en de Binnenwatersloot in het noorden voor een groot deel te beperken. 

Door Esdor van Elten

Er zijn maar weinig mensen die auto’s in de straat en aan de gracht een mooi gezicht vinden. Dus wie kan hier nu tegen zijn? Genoeg mensen, zo bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van afgelopen donderdag. Insprekers lieten namens zeshonderd binnenstadbewoners en organisaties hier hun kritiek op de plannen horen. Want waar gaan bewoners hun auto laten als je niet meer in de stad mag parkeren? En wat betekent dat voor de bewoners? En winkelen in een autoluwe binnenstad klinkt mooi, maar wat ga je kopen als winkels niet goed bevoorraad kunnen worden?

Participatie?
Nee, er leven vragen genoeg en daarbij komt dat veel bewoners, ondernemers en organisaties het gevoel hebben dat ze niet ècht serieus worden genomen in de hele discussie en dat de hele zaak hen wordt opgedrongen. Zo stelt de Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf: “Al vanaf medio 2020 hebben we aangegeven dat er nauwelijks sprake was van participatie en informatie. Na vele, niet beantwoorde, vragen naar informatie is onze vereniging over gegaan tot een WOO verzoek. Dit dwong de gemeente eind 2022 met ons te gaan praten.” Wat de organisatie steekt is dat de moeite die zij hebben gedaan om met het college in gesprek te komen door datzelfde college als ‘participatie’ wordt betiteld. Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) en Centrummanagement (SCMD) zegt: “Wij erkennen dat er inspanningen worden geleverd om belanghebbenden te betrekken. Echter, participatie is meer dan alleen het plannen van vergaderingen. Het is een doorlopend proces waarbij de geleverde input serieus wordt genomen, actief wordt verwerkt, en waarbij een transparante terugkoppeling plaatsvindt. Als BOB en SCMD ervaren we dat de participatie tot op heden niet heeft geleid tot de gewenste impact op de besluitvorming.” Wat sommigen ook tegen de borst stuit is dat wethouder van Vliet er geen twijfel over laat bestaan: het besluit van het autoluw maken ís al genomen, het gaat alleen nog om hoe. Wat aan een van de insprekers ontlokte: ‘”Alsof de chirurg je been amputeert maar je nog wel de keuze geeft tussen krukken of een rolstoel. Wij willen graag met twee benen participeren.”

Parkeercapaciteit
De meeste bezwaren lijken concreet genoeg. Om te beginnen: waar laat je alle auto’s die nu nog langs de grachten en in de straten staan? Voor bewoners is dat vooral de Phoenixgarage. Dat stuit echter op bezwaren van ondernemers die bang zijn dat bezoekers van de binnenstad de beoogde parkeerplek voor bezoekers; de Prinsenhofgarage, te ver zullen vinden. Sowieso is er twijfel bij veel partijen of er wel voldoende capaciteit elders is, ondanks dat onderzoeken daarop lijken te wijzen. De BOB stelt: “Het lijkt onrealistisch om de bijna 500 plekken die komen te vervallen in de vier bestaande garages te kunnen onderbrengen.” Daarnaast maken ondernemers zich zorgen over het effect op het bezoekersaantal van de binnenstad en over de bevoorraading. Een zorg die ook al speelt bij dat andere dossier: de zero emissie zone (zie elders in de krant). Afstand, is het voornaamste probleem dat bezorgde binnenstadbewoners opwerpen: “Sommigen moeten straks 900 meter lopen naar de parkeergarage. Voor minder mobiele ouderen is dat niet te doen. En wat kun je doen bij een noodsituatie? Moeten mantelzorgers ook hun auto zo ver weg parkeren? Zo zijn er nog legio voorbeelden”, schrijft een bewoner. De Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf vat het samen: Bewoners en ondernemers willen dat de Gemeenteraad de uitvoering van het huidige Autoluw-plus beleid - parkeert - om vervolgens, in wérkelijk overleg met bewoners en ondernemers, een integrale visie voor de inrichting van de binnenstad te ontwikkelen.

Alternatieven
zijn er alternatieven? Jawel. Zo is er het idee om om niet het zuidwesten, maar juist het noordwesten (grachtengebied en spoorzone) autoluw te maken. Andere ideeën zijn bijvoorbeeld een Park & Ride of Transferium op het TU-terrein, deelauto’s toestaan en stimuleren , voor bepaalde doelgroepen, zoals mantelzorgers en mensen die slecht ter been zijn maar geen invalidenkaart hebben een speciale regeling te treffen, en flitsparkeren (dus alleen voor korte periodes). Ook pleitten sommige partijen voor het niet patsboem invoeren maar een ‘uitsterfbeleid: geen nieuwe vergunningen afgeven aan nieuwe bewoners. De wethouder ziet wel iets in die eerste drie voorstellen, maar flitsparkeren vindt hij ‘geen goed idee’ en een uitsterfbeleid ‘duurt te lang’.

Alles went?
Tot slot: een deel van de binnenstad ìs nu autovrij. Hoe bevalt dat? “ Het voelt als een bevrijding om gerust naar buiten te kunnen stappen zonder het gevaar onder een auto te komen.”, schrijft een bewoner naar aanleiding van de afsluiting van de Gasthuissteeg. En een andere bewoner, sprekend voor de bewoners van de Huyterhof schrijft: “Dertig jaar geleden was er weerstand tegen vergunning parkeren en later tegen het autoluw maken van de noordelijke binnenstad terwijl iedereen daar nu blij mee is.” Verschillende partijen nemen nu de nieuw gehoorde informatie “mee naar de fractie”. Wordt vervolgd dus.