Slalommen tussen de voetgangers en kinderwagens door. Het leidt geregeld tot ongelukken en bijna-ongelukken. Er moet meer duidelijkheid komen, vinden veel partijen. (Foto: EvE)
Slalommen tussen de voetgangers en kinderwagens door. Het leidt geregeld tot ongelukken en bijna-ongelukken. Er moet meer duidelijkheid komen, vinden veel partijen. (Foto: EvE) Foto:

“De voetganger op één? Dat is een papieren werkelijkheid”

Algemeen

DELFT - Als voetganger ben je haast vogelvrij in de Delftse Binnenstad. Dat is het beeld dat oprijst uit verschillende onderzoeken en klachten van burgers, ondernemers en organisaties. Op donderdag 11 januari werd tijdens de beeldvormende bijeenkomst over projecten in de binnenstad opnieuw aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in de binnenstad en de zogenaamde ‘Rode Loper’. 

Door Esdor van Elten 

Een ongeluk in de zomer waarbij een lid van het Binnenstadkoor door een fietser werd aangereden en ernstig gewond raakte was reden voor het koor om een bezorgde brief aan het college te schrijven: “Wij spreken onze zorg uit over de toegenomen verkeersonveiligheid in de binnenstad, het is onacceptabel dat ouderen bevreesd raken de straat op te gaan. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat oudere voetgangers zich met name in het voetgangersgebied onveilig voelen. De beoogde prioriteit voor de voetganger is ver te zoeken.” Want hoewel fietsen in het voetgangersgebied van de binnenstad is toegestaan, blijkt dat veel fietsers zich niet of niet voldoende aanpassen aan de voetganger. Wat ze wel moeten. Ze zijn immers ‘te gast’. De brief pleit dan ook voor striktere handhaving, duidelijkere bebording en aandacht in de plaatselijke pers. (waarvan akte).

Onduidelijk en onveilig
De ervaring van deze binnenstadbewoners sluit haarfijn aan bij de conclusies van het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd en dat in oktober werd gepresenteerd aan het college. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat “voor veel weggebruikers de weginrichting onduidelijk is. Deze onduidelijkheid leidt tot onverwacht en afwijkend verkeersgedrag en veel (kleine) ‘verkeersconflicten’ zoals het voorrang nemen door fietsers en/of gemotoriseerd verkeer, het lopen midden op straat, belemmering door laad- en losverkeer en auto’s en vrachtwagens die tegen de verkeersrichting in rijden. Omdat onduidelijkheid één van de voornaamste oorzaken is, beveelt het rapport aan duidelijker keuzes te maken over de indeling van de ruimte: is het een voetgangersgebied, een shared space of wordt gekozen voor de klassieke indeling (rijbaan en trottoir)?

Papieren werkelijkheid
Verschillende organisaties in de binnenstad, waaronder Belangenvereniging Binnenstad Noord, Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf en Belangenvereniging Zuidpoort heeft al vaker gezegd dat de Rode Loper niet veilig is. “Hierop hebben we steeds als antwoord gekregen: “we hebben in Delft gekozen in de binnenstad de voetganger op één te zetten en dan moeten andere verkeersdeelnemers zich hier maar op richten”, schrijven zij. “Op zich een goede gedachte, maar dit ook van toepassing verklaren op deze hoofdfietsroute is voorbij gaan aan, het ontkennen van, de wekelijkheid. Op deze manier wordt er slechts een juridische, papieren werkelijkheid geschapen die niet zorgt voor veiligheid.”

Niet inclusief
Daar komt bij dat de onveilige situatie vooral de zwakkeren treft: “Dit kan ertoe leiden dat mensen met een beperking zoals ouderen, minder validen, visueel gehandicapten en ouders metkinderen de Rode Loper mijden. Het rapport besteedt hier geen aandacht aan. Een van de onderwerpen van de Lokale Inclusie Agenda is “Zijn de wegen toegankelijk en veilig?”. De Rode Loper is niet veilig, zeker niet voor mensen met een beperking, en is dus niet-inclusief.”

Wegindeling aanpassen
De belangenverenigingen pleiten er dan ook voor om: “Het uitgangspunt ‘de voetganger op één’ niet van toepassing te laten zijn óp een hoofdfietsroute en dus ook niet op de Rode Loper, de wegindeling van de Oude Langendijk aan te passen richting een klassieke indeling, dus met een trottoir en een rijbaan en ook bij de geplande herinrichting van Peperstraat en Binnenwatersloot de huidige klassieke indeling (trottoir en rijbaan) te handhaven.” Deze aanbevelingen worden, in iets andere bewoordingen, ook onderschreven door de Voetgangersbeweging Nederland, één van de insprekers van de avond over Projecten in de Binnenstad, die zelf ook een schouw hebben uitgevoerd: “De Voetgangersbeweging pleit er mede namens MENSenSTRAAT voor in betrokken straten weer een niveauverschil aan te brengen tussen voetpad en rijgedeelte. Daarmee kan de rust en veiligheid voor de grote stroom voetgangers worden teruggebracht.”

Gemeente gaat communiceren
Wethouder Martina Huijsmans heeft in december gereageerd op de brief van het Binnenstadkoor: “De gemeente zal op korte termijn een communicatietraject starten in de binnenstad waarin de focus ligt op gedragsverandering en zichtbaar rekening houden met elkaar in een drukke winkelstraat.” Verder is de verkeersproblematiek onderdeel van het programma Ruimte in de Binnenstad: “Het is hierin ook van belang om het ontwerp te laten aansluiten op het huidige voetgangersgebied, o.a. de Jacob Gerritstraat.
Met een logische inrichting moet het voor de verkeersdeelnemers duidelijk worden wat er van hen wordt verwacht. Het ontwerp moet uitnodigen tot gewenst verkeersgedrag.”

Vervolg
Op donderdag 18 januari is er een vergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, waarin naast de inrichting van delen van de binnenstad ook andere zaken die in de beeldvormende bijeenkomst zijn besproken weer ter tafel komen, waaronder de parkeerproblematiek.