Parkeerperikelen

Algemeen

De gemeente Delft heeft een zogenaamde omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het pand aan de Oude Delft 233 naar tien zelfstandige appartementen. Als gevolg daarvan maakt een aantal buurtbewoners zich zorgen om het historisch groen en de verkeersveiligheid.

Onderdeel van de vergunning is namelijk de kap van een aantal bomen, waardoor zes parkeerplekken gemaakt kunnen worden. En dat terwijl op circa 50 meter net een gloednieuwe parkeergarage is gebouwd. De omwonenden zijn van mening dat de gemeente hierbij eenzijdig en star naar de parkeerdruk lijkt te kijken. Naar de negatieve gevolgen van bomenkap en de aanleg van zes parkeerplaatsen wordt helemaal niet gekeken. Ze vinden de oplossing te makkelijk gevonden, niet duurzaam, niet toekomstgericht en bovendien gevaarlijk.
De omwonenden vinden het bijzondere aan de situatie, dat de gemeente hard bezig is de mooie historische binnenstad nog mooier en leefbaarder te maken. Met grotere autovrije zones en een gloednieuwe parkeergarage, wil de gemeente bereiken dat auto's uit de binnenstad blijven. Ook wordt het historische karakter zo goed mogelijk bewaakt. Door meer groen en minder bestrating, wil men ook de waterhuishouding verbeteren. Met al deze maatregelen wordt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid vergroot. De omwonenden concluderen dan ook dat de parkeereis bij de Oude Delft 233 op vele punten in gaat tegen het beleid van de gemeente.
Daarom snappen de bewoners er niets van dat de gemeente historische bomen laat kappen voor zes parkeerplaatsen in de binnenstad op circa 50 meter van een gloednieuwe parkeergarage. Ook ontstaat een levensgevaarlijke verkeerssituatie. De Bagijnestraat is namelijk een heel smalle steeg, die nauwelijks geschikt is om met een auto door heen te rijden. Laat staan dat je er kunt parkeren. Daarvoor moet je zeker een keer of zes 'steken' en dat in een hoofdfietsroute van en naar het centrum . Vooral de auto's die uit de parkeerplek komen, hebben totaal geen overzicht op voorbijkomende fietsers met alle gevaarlijke situaties van dien.
De omwonenden hebben diverse argumenten waarvan ze vinden dat die voldoende zijn om de vergunning van tafel te krijgen. Ze vinden de Bagijnestraat te smal voor auto's, zeker in combinatie met fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Ook brengen ze in dat de sfeer en leefbaarheid in de smalle straat door stank en lawaai wordt aangetast. Daarnaast het verlies van groen in de binnenstad en onnodige kap van volwassen gezonde bomen. Bovendien biedt de nieuwe parkeergarage op korte afstand een prima alternatief. De omwonenden zijn erg bezorgd en gaan officieel bezwaar aantekenen. Uit de toelichting bij de omgevingsvergunning blijkt dat de gemeente de voorwaarde stelt dat de aanvrager nieuwe bomen plant. Daarnaast mag de monumentale boom niet worden gekapt en moet deze tijdens de werkzaamheden beschermd worden. Over de verkeersveiligheid wordt in de toelichting niets aangegeven en de vraag is dus of dit is beoordeeld. Omwonenden kunnen tegen het besluit tot en met 2 maart bezwaar maken. Wordt dus vervolgd.