Symfonie VvE Beheer is nieuw in Delft en omstreken

  advertenties

Editie: Week 6, Jaargang 22 |

DELFGAUW – Symfonie VvE Beheer is sinds januari 2014 gevestigd aan de Distributieweg 18 in Delfgauw. De eigenaren Emile Zwanenberg, Frank Leloux en Rick Gladpootjes zijn vol enthousiasme  gestart met het besturen van VvE’s vanuit een woningcorporatie. Nu hebben ze met Symfonie VvE Beheer hun eigen beheerorganisatie.

Ervaring is ruimschoots aanwezig, want  sinds 1992 is Rick al bestuurder en Frank en Emile zijn dat vanaf 2002. Symfonie VvE Beheer is een beheerorganisatie die verder gaat waar de concurrenten stoppen. De meeste beheerders waarborgen het woongenot in het complex, maar Symfonie VvE Beheer gaat verder door zich ook te richten op de woonomgeving.
Aangezien geen gebouw hetzelfde is, wordt de dienstverlening per VvE toegespitst. Persoonlijk contact met de besturen staat hierbij hoog in het vaandel en dit alles tegen scherpe tarieven.
Het totaalpakket bestaat uit het voeren van het administratief beheer, waaronder het houden van ledenvergaderingen en zonodig het voorzitten hiervan, het voeren van het financieel beheer, waaronder het opstellen van de jaarrekening, schade-afhandeling en debiteurenbewaking en het technisch beheer inclusief planmatig onderhoud en het bijhouden van meerjaren onderhoudsbegroting. U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen via de website www.symfonievvebeheer.nl of mailen naar info@symfonievvebeheer.nl.

Wat is VvE Beheer?
Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de VvE. Voor de wet koopt u een appartementsrecht; een aandeel van een gebouw en het alleengebruiksrecht van de woning. U bent dus mede-eigenaar van het hele gebouw en u heeft dus recht op medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals het trappenhuis en de lift. Om de gemeenschappelijke belangen van de individuele eigenaren van de appartementsrechten te behartigen, is het bij wet verplicht een Vereniging van Eigenaren (VvE) op te richten.
De vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke onderdelen van een gebouw, zoals het trappenhuis, de lift, het dak, de gevels, de fundering, de entree en de technische installaties. Een VvE zorgt voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van de VvE, deelt de gezamenlijke kosten, lost gezamenlijke problemen op en beheert de financiën van de VvE. De manier waarop de kosten verdeeld worden is vastgelegd in de splitsingsakte, het model reglement van splitsing en voor zover nodig ook nog in een huishoudelijk reglement.
Samen met de andere leden beslist u over het onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten en investeringen in het gebouw. Deze besluiten neemt u tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE. De splitsingsakte schrijft voor hoe de algemene ledenvergadering is georganiseerd. Bovendien leest u in de splitsingsakte hoe de financiële bijdrage en het stemrecht van de leden is geregeld. Om de vereniging op te starten vindt er eerst een oprichtingsvergadering plaats.

Bedrijf:  Symfonie VvE Beheer
Adres:  Distributieweg 18, Delfgauw
Telefoon: (015)  257 67 63
Internet: www.symfonievvebeheer.nl

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1