POLITIEK in het KORT

Politiek

Na het debat volgt een discussie


DELFT – De Delftse gemeenteraad stelde vorige week donderdag de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. De uitspraak van Martin Stoelinga, dat zijn partij Onafhankelijk Delft geen moslim als burgemeester wil, deed op de avond zelf èn op de dagen erna het nodige stof opwaaien. Stoelinga merkte op dat niet naar de wensen van zijn partij is geluisterd en dreigde daarom uit de vertrouwenscommissie te stappen. Volgens Aad Meuleman is dit, zoals de Commissaris van de Koning Jaap Smit opmerkte, echter in strijd met artikel 1 van de grondwet. "Dat de gemeenteraad niet naar Stoelinga heeft geluisterd, is dus onjuist", zegt Aad Meuleman. "Op basis van artikel 1 van de grondwet mocht en kon de raad de eis van Stoelinga niet opnemen in de profielschets. En terecht. Een compliment aan de grote meerderheid in de gemeenteraad, die artikel 1 van de grondwet respecteert en daar uitvoering aan geeft." Volgens Stoelinga kent Aad Meuleman de grondwet niet. "Ik mag zeggen dat ik geen moslim wil als burgemeester, alleen Jaap Smit mag dit niet uitdragen in een advertentie. Ik heb me, voordat ik deze uitspraak in de raadsvergadering deed, goed laten informeren."

CDA wil geen
studentenhotel in de Spoorzone

DELFT – De Delftse raad sprak vorige week over het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van de Spoorzone. Dat leidde bij het CDA tot de nodige vraagtekens wat betreft de mogelijkheid die hier wordt geschapen voor een studentenhotel, een combinatie van een hotel en studentenwoningen. 'Deze optie stond opeens als een donderslag bij heldere hemel in het bestemmingsplan', schrijven de Christendemocraten op hun website. 'Het CDA begrijpt dat verantwoordelijk studentenwethouder Förster enthousiast is over een studentenhotel, maar wij zijn van mening dat hij hiermee een eigen wens realiseert, waarvan de Delftse raad nooit heeft uitgesproken er voorstander van te zijn. De wethouder gaf in de vergadering ook toe te zijn overgehaald door een investeerder om de mogelijkheid op te nemen.' Het CDA ziet liever dat ook andere opties nog worden opengehouden en dat de raad eerst een stevige discussie voert over de wenselijkheid van een studentenhotel, waar kamers niet zelden tegen woekerprijzen worden aangeboden. 'Een plek op dé hotspot van Delft, waar de grondprijzen volgens het college Amsterdamse proporties hebben, zullen die prijzen alleen maar hoger en hoger maken', aldus het CDA.

Hamelink vervangt Van Rossum

DELFT – Voorafgaand aan de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar, afgelopen donderdag, werd Wim Hamelink van de SP benoemd tot tijdelijk lid van de raad. Hij vervangt Lieke van Rossum, die met zwangerschapsverlof is. Bram Gille van de ChristenUnie werd benoemd tot commissielid.