Het tuinseizoen gaat weer bijna van start bij Kindertuin de Goudsbloem
Het tuinseizoen gaat weer bijna van start bij Kindertuin de Goudsbloem (Foto: )

Ecotuinieren bij Kindertuin de Goudsbloem

  lopende zaken

DELFT - Op de Goudsbloem, één van de vier kindertuinen in Delft, is dit jaar een start gemaakt met ecologisch tuinieren.

"Er is gekozen om met een klein deel van de tuin te starten", vertelt Herman de Haan van Kindertuinen Delft. "Dit gedeelte is voor het eerst niet 'leeg gesleurd', maar bedekt gebleven. Dit zodat het bodemleven niet wordt verstoord en de insecten een plaats kunnen vinden om te overwinteren. Ook scheelt het veel werk, omdat de gewassen op de plaats gaan composteren en er zo aan een humusrijke bodem ontstaat. Dit heeft als voordeel dat het water niet direct wegspoelt maar in de humusrijke bodem vastgehouden wordt."

Nieuwe tuintjes
Er is een teeltplan gemaakt voor de ecologische tuin. "Wisselteelt, combinatieteelt en een takkenril zijn hierin verwerkt. Ook twee kindertuintjes in een nieuwe stijl. Deze zijn smaller dan de huidige, zodat de kinderen er makkelijk in kunnen werken en ook wisselteelt kan plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat ook dat gewassen een paar jaar kunnen blijven staan. Dit levert voordeel op qua tijd en geld. Zaden en plantgoed hoeft dan niet jaarlijks opnieuw te worden aangeschaft."

De laatste kneepjes
Aan het einde van het seizoen wordt het ecologisch tuinieren geëvalueerd en bekeken of het haalbaar is om de gehele Goudsbloem om te zetten naar ecologische tuinieren. Vrijwilligers hebben al een cursus gevolgd via de Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren. Dit jaar krijgen zij praktijklessen aangeboden om de laatste kneepjes van het ecologische tuinieren in de vingers te krijgen. Wilt u uw kinderen in deze ecologische ontwikkeling laten tuinieren? Dan kunt u ze aanmelden voor het komende seizoen via www.kindertuinendelft.nl.

Meer berichten
 
CustomHtml_1