Afbeelding

Museum Paul Tetar van Elven pronkt met geschenken voor Willem III

cultuur

Editie: Week 33, Jaargang 22 |

Een van de acht lijsten met kleine schilderijtjes, die momenteel te bezichtigen zijn. (foto: Dennis van den Berg)

DELFT – In Museum Paul Tetar van Elven is tot en met 7 september van dit jaar de tentoonstelling ‘Geschenken voor Willem III’ te bezichtigen. Dat de pronkstukken uit deze expositie ter gelegenheid van tweehonderd jaar koninkrijk naar Delft mochten komen, is een godsgeschenk voor dit bijzondere museum aan de Koornmarkt.

Door: Dennis van den Berg

Alexandra Oostdijk en enkele toegewijde vrijwilligers koesteren een van de bestbewaarde geheimen van Delft: Museum Paul Tetar van Elven. Dit zestiende-eeuwse grachtenpand was in de negentiende eeuw het woonhuis van schilder Paul Tetar van Elven (1823-1896). Sinds 1927 is er een museum in het pand gevestigd, dat is gewijd aan het werk van deze kunstenaar en aan de collectie kunst van anderen, die hij gedurende zijn leven heeft verzameld. “Tetar van Elven was onder meer een groot verzamelaar van Japans en Chinees porselein. Hij heeft ook een indrukwekkende collectie Delftsblauw aardewerk bijeengebracht”, vertelt directeur-conservator Oostdijk tijdens een rondgang.

Kinderloos
Paul Tetar van Elven werkte als docent handtekenen op de Polytechnische School, de voorloper van de TU Delft. Hij is twee keer getrouwd geweest, maar bleef kinderloos. Tetar van Elven zette zijn teken- en schilderkwaliteiten voor een belangrijk deel in voor het kopiëren van bekende Nederlandse schilderwerken uit de Gouden Eeuw, zoals Rembrandt. Hij was lid van twee kunstenaarsverenigingen: Arti et Amicitiae uit Amsterdam en Pulchri Studio uit Den Haag.
Destijds was het gebruikelijk, dat het verenigingsleven het koningshuis bij bijzondere gelegenheden huldeblijken gaf in de vorm van geschenken. Toen koning Willem III in 1874 een kwart eeuw op de troon zat, bood Arti et Amicitiae de vorst acht enorme lijsten met daarop meer dan 90 miniatuurschilderijtjes, medailles en gegraveerde platen van haar leden aan. “Tetar van Elven was hier nauw bij betrokken, net als zijn broer Jean Baptiste en zijn neef Pierre Henri. Het leek ons prachtig om deze werken tentoon te stellen in ons museum”, vertelt Oostdijk. De acht kunstwerken bleken echter deel uit te maken van de vaste presentatie van het Paleis op de Dam.

Huldeblijk
Daarop besloot Oostdijk een tentoonstelling te wijden aan een ander huldeblijk waaraan de familie Tetar van Elven had meegewerkt. In 1879 hadden zowel Arti et Amicitiae als Pulchri Studio een geschenk aangeboden ter gelegenheid van het huwelijk van Willem III met Emma. Deze aquarellen en tekeningen, aangevuld met een persoonlijk boek van Jean Baptiste Tetar van Elven, zouden de basis vormen voor de tentoonstelling.
Oostdijk: “En toen belde het Koninklijk Huisarchief. Of we nog interesse hadden in de acht kunstwerken uit het Paleis op de Dam?” Plannen voor een tijdelijke tentoonstelling zetten de deur alsnog open voor het mogen exposeren van deze huldeblijken. Zodoende zijn deze bijzondere geschenken voor Willem III nog tot 7 september te zien in het museum aan de Koornmarkt 67.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12